Hi havia una vegada una pandilla de surfistes

  • Slides: 9
Download presentation

Hi havia una vegada una pandilla de surfistes que estaven en un país molt

Hi havia una vegada una pandilla de surfistes que estaven en un país molt llunyà. Un dia van anar a surfejar i un tsunami va destrossar la meitat del poble.

Dels 6 amics en van sobreviure 2. Ells eren un nen i una nena.

Dels 6 amics en van sobreviure 2. Ells eren un nen i una nena. Els nens estaven plorant perquè s’havien mort els seus companys. Llavors els nens van fer l´equipatge i es van anar a Madrid.

Van anar a l’aeroport van agafar l’avió i es van anar cap a aquella

Van anar a l’aeroport van agafar l’avió i es van anar cap a aquella ciutat. Quan van arribar, van anar a un hotel i van deixar l’equipatge. Allà van deixar totes les coses i van anar a fer una volta per veure que hi havia.

Van anar passejant i van veure una platja artificial, van anar una mica més

Van anar passejant i van veure una platja artificial, van anar una mica més endavant i van veure un concurs de surfejar. Ells van anar cap a l’hotel i van agafar les taules de surf i van anar corrents al concurs. Van arribar molt justos.

A la noia ja li tocava i es va preparar i quan va començar

A la noia ja li tocava i es va preparar i quan va començar i li va tocar contra la noia més bona del món. Estava a prop de la arribada i la noia més bona del món es va caure i la protagonista va guanyar una copa.

Al noi també li tocava amb el nen surfista més bo del món. El

Al noi també li tocava amb el nen surfista més bo del món. El nen estava a prop de la l’arribada i va ser al contrari: el nostre protagonista es va caure i el nen més bo del món va guanyar. A la noia li va tocar un viatge a Almeria i al noi més bo del món li va tocar un viatge a París.

El noi i la noia, al final de tot, quan es van fer grans

El noi i la noia, al final de tot, quan es van fer grans es van casar i van tenir un fill i li van ensenyar a fer surf. El nen, quan va créixer era el més bo del món i era el millor fent surf i li va dir al pare i a la mare que volia fer un concurs de surf. La mare li va contestar que estava d’acord i llavors el nen va participar en un concurs dels més bons del món i va guanyar un viatge a Amèrica. Van ser feliços i van menjar anissos.

Ruben, Zhou Li i Sheila.

Ruben, Zhou Li i Sheila.