Az informatikai alapfogalmak Mrtkvltsok Szmrendszerek Alapfogalmak l Szmtgpnek

  • Slides: 12
Download presentation
Az informatikai alapfogalmak Mértékváltások Számrendszerek

Az informatikai alapfogalmak Mértékváltások Számrendszerek

Alapfogalmak l Számítógépnek nevezzük azokat az elektronikus és elektromechanikus gépeket, amelyek program által vezérelve

Alapfogalmak l Számítógépnek nevezzük azokat az elektronikus és elektromechanikus gépeket, amelyek program által vezérelve adatok befogadására, tárolására, visszakeresésére, feldolgozására és az eredmény közlésére alkalmasak. l Információ Olyan közlemény, amely adott esetben új ismeretet ad és ez által valamilyen bizonytalanságot illetve ismerethiányt csökkent. A közlemény tartalmi oldalát és nem annak megjelenési formáját jelenti. Olyan új ismeret, amely megszerzőjének szükséges és érthető. l Adat Az információ jelentésétől megfosztott alakja, az adat, mellyel a számítógép dolgozik. Az információk továbbításakor, feldolgozásakor a végrehajtott átalakítások, műveletek csak a közlemény formai oldalával kapcsolatosak, azaz a gép számára lényegtelen a jelsorozat által képviselt információtartalom.

Analóg és digitális információ Analóg jelek: Az analóg jelek időben és térben folytonosak, tehát

Analóg és digitális információ Analóg jelek: Az analóg jelek időben és térben folytonosak, tehát az információt a jel szintje és időtartama hordozza. Az alsó és a felső határ (két érték) között a jel nagysága tetszőleges értéket vehet fel. (pl. : film-fény viszonya) A fizikai jelek, pl. a távolság, súly, tömeg, magasság, idő, áramerősség, szög, stb. mind ilyen tulajdonságú folytonosnak tekinthető mennyiségek. (pl. analóg feszültségmérő mutatója a skálán bárhol megállhat) l Digitális jelek: Digitálisnak tekintünk egy jelet, ha véges sok, előre meghatározható értéket vehet fel. (pl. a digitális feszültségmérő csak véges sok előre meghatározott értéket megjelenítésére képes, hiszen a kijelző mérete és a számjegyek száma is korlátozott; gyerekek száma, cipőméret) Az információ digitális módon történő rögzítése estén a jeleket először számjegyekké alakítják, ezt dolgozzák fel, majd az adatfeldolgozás végeredményét ismét visszaalakítják érthető információvá. A számokká alakított jelsorozatokkal lehet műveleteket végezni. l A digitalizálás során az analóg jelekből a számítógép számára feldolgozható, számjegyekkel reprezentálható jeleket készítünk. l

Adattárolás A számítógépi feldolgozásokhoz az adatbevitel során a feldolgozandó számokat a berendezés átalakítja tízes

Adattárolás A számítógépi feldolgozásokhoz az adatbevitel során a feldolgozandó számokat a berendezés átalakítja tízes számrendszerből kettes számrendszerbe (bináris formára). Ezeket az átalakításokat, amelyek az információ tartalmi oldalát nem érintik, kódolásnak nevezzük. Speciális digitális jelek: l Bináris: csak kétféle értéket vehet fel l Decimális: tíz lehetőség, l pl. : a tízes számrendszer (számjegyek 0 -tól 9 -ig). Oktális: nyolc lehetőség (0 -tól 7 -ig terjedő számjegyek). l Hexadecimális: tizenhat lehetőséget l a számjegyek 0 -tól 9 -ig terjednek /10 lehetőség/ az angol abc első 6 betűje: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

Adattárolás mértékegységei l A bit (Binary Digit), az információmennyiség alapegysége. Értéke: 0; 1 lehet.

Adattárolás mértékegységei l A bit (Binary Digit), az információmennyiség alapegysége. Értéke: 0; 1 lehet. A számítógép minden adatot egyesek és nullák sorozataként ábrázolva tárol. Egy biten kétféle lehetőség ábrázolható, azaz n biten 2 n különböző eset szerepelhet. l A számítógépes adattárolás legkisebb önállóan is értelmezhető egysége a bájt (Byte=by eight). A bájt egy 8 bitből álló bináris vektor, ami a memóriában egy 0 és 255 közötti számértéket képvisel. Ez összesen 256 különböző érték.

Adattárolás mértékváltásai

Adattárolás mértékváltásai

Helyi érték - Számredszerek l tízes számrendszerben 206510 =2*103 + 0*102 + 6*101 +

Helyi érték - Számredszerek l tízes számrendszerben 206510 =2*103 + 0*102 + 6*101 + 5*100

Bináris (kettes) számrendszer Előnye: csak két számjegy kell: 0, 1. Hátránya: túl hosszú számok

Bináris (kettes) számrendszer Előnye: csak két számjegy kell: 0, 1. Hátránya: túl hosszú számok lesznek, ezeket az ember csak nehezen, sok hibával tudja kezelni.

Oktális (nyolcas) számrendszer Előnye: csak nyolc számjegy kell (0, 1, 2, 3, 4, 5,

Oktális (nyolcas) számrendszer Előnye: csak nyolc számjegy kell (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Könnyű az átváltás binárisba.

Hexadecimális (tizenhatos) számrendszer Hátránya: 16 számjegy kell (6 új): 0, 1, 2, 3, 4,

Hexadecimális (tizenhatos) számrendszer Hátránya: 16 számjegy kell (6 új): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Előnye: hexában nagyon rövid számokat kapunk és könnyű átváltani binárisba. Alkalmazása: pl. színek kódolása HTML fájlokban (#FF 00 FF - lila)

Kapcsolat a számrendszerek között

Kapcsolat a számrendszerek között

VÉGE!!!

VÉGE!!!