Jazyk a jazykov komunikace esk jazyk VY32INOVACE10 Skloovn

  • Slides: 12
Download presentation
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_10_ Skloňování podstatných jmen rodu mužského Mgr. Danuše

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk VY_32_INOVACE_10_ Skloňování podstatných jmen rodu mužského Mgr. Danuše Manová

ANOTACE DUM slouží k procvičování slovních druhů – podstatných jmen rodu mužského

ANOTACE DUM slouží k procvičování slovních druhů – podstatných jmen rodu mužského

Substantiva rodu mužského životnost - procvičení Substantivum motýl smysl obyvatel pštros vítěz učitel cíl

Substantiva rodu mužského životnost - procvičení Substantivum motýl smysl obyvatel pštros vítěz učitel cíl mráz lev mol šakal dopis kos 1. p. č. j. 2. p. č. j. 4. p. č. j. životnost řešení

Substantiva rodu mužského životnost - řešení Substantivum 1. p. č. j. 2. p. č.

Substantiva rodu mužského životnost - řešení Substantivum 1. p. č. j. 2. p. č. j. 4. p. č. j. životnost motýla životný smyslu smysl neživotný obyvatele životný pštrosa životný vítěze životný učitele životný cíl cíle cíl neživotný mráz mrazu mráz neživotný lev lva životný mol mola životný šakala životný dopisu dopis neživotný kos kosa životný

Substantiva rodu mužského vzory - procvičení Substantivum motýl smysl obyvatel pštros vítěz učitel cíl

Substantiva rodu mužského vzory - procvičení Substantivum motýl smysl obyvatel pštros vítěz učitel cíl mráz lev mol šakal dopis kos 1. p. č. j. 2. p. č. j. vzor řešení

Substantiva rodu mužského vzory - řešení Substantivum 1. p. č. j. 2. p. č.

Substantiva rodu mužského vzory - řešení Substantivum 1. p. č. j. 2. p. č. j. vzor motýla pán smyslu hrad obyvatele muž pštrosa pán vítěze muž učitele muž cíl cíle stroj mráz mrazu hrad lev lva pán mol mola pán šakala pán dopisu hrad kos kosa pán

Substantiva rodu mužského číslo - procvičení Číslo jednotné - singulár Číslo množné - plurál

Substantiva rodu mužského číslo - procvičení Číslo jednotné - singulár Číslo množné - plurál bratříček bratříčci, bratříčkové koně králík kůň králíci holubi váleček holub válečky bílky pes bílek psi tatínkové voják tatínek vojáci biče chlapec řešení bič chlapci

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 1 (tvoř tvary) Substantivum 1. pád plurál (č.

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 1 (tvoř tvary) Substantivum 1. pád plurál (č. mn. ) řešení dopisy ( hrady) vůl voli (páni) vůz vozy (hrady) duby (hrady) kosi (páni) velitelé (muži – obyvatelé) kotel kotle (stroje) přítel přátelé (muži - obyvatelé) sobi (páni) rozhlasy (hrady) vítězi, vítězové (muži – mužové)

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 2 Substantivum 7. pád plurál (č. mn. )

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 2 Substantivum 7. pád plurál (č. mn. ) řešení dopisy (hrady) vůl voly (pány) vůz vozy (hrady) duby (hrady) kosy (pány) veliteli (muži) kotel kotli (stroji) přítel přáteli (muži) soby (pány) rozhlasy (hrady) vítězi (muži)

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 3 Substantivum 6. pád plurál ( č. mn.

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 3 Substantivum 6. pád plurál ( č. mn. ) 6. pád plurál (č. mn. ) řešení vychovatel o vychovatelích (mužích) ředitel o ředitelích (mužích) spisovatel o spisovatelích (mužích) pytel o pytlích (strojích) cvičitel o cvičitelích (mužích) cíl o cílech ( strojích) cestovatel o cestovatelích (mužích) kašel o kašlech ( strojích ) jetel o jetelech ( strojích) badatel o badatelích (mužích) sklenář o sklenářích ( mužích)

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 4 (tvoř tvary) Substantivum 6. pád singulár (

Skloňování substantiv rodu mužského – procvičení 4 (tvoř tvary) Substantivum 6. pád singulár ( č. j. ) řešení vychovatel o vychovateli (muži) ředitel o řediteli (muži) spisovatel o spisovateli (muži) pytel o pytli (stroji) cvičitel o cvičiteli (muži) krotitel o krotiteli (muži) cestovatel o cestovateli (muži) nepřítel o nepříteli (muži) vítěz o vítězi (muži) badatel o badateli (muži) jetel o jeteli (stroji)

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková

Autor: Mgr. Danuše Manová Škola: Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Zpracováno v programu Microsoft Office 2010 Vytvořeno: 2011, upraveno 2013