FOR sa stringovima KRISTINA LEDINSKI PONAVLJANJE Ponavljanje moemo

  • Slides: 14
Download presentation
FOR sa stringovima KRISTINA LEDINSKI

FOR sa stringovima KRISTINA LEDINSKI

PONAVLJANJE • Ponavljanje možemo definirati brojevima, tj. nekakvim rasponom – dosad smo tako odredili

PONAVLJANJE • Ponavljanje možemo definirati brojevima, tj. nekakvim rasponom – dosad smo tako odredili broj koraka petlje • Ponavljanje se može definirati i stringom, tj. nekim nizom znakova (npr. riječ, rečenica. . . )

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? • ispisivati pojedina slova riječi Python

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? • ispisivati pojedina slova riječi Python

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? • ispisivati pojedina slova riječi Python •

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? • ispisivati pojedina slova riječi Python • ovdje je razlika da je riječ Python prvo spremljena u varijablu a

FUNKCIJA LEN() • len(string) – izbacuje duljinu stringa (broj znakova)

FUNKCIJA LEN() • len(string) – izbacuje duljinu stringa (broj znakova)

FUNKCIJA LEN() • prethodni program mogao je izgledati i ovako:

FUNKCIJA LEN() • prethodni program mogao je izgledati i ovako:

ZADATAK 1 – 09_mojeime. py Napiši program koji u novim recima ispisuje slova tvog

ZADATAK 1 – 09_mojeime. py Napiši program koji u novim recima ispisuje slova tvog imena (konkretno samo za svoje ime složi).

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? Brojač i u 1. koraku iznosi I

PRIMJER • Što će ovaj program raditi? Brojač i u 1. koraku iznosi I Brojač i u 2. koraku iznosi n Brojač i u 3. koraku iznosi f Brojač i u 4. koraku iznosi o Brojač i u 5. koraku iznosi r Brojač i u 6. koraku iznosi m Brojač i u 7. koraku iznosi a Brojač i u 8. koraku iznosi t Brojač i u 9. koraku iznosi i Brojač i u 10. koraku iznosi k Brojač i u 11. koraku iznosi a • 2 puta će ispisati „Našao sam a!”

PRIMJER • Što će ovaj program raditi?

PRIMJER • Što će ovaj program raditi?

ZADATAK 2 – 09_nadji_razmak. py Napiši program u koji korisnik unosi neku rečenicu, a

ZADATAK 2 – 09_nadji_razmak. py Napiši program u koji korisnik unosi neku rečenicu, a program ispisuje tu rečenicu bez razmaka.

RJEŠENJE 2 – 09_nadji_razmak. py

RJEŠENJE 2 – 09_nadji_razmak. py

ZADATAK 2 – 09_prebroji_razmake. py Napiši program u koji korisnik unosi neku rečenicu, a

ZADATAK 2 – 09_prebroji_razmake. py Napiši program u koji korisnik unosi neku rečenicu, a program ispisuje koliko ima razmaka.

RJEŠENJE 2 – 09_prebroji_razmake. py

RJEŠENJE 2 – 09_prebroji_razmake. py

SAMO PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA ZADATAK 3 – 09_ispis_naopacke. py • Ispiši (uneseni) string naopačke.

SAMO PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA ZADATAK 3 – 09_ispis_naopacke. py • Ispiši (uneseni) string naopačke.