Yayn Tarihi 13 02 2015 Revizyon Tarihi 05

  • Slides: 1
Download presentation
Yayın Tarihi: 13. 02. 2015 Revizyon Tarihi: 05. 11. 2020 Revizyon No: 1 Doküman

Yayın Tarihi: 13. 02. 2015 Revizyon Tarihi: 05. 11. 2020 Revizyon No: 1 Doküman No: AY. İSGÇ. EK-01 ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI - GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A. Ş Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği politikamız; Gıda zinciri içinde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi, yasal şartlara ve diğer yükümlülüklere uygun olarak yürütmek. Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak için iş sağlığı, güvenliği risklerimizi analiz etmek ve riskleri en aza indirecek tedbirleri alarak ‘ 0’ iş kazasını hedeflemek. Tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini değerlendirmek, çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak. Katı atıklarımızı yerinde ayrıştırarak geri dönüşüm oranımızı arttırmak. Çevre ve iş Sağlığı- güvenliği yönetim sistemimizde başarıya ulaşmak için çalışanlarımızın yetkinlik ve farkındalıklarını arttırmak ve sisteme katkıda bulunmalarını sağlamak. Teknolojik gelişmeleri takip etmek, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile işbirliği içinde sistemimizi sürekli iyileştirmek. YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHA ABALIOĞLU