AUSTRLIA Ing Tibor Nmeth Zkladn kola Pribeta o

  • Slides: 16
Download presentation
AUSTRÁLIA Ing. Tibor Németh Základná škola Pribeta

AUSTRÁLIA Ing. Tibor Németh Základná škola Pribeta

o o o o Poloha a rozloha Povrch Podnebie Vodstvo Rastlinstvo Živočíšstvo Typy prírodných

o o o o Poloha a rozloha Povrch Podnebie Vodstvo Rastlinstvo Živočíšstvo Typy prírodných krajín Národný park Objavenie a osídľovanie Obyvateľstvo Austrálsky zväz Vlajka Sídla Hospodárstvo OBSAH

Poloha a rozloha Austrália je najmenší svetadiel na Zemi. Spolu s ostrovom Tasmánia má

Poloha a rozloha Austrália je najmenší svetadiel na Zemi. Spolu s ostrovom Tasmánia má rozlohu 7, 7 mil. km². Z hľadiska zemepisnej šírky leží na južnej pologuli a z hľadiska zemepisnej dĺžky leží na východnej pologuli. Austráliou prechádza obratník Kozorožca. Názov Austrália pochádza z latinského slova Australis – Južný. Ľudia v staroveku predpokladali, že na južnej pologuli existuje Veľká - Južná zem (Terra Australis). Jeho pomenovanie sa 18. stor. začalo používať pre novoobjavený svetadiel – Austrália.

Povrch Pohoria - Veľké predelové vrchy - Mac. Donnellove vrchy - Musgravove vrchy -

Povrch Pohoria - Veľké predelové vrchy - Mac. Donnellove vrchy - Musgravove vrchy - Austrálske Alpy (Kosciuszkov vrch 2 228 m) Nížiny -Nullarborská nížina Púšte -Veľká piesočná púšť - Gibsonova púšť - Simpsonova púšť -Veľká Viktóriina púšť

Podnebné pásma Tropické suché Tropické vlhké Subtropické Mierne vlhké

Podnebné pásma Tropické suché Tropické vlhké Subtropické Mierne vlhké

Vodstvo -Rieky: Murray s prítokom Darling - Najväčšie jazero: Eyrovo jazero - Občasné rieky:

Vodstvo -Rieky: Murray s prítokom Darling - Najväčšie jazero: Eyrovo jazero - Občasné rieky: creek - Artézske panvy Rieka Murray

Rastlinstvo -Tropické dažďové lesy - Suché tropické lesy - Savany a riedke subtropické lesy

Rastlinstvo -Tropické dažďové lesy - Suché tropické lesy - Savany a riedke subtropické lesy s Eukalyptami a Akáciami -Púšte a polopúšte, na ktorých rastie scrub – husté porasty suchomilných kríkov - Listnaté lesy (na ostrove Tasmánia) - Najrozšírenejší strom: Eukalyptus

Živočíšstvo - Typické živočíchy: koaly a vačkovce (napr. : známe Kengury, vajcorodé cicavce, vtákopysk,

Živočíšstvo - Typické živočíchy: koaly a vačkovce (napr. : známe Kengury, vajcorodé cicavce, vtákopysk, ježura - Divý pes Dingo: jediné dravé zviera Kengura

Národný park Ayersova skala (domorodý názov – Uluru) – ostrovný vrch z červeného pieskovca,

Národný park Ayersova skala (domorodý názov – Uluru) – ostrovný vrch z červeného pieskovca, pochádzajúceho z najstarších prvohôr (starší ako 500 mil. rokov). Bohatý na živec, ktorý má červenkastý odtieň. Ayersova skala

Objavenie a osídľovanie Európania začali podrobnejšie spoznávať Austráliu až v 17. storočí. Dôležité boli

Objavenie a osídľovanie Európania začali podrobnejšie spoznávať Austráliu až v 17. storočí. Dôležité boli objavy anglických moreplavcov – Abela Tasmana a Jamesa Cooka, ktorý v roku 1770 dôkladne preskúmal východné pobrežie. Na ňom založili briti trestaneckú kolóniu – Nový južný Wales. Roku 1793 tam prišli aj prví slobodní osadníci. Austrália sa stala britskou kolóniou. Roku 1901 získala nezávislosť a vznikol Austrálsky zväz. Abel Tasman James Cook

Obyvateľstvo -Pôvodní obyvatelia svetadiela (Aborigéni – černošský austrálčania) - Počet obyvateľov: 18 mil. -

Obyvateľstvo -Pôvodní obyvatelia svetadiela (Aborigéni – černošský austrálčania) - Počet obyvateľov: 18 mil. - Úradný jazyk: angličtina - Priemerná hustota zaľudnenia: 2 obyvatelia na 1 km² - Najvyššia hustota zaľudnenia: juhovýchodné pobrežie - Urbanizácia = 85% Pôvodný obyvatelia

Austrálsky zväz Je federatívny štát v rámci britského spoločenstva. Oficiálne na čele stojí britská

Austrálsky zväz Je federatívny štát v rámci britského spoločenstva. Oficiálne na čele stojí britská kráľovná Alžbeta II. , ktorú zastupuje generálny guvernér. Austrálsky zväz sa skladá zo 6 spolkových štátov a 2 teritórií (severné teritórium a teritórium hlavného mesta Canberra).

Vlajka Na vlajke Austrálskeho zväzu sú biele hviezdy usporiadané do tvaru kríža. Predstavujú Južný

Vlajka Na vlajke Austrálskeho zväzu sú biele hviezdy usporiadané do tvaru kríža. Predstavujú Južný kríž, najznámejšie súhvezdie na južnej oblohe. Na vlajke je aj zmenšená britská vlajka ako symbol príslušnosti Austrálie k britskému spoločenstvu.

Sídla: Sydney Canberra – hlavné mesto Počet obyvateľov: 3 698 500 Počet obyvateľov: 334

Sídla: Sydney Canberra – hlavné mesto Počet obyvateľov: 3 698 500 Počet obyvateľov: 334 800 Melbourne: 3 153 500 obyvateľov

Hospodárstvo Poľnohospodárstvo -Živočíšna výroba: chov hovädzieho dobytka a oviec najmä na vlnu (v Austrálii

Hospodárstvo Poľnohospodárstvo -Živočíšna výroba: chov hovädzieho dobytka a oviec najmä na vlnu (v Austrálii sa produkuje a vyváža najviac vlny na s vete) - Rastlinná výroba: cukrová trstina, ryža, tropické ovocie, bavlna, citrusy, vinič - Orná pôda: 6% rozlohy -- Hlavná plodina: obilie (najmä pšenica)

Priemysel -Ťažobný: bauxit, rudy železa, olova, zinku, zlata, striebra a uránu - Energetický: využíva

Priemysel -Ťažobný: bauxit, rudy železa, olova, zinku, zlata, striebra a uránu - Energetický: využíva ložiská ropy, plynu, ako aj vodnú a veternú energiu - Hutnícky: východné pobrežie - okolie Perthu - Strojársky: výroba lodí, áut, lietadiel, poľnohospodárskych strojov a elektrotechnických výrobkov - Potravinársky: spracovanie vlny, kože, mäsa, mlieka, výroba cukru