ELEKTRICK PROUD V LTKCH Elektrick obvod elektrick obvod

  • Slides: 8
Download presentation
ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH

Elektrický obvod elektrický obvod – tvořen zdrojem el. proudu /napětí/ a spotřebiči, spojovacími kabely

Elektrický obvod elektrický obvod – tvořen zdrojem el. proudu /napětí/ a spotřebiči, spojovacími kabely schéma elektrického obvodu – nákres el. obvodu pomocí schematických značek schematické značky : 1 elektrický článek…………. . 3 elektr. články……………. . žárovka …………. . spínač……………. . kabel…………… zvonek……………. . pojistka …………….

Elektrický proud procházející obvodem poznáme podle jeho účinků : svítící žárovka zvonek zahřívání topné

Elektrický proud procházející obvodem poznáme podle jeho účinků : svítící žárovka zvonek zahřívání topné spirály magnetické pole kolem cívky otevřený el. obvod – obvodem neprochází el. proud uzavřený el. obvod – obvodem prochází el. proud

nerozvětvený el. obvod - ve všech místech el. obvodu je stejný el. proud (svíčky

nerozvětvený el. obvod - ve všech místech el. obvodu je stejný el. proud (svíčky vánočního stromku) rozvětvený el. obvod – el. proud již není ve všech místech obvodu stejný, v rozvětvené části obvodu je vždy větší než v nerozvětvené (spotřebiče v domácnosti) uzel rozvětvená část

Vedení elektrického proudu v kapalinách voda je za normálních podmínek el. izolant vodný roztok

Vedení elektrického proudu v kapalinách voda je za normálních podmínek el. izolant vodný roztok kuchyňské soli (Na. Cl) je el. vodič, podobně roztok skalice modré => vlhké el. izolanty se mohou stát vodiči el. proudu!!! Elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem kationtů a aniontů (v kuch soli se jedná o kationty Na a anionty Cl

Vedení elektrického proudu v plynech vzduch je za normálních podmínek el. izolant blesk –

Vedení elektrického proudu v plynech vzduch je za normálních podmínek el. izolant blesk – jiskrový el. výboj mezi povrchem Země a mrakem nebo mezi dvěma mraky, popř. mezi dvěma částmi téhož mraku o hrom – prudké rozpínání vzduchu vysokou teplotou o bleskosvod (hromosvod) – P. Diviš (1754), B. Franklin o nebezpečí úrazu – koupání, otevřená krajina, stromy, …

 elektrický oblouk – 5000°C, tavení kovů, svařování, řezání el. výboj ve zředěných plynech

elektrický oblouk – 5000°C, tavení kovů, svařování, řezání el. výboj ve zředěných plynech – zářivky, svítící reklamy Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů i elektronů.

Podmínky vedení el. proudu v látkách: 1. v látce musí existovat volné částice s

Podmínky vedení el. proudu v látkách: 1. v látce musí existovat volné částice s nábojem 2. musí být neustále udržováno el. pole