Cvien ppadov studie Proces zen projektu ppadov studie

  • Slides: 13
Download presentation
Cvičení – případová studie Proces řízení projektu – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení

Cvičení – případová studie Proces řízení projektu – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ Uloženo: 1 – případová studie Kompenzátory 2016. ppt Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ - Co to je? ? ? Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ - První kontakt, předběžné nabídky, příprava na VŘ (Pozor! Zde ještě zákazník neví co chce) - Podklady pro VŘ, jeho výsledky (tanec na tenkém ledu – kvalita/cena (čas) - Vyhráli jsme výběrové řízení Uvnitř firmy (Hurá, „oslavují se i malá vítězství“. Nyní nastupuje ŘLZ – teď již ty lidi opravdu potřebuji ) Vně firmy (co vlastně chtějí – konflikt investor provoz) - Sestavuji team (každý musí vědět kde je jeho místo a to v čase a prostoru) Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ - Projekt, výroba (Teď již to jde ráz na ráz! Zákazník se těší, pozor na změny z jeho strany) - Montáž u zákazníka (Problém – harmonogram – zachování a udržení provozu/termíny dodání. Je vhodné, aby se zákazník podílel na realizaci) - Ukončení (Funkční zkoušky – opět za přítomnosti min provozu, revize, zkušební provoz. ) Elektrotechnologické projektování

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“

Cvičení – případová studie „Rekonstrukce řízení a buzení rotačních kompenzátorů – důl Lazy Orlová“ - Předání Vně firmy (Musí být podpora provozu. Pokud ten je spokojený a nestojí to více, je spokojený i investor. ) Uvnitř firmy (Hurá, „oslavují se i velká vítězství“. Nyní opět nastupuje ŘLZ – ty lidi budu potřebovat i v dalším projektu ) - Co s tím ještě mohu dělat? - Servis, pravidelný, servisní pohotovost Technická podpora Dodávka ND Reference u zákazníka Možnost dalších projektů Otevřené dveře Elektrotechnologické projektování

Problémy: • Přehnaná vstřícnost škodí – klient si začne vymýšlet, (kde však je ta

Problémy: • Přehnaná vstřícnost škodí – klient si začne vymýšlet, (kde však je ta míra? ) • Je umění říci ne !!! – asertativní přístup – kde jsou jeho meze? • Vícenáklady – jak řešit – o peníze jde vždy až v prvním kole • Komunikace se zákazníkem v průběhu projektu – kdo je vlastně zákazník – liší se dle stadia projektu – životní cyklus • Zakončení – kdy je vlastně konec – je potřeba udělat „tlustou čáru“

Závěr projektu • Pohled vně firmy: – Potřebuji toho zákazníka? (marketingový pohled) – Reference

Závěr projektu • Pohled vně firmy: – Potřebuji toho zákazníka? (marketingový pohled) – Reference • Pohled do firmy – Kladné ukončení zakázky musí být motivace pro zaměstnance – Řízení procesu změny (oslavujte i malá vítězství)

Jak dále • Vlak jede dál – Strategie firmy – co tento zákazník? –

Jak dále • Vlak jede dál – Strategie firmy – co tento zákazník? – Dá se stavět na tomto projektu? • • Servisní pohotovost Další zakázky Kontakty Navázanost na další projekty v regionu, u spolupracujících firem … • Pohled dovnitř firmy – Zkušenosti (pozitivní, negativní) – Teamová spolupráce – jde použít dále – změny – ŘLZ – Dopady na změnu strategie

Končíme • Jsou nějaké dotazy? Děkuji za pozornost

Končíme • Jsou nějaké dotazy? Děkuji za pozornost