LSANSST TEZ VE TEZ NERS YAZIM KILAVUZU GAZ

  • Slides: 73
Download presentation
LİSANSÜSTÜ TEZ VE TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1

LİSANSÜSTÜ TEZ VE TEZ ÖNERİSİ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1

Bu sunu, n Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Gazi Üniversitesi

Bu sunu, n Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanan tezlerin yazımı ve basımıyla ilgili biçimsel esasları düzenlemek için hazırlanan Tez ve Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’nu tanıtmak, n Tez ve Tez Önerisi hazırlama sürecinde olan öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. 2

n Tez ve Tez Önerilerinde biçimsel özelliklerin kılavuzda belirtildiği şekilde yerine getirilmesi, elbette ki

n Tez ve Tez Önerilerinde biçimsel özelliklerin kılavuzda belirtildiği şekilde yerine getirilmesi, elbette ki araştırmanın içeriği kadar önemli değildir. n Ancak, yapılmış ya da planlanan bir bilimsel araştırmanın çeşitli yazım ve biçim kurallarına uygun sunulması, araştırmanın ciddiyetini göstermesi açısından son derece önemlidir. 3

n Biçimsel esasları düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan bu tez yazım kılavuzunda içerikle ilgili bir

n Biçimsel esasları düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan bu tez yazım kılavuzunda içerikle ilgili bir standart oluşturulmasından özellikle kaçınılmıştır. n Enstitü bünyesinde bulunan bilim dalları ve araştırmalarda kullanılan metodolojik farklılıklar düşünülerek tezin ana bölümünü oluşturan bölümlerin ve alt başlıkların oluşturulması tez danışmanının ve öğrencinin inisiyatifine bırakılmıştır. 4

n Enstitü tez yazım kılavuzunda, Publication Manual of the American Psychological Association, 6 th

n Enstitü tez yazım kılavuzunda, Publication Manual of the American Psychological Association, 6 th Edition (APA 6. baskı) temel alınmıştır. n Tez yazım kılavuzunda belirtilen unsurların dışında (örneğin formüllerin, sembollerin kullanımı, istatistiksel verilerin sunulması vb. ) ihtiyaç duyulduğunda, APA 6. baskı kurallarına başvurulabilir. 5

n Daha önceki yıllarda hazırlanmış tezler, biçim ve içerik bakımından farklı olduğundan tez yazımında

n Daha önceki yıllarda hazırlanmış tezler, biçim ve içerik bakımından farklı olduğundan tez yazımında örnek olarak kullanılmamalıdır. n Tez yazım kılavuzunda belirtilen biçimsel özelliklerin tez boyunca uygulanması ve tez içerisinde yer alan bölüm ve alt bölümler arasında tutarlılığın sağlanması önemlidir. 6

Dil ve Anlatım n Enstitü tez yazım dili öncelikli olarak Türkçedir. Tezlerin yazımında Türkçe

Dil ve Anlatım n Enstitü tez yazım dili öncelikli olarak Türkçedir. Tezlerin yazımında Türkçe yazım kurallarına uyulmalıdır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu (TDK)’nun yazım kılavuzu rehber alınmalıdır. n Kullanmış olduğunuz MS Office programlarının Dil Bilgisi ayarlarında “TDK kılavuzunu esas al” seçeneği mevcuttur. Bu ayarlamaları yaptığınız takdirde hazırladığınız belgelerde TDK kılavuzu esas alınacaktır. 7

Dil ve Anlatım n Enstitü bünyesinde bulunan Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalında yürütülen

Dil ve Anlatım n Enstitü bünyesinde bulunan Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalında yürütülen tezler yabancı dilde hazırlanabilir. n Tezlerde, sayıların metin ve tablolarda gösteriminde TDK yazım kılavuzuna, ölçüm birimlerinin gösteriminde ise Uluslararası Birimler Sistemine (SI) başvurulmalıdır. 8

Dil ve Anlatım n Tezlerde, kullanılan dilin kurallarına uygun, açık ve anlaşılır bir anlatım

Dil ve Anlatım n Tezlerde, kullanılan dilin kurallarına uygun, açık ve anlaşılır bir anlatım tercih edilmelidir. Konunun anlaşılabilirliğini artırmak için başlıklar ve alt başlıklara yer verilmelidir. n Kişiselleştirilmiş (birinci tekil şahıs) bir dil kullanılmamalı, anlatımda üçüncü tekil şahıs dili kullanılmalıdır. 9

GENEL BİÇİM ESASLARI n Bu bölüm, tezin genel biçim esaslarına uygunluğunu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

GENEL BİÇİM ESASLARI n Bu bölüm, tezin genel biçim esaslarına uygunluğunu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tezlerin biçim yönünden yalın, dengeli, tutarlı ve estetik olması, tezin kolay anlaşılabilmesi için önemlidir. 10

Kağıt Özelliği, Basım ve Çoğaltma n Yazımda kullanılacak kağıtlar A 4 boyutunda (210 x

Kağıt Özelliği, Basım ve Çoğaltma n Yazımda kullanılacak kağıtlar A 4 boyutunda (210 x 297 mm) ve en az 80 gr birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. n Tezin başlangıcından ANA BÖLÜM sayfalarının başına (BÖLÜM 1 - GİRİŞ) kadar olan ÖN BÖLÜM SAYFALARI (kapak, jüri onay sayfası, öz, yabancı dilde öz vb. ) ile tezin SON BÖLÜMÜNDE yer alan ekler ve özgeçmiş sayfaları için kâğıdın tek yüzü kullanılmalıdır. 11

n GİRİŞ kısmından başlayarak KAYNAKLAR’ın sonuna kadar devam eden ANA BÖLÜM sayfalarında ise kâğıdın

n GİRİŞ kısmından başlayarak KAYNAKLAR’ın sonuna kadar devam eden ANA BÖLÜM sayfalarında ise kâğıdın her iki yüzü de kullanılabilir. n Ana bölüm sayfalarında kâğıdın her iki yönünün kullanılması tercih edilmiş ise, tüm bölümler daima sağdaki yeni sayfa ile başlamalıdır. n Ana bölüm sayfalarında kâğıdın sadece tek yönünü kullanmayı tercih edenlerin böyle bir düzenleme yapmasına gerek yoktur. 12

Sayfa Yapısı (Kenar Boşlukları) n Tezlerde kâğıdın iki yüzü de yazım alanı olarak kullanılabileceğinden

Sayfa Yapısı (Kenar Boşlukları) n Tezlerde kâğıdın iki yüzü de yazım alanı olarak kullanılabileceğinden sağ ve sol sayfalar için kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır: n Her sayfanın üst kenarlarından 3. 0 cm, sağ ve sol kenarlarından 2. 75 cm ve alt kenarından ise 2. 0 cm boşluk bırakılmalıdır. 13

Sayfa Yapısı (Kenar Boşlukları) n Sayfa yapısı ayarları Şekil 1’deki gibi yapılmalıdır. 14

Sayfa Yapısı (Kenar Boşlukları) n Sayfa yapısı ayarları Şekil 1’deki gibi yapılmalıdır. 14

Yazı Karakteri ve Yazı Büyüklüğü n Yazı büyüklüğü 12 punto n Yazı tipi Times

Yazı Karakteri ve Yazı Büyüklüğü n Yazı büyüklüğü 12 punto n Yazı tipi Times New Roman n Dipnot ve Doğrudan alıntılarda yazı boyutu 10 punto olmalıdır. n İhtiyaç duyulduğunda tablo ve şekillerde yazı boyutu 8 puntoya kadar küçültülebilir. n Alt ve Üst indislerin yazımında 12 puntodan küçük karakter kullanılmalıdır. 15

Sayıların Yazımı n Ondalık sayıların yazımında APA ve TDK farklı kullanımlar uygulamaktadır. Bu nedenle

Sayıların Yazımı n Ondalık sayıların yazımında APA ve TDK farklı kullanımlar uygulamaktadır. Bu nedenle Türkçe yazılan tezlerde TDK standartlarına uygun olarak, ondalık sayıların yazımında sadece virgül (, ) kullanılmalıdır. Art arda gelen ondalıklı sayılar noktalı virgül (; ) ile ayrılmalıdır. 16

n Yine TDK standartlarına uygun olarak Türkçe tezlerde büyük sayılar yazılırken sayının son rakamından

n Yine TDK standartlarına uygun olarak Türkçe tezlerde büyük sayılar yazılırken sayının son rakamından itibaren üçer gruplandırma yapılıp bu gruplar nokta (. ) ile ayrılmalıdır. Örnek; 5, 2 ; 132, 971 1. 250. 000 17

n Yabancı dilde yazılan tezlerde ise APA standartlarına uygun olarak, ondalık sayıların yazımında sadece

n Yabancı dilde yazılan tezlerde ise APA standartlarına uygun olarak, ondalık sayıların yazımında sadece nokta (. ) kullanılmalıdır. Büyük sayılar yazılırken sayının son rakamından itibaren üçer gruplandırma yapılıp bu gruplar virgül (, ) ile ayrılmalıdır. Örneğin; 5. 2 ; 132. 971 1, 250, 000 18

Paragraf, Satır Aralıkları ve Hizalama n Tez metni 1, 5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Paragraf, Satır Aralıkları ve Hizalama n Tez metni 1, 5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Öz, yabancı dilde öz (abstract), tablo, şekil (resim, harita ve çizelge, vb. ) yazıları ile doğrudan alıntılarda tek satır aralığı kullanılmalıdır. n Sayfadaki tüm yazılar iki yana yaslanmış şekilde hizalanmalıdır. n Paragraflar sayfanın sol tarafından ve girinti verilmeden başlamalıdır. Paragraflar arasındaki boşluk, MS Word programında önce 6 nk, sonra 0 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Enter ile boşluk verilmemelidir. 19

Sayfa Numaraları n Sayfa numaraları Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde

Sayfa Numaraları n Sayfa numaraları Times New Roman yazı tipinde ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. (MS Word programında sayfa numarası eklenirken program farklı bir yazı tipini kullanmaktadır. Bu nedenle sayfa numarası ekledikten sonra düzenleme yapmalısınız. ) n İç ve dış kapak hariç diğer bütün sayfalar numaralandırılmalıdır. n İç kapaktan GİRİŞ bölümüne kadar olan tüm sayfalar Romen rakamları ile (i, iii, iv… şeklinde), GİRİŞ bölümünden itibaren bütün sayfalar ise Latin rakamları ile (1, 2, 3, 4 … şeklinde) numaralandırılmalıdır. n Sayfa numaraları, sayfanın altında ve ortalanarak verilmelidir. Sayfa numaraları sayfanın alt kenarından 1, 5 cm yukarıya yazılmalıdır. 20

Başlıklar 21

Başlıklar 21

Başlıklar n Alt başlıklardan önce 1, 5 satır aralığında bir satır boşluk bırakılmalıdır. n

Başlıklar n Alt başlıklardan önce 1, 5 satır aralığında bir satır boşluk bırakılmalıdır. n 1. düzey başlıklar, üst kenardan 1, 5 satır aralığında üç satır boşluk bırakıldıktan sonra yazılmalı, ana bölüm başlığı ile bölümün ilk paragrafı ya da 2. düzey başlığı arasında ise iki satır boşluk bırakılmalıdır. 22

Tablolar ve Şekiller n Tablo ve şekiller sayfaya göre ortalanarak verilmelidir. Tezde tabloların hazırlanmasında

Tablolar ve Şekiller n Tablo ve şekiller sayfaya göre ortalanarak verilmelidir. Tezde tabloların hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. n Tablolarda 1 satır aralığı kullanılmalıdır. n Tablolar oluşturulurken dikey çizgiler kullanılmamalıdır. n Tabloların boyutu yazım alanını aşmamalıdır. n Tablo yazım alanına sığıyorsa 12 punto tercih edilmeli, sığmadığı takdirde küçültülmelidir. 23

Tablolar ve Şekiller n Tablonun yazım alanına sığmadığı durumlarda yazı puntosu 8 puntoya düşürülebilir,

Tablolar ve Şekiller n Tablonun yazım alanına sığmadığı durumlarda yazı puntosu 8 puntoya düşürülebilir, gerekirse tablo ayrı bir sayfada verilerek, verildiği sayfa yönlendirmesi yatay olarak ayarlanabilir. n Eğer tablo bir başka çalışmadan ya da kaynaktan alınmışsa tablo altında kaynak tüm künyesi ile belirtilmelidir. n Tablo ile ilgili notlar ve tablonun alındığı kaynak tablonun hemen altına 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. n Tablo numarası italik yazılmamalı, tablonun ismi ise bir satır altında ve italik olmalıdır. 24

Tablolar ve Şekiller 25

Tablolar ve Şekiller 25

Tablolar ve Şekiller n Şekillerin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. n Tezin içinde yer

Tablolar ve Şekiller n Şekillerin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. n Tezin içinde yer alan fotoğraflar, şemalar, çizelgeler, grafikler, SEM n n gibi mikroskop görüntüleri, görüntülü bilgisayar çıktıları, grafik, histogram, akış şeması, organizasyon şeması ve haritalar şekil olarak adlandırılır ve şekiller listesinde listelenir. Şekillerde 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Şekil adının ilk kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalı, diğer kelimeler küçük harfle (özel isimler hariç) yazılmalıdır. Şekil numarası ve ismi şeklin altında sola dayalı şekilde yer almalıdır. Şeklin numarası italik yazılmalı, şeklin isminde ise italik ya da kalın punto kullanılmamalıdır. Şekillerin boyutu yazım alanını aşmamalıdır. 26

Tablolar ve Şekiller 27

Tablolar ve Şekiller 27

Alıntı ve Kaynak Gösterimi n Enstitü tez yazım kılavuzunda alıntı ve kaynak gösterimi için

Alıntı ve Kaynak Gösterimi n Enstitü tez yazım kılavuzunda alıntı ve kaynak gösterimi için de Publication Manual of the American Psychological Association, 6 th Edition (APA 6. baskı) temel alınmıştır. n Ayrıca Tez yazım kılavuzunda alıntı ve kaynak gösterimine ilişkin detaylı örnekler sunulmuştur. 28

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken; alıntı 40 kelimeden az

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken; alıntı 40 kelimeden az ise tırnak işareti ile metin içerisine yazılır. n Örneğin; Karasar (2011)’ ın belirttiği üzere “yirminci yüzyıl dünyası, bilimsel ve teknik gelişmelerin, şimdiye kadar görülen en hızlı ve en büyük atılımlarına tanık olmuştur” (s. 32). n Metin içinde yararlanılan kaynak türü kitap, tez ya da rapor ise sayfa numarası belirtilmelidir. 29

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Alıntı 40 kelimeden fazla ise yazının sağından ve solundan

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Alıntı 40 kelimeden fazla ise yazının sağından ve solundan 1 cm içeri girinti yapılmalıdır. n Eğer doğrudan alıntı yapılan kısım birden fazla paragraftan oluşuyorsa, ikinci ve sonraki paragraflar, birinci paragraf başına göre 1 cm daha girinti ile verilmelidir. n Yazı boyutu 10 puntoya düşürülmeli, alıntı yapılan metin tek satır aralığı ile yazılmalıdır. 30

n Örneğin; 31

n Örneğin; 31

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Bir kaynaktan dolaylı alıntı; aşağıda verilen örnekteki gibi yapılmalıdır.

Doğrudan ve Dolaylı Alıntı n Bir kaynaktan dolaylı alıntı; aşağıda verilen örnekteki gibi yapılmalıdır. n Örneğin; bilim ve teknik alanında 20. yüzyılda diğer yüzyıllara göre daha hızlı ve daha geniş çapta gelişmeler yaşanmıştır (Karasar, 2011, s. 32). n İkincil kaynaklardan alıntı yapılırken metin içerisinde asıl yararlanılan kaynağa atıfta bulunulur. Kaynaklar bölümünde ise sadece ikincil kaynağın bilgileri verilir. n Örneğin; (Perry’den aktaran Kunt, 2017). Kunt (2017), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Perry’nin künye bilgileri kaynaklar bölümünde gösterilmez. 32

Metin İçi Kaynak Gösterimi 33

Metin İçi Kaynak Gösterimi 33

Metin İçi Kaynak Gösterimi 34

Metin İçi Kaynak Gösterimi 34

Metin İçi Kaynak Gösterimi 35

Metin İçi Kaynak Gösterimi 35

Kaynaklar n Tezin yazım sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar, alfabetik sıraya göre “KAYNAKLAR” bölümünde yer

Kaynaklar n Tezin yazım sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar, alfabetik sıraya göre “KAYNAKLAR” bölümünde yer almalıdır. Farklı türdeki kaynakların gösterimine ilişkin örnekler kılavuzda detaylı bir şekilde verilmiştir. n Kaynaklar 1. 5 satır aralığı ile yazılmalıdır. 36

Tezlerde Bulunması Gereken Başlıklar 1. 2. Boş Sayfa Amblem Sayfası 3. İç Kapak 4.

Tezlerde Bulunması Gereken Başlıklar 1. 2. Boş Sayfa Amblem Sayfası 3. İç Kapak 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Telif Hakkı ve Tez Fotokopi İzin Formu Etik İlkelere Uygunluk Beyanı Jüri Onay Sayfası (Tek) (Çift) İthaf Sayfası (İsteğe Bağlı) Teşekkür Sayfası (İsteğe Bağlı) Öz Yabancı Dilde Öz İçindekiler Tablolar Listesi (Varsa) Şekiller Listesi (Varsa) Simgeler ve Kısaltmalar Listesi (Varsa) 15. Ana Bölüm 16. Tez metni 17. Kaynaklar 18. 19. 20. Özgeçmiş Sayfası (İsteğe Bağlı) Ekler (Varsa) Amblem Sayfası ÖN BÖLÜM ANA BÖLÜM SON BÖLÜM 37

Ön Bölüm n İç kapakta sırasıyla; Tez Başlığı, Yazar Adı Soyadı, Tezin Türü (yüksek

Ön Bölüm n İç kapakta sırasıyla; Tez Başlığı, Yazar Adı Soyadı, Tezin Türü (yüksek lisans ya da doktora), Ana Bilim Dalı, Üniversite Adı, Enstitü Adı, Ay ve Yıl bilgileri verilmelidir. Tüm yazılar ortalanarak yazılmalıdır. İç kapakta sayfa numarası olmamalıdır. 38

39

39

İçindekiler n İçindekiler sayfasında, ön bölümlerde yer alan başlıklar ile tez metnini oluşturan ana

İçindekiler n İçindekiler sayfasında, ön bölümlerde yer alan başlıklar ile tez metnini oluşturan ana bölüm başlıkları ve alt başlıklar, başlık düzeylerine uygun punto özellikleriyle sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir. İçindekiler bölümünde yer alan başlıkların adları, metnin içindekilerle birebir aynı olmalıdır. 40

41

41

Tablo ve Şekiller Listesi n Tez/tez önerisinde en az iki adet tablo, şekil, grafik

Tablo ve Şekiller Listesi n Tez/tez önerisinde en az iki adet tablo, şekil, grafik vb. görsel araçlar varsa ön bölümde listesinin verilmesi gerekmektedir. n Tablo numarası düz, tablo adı italik olmalıdır Örneğin; Tablo 1. Tablo Adı………………. 1 n Şekil numarası italik, şekil adı düz olmalıdır. Örneğin; Şekil 1. Şekil adı………………… 1 42

Ana Bölüm n Tezin ana bölümü, tezin iskeletini oluşturan BÖLÜM 1, BÖLÜM 2 vb.

Ana Bölüm n Tezin ana bölümü, tezin iskeletini oluşturan BÖLÜM 1, BÖLÜM 2 vb. gibi bölümler ile bu bölümlerde sunulan tablo, şekil, grafik gibi görsel unsurlardan ve en sonda KAYNAKLAR bölümünden oluşur. n Ana bölümün tez konusunun niteliğine, metodolojisine ve hacmine bağlı olarak öğrenci-danışman işbirliği ile alt bölümlere ayrılması önerilmektedir. 43

Ana Bölüm n Bölüm 1: n Tezde Bölüm 1 Giriş bölümünü içermelidir. n Bu

Ana Bölüm n Bölüm 1: n Tezde Bölüm 1 Giriş bölümünü içermelidir. n Bu bölüm araştırmayı okuyucuya tanıtmak amacıyla oluşturulan, problem durumunun, çalışmanın öneminin, amacının, araştırma sorularının, sınırlılıklarının, varsayımlarının ve varsa tanımların ifade edildiği GİRİŞ bölümünü içermelidir. 44

Ana Bölüm n Ardından gelen diğer bölümler tez konusunun kapsamı ve metodolojisi doğrultusunda ele

Ana Bölüm n Ardından gelen diğer bölümler tez konusunun kapsamı ve metodolojisi doğrultusunda ele alınan unsurları içermelidir. n Bu unsurlar, tezin konusuna ve metodolojisine bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, ana bölümü oluşturacak alt başlıkların öğrenci ve tez danışmanı tarafından belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 45

Ana Bölüm n Ana bölümün SONUÇ ve TARTIŞMA kısmında ise çalışmadan elde edilen sonuçlar,

Ana Bölüm n Ana bölümün SONUÇ ve TARTIŞMA kısmında ise çalışmadan elde edilen sonuçlar, alan yazınındaki diğer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmalı, araştırma ve uygulamaya yönelik öneriler sunulmalıdır. 46

Son Bölüm n Tezin son bölümünü varsa Ekler ve Özgeçmiş sayfaları ve amblem sayfası

Son Bölüm n Tezin son bölümünü varsa Ekler ve Özgeçmiş sayfaları ve amblem sayfası oluşturmaktadır. n Ekler yazıldıktan sonra Ek 1 ayrı bir sayfadan başlamalıdır. n Tezin ilk sayfasındaki amblemin altında Gazili Olmak Ayrıcalıktır sloganı kullanılmalıdır. 47

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Önerisi Hazırlama Süreci Önbölüm (Dış

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Önerisi Hazırlama Süreci Önbölüm (Dış kapak; içindekiler, şekil ve tablolar listesi) Giriş (Problem Durumu, Amaç ve Önem) Yöntem Süre ve Olanaklar (Zamanlama, Maddi Olanaklar) Kaynaklar Ekler (Varsa, Veri toplama araçları, izin belgeleri vb. ) 48

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Önerisi Teslim Süreci n Hazırlanan

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Önerisi Teslim Süreci n Hazırlanan tez önerisi öncelikle danışman tarafından incelenmelidir. Uygun görülen tez önerisi, danışman tarafından dış kapağa “Uygundur” ibaresi yazılarak imzalanmalıdır. Ayrıca danışman uygundur ibaresinin altına el yazısı ile unvanını ve adını-soyadını da yazmalıdır. n Enstitü Sayfasındaki Öğrenci Formları bölümünden Belge 1 -Belge Talep Formunun en altında «…. . Başlıklı tez önerimi/tezimi teslim ediyorum» işaretlenerek tez önerisi/tez Enstitüye teslim edilmelidir. 49

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n İlgili birimlerce yapılan inceleme sonunda düzeltme

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n İlgili birimlerce yapılan inceleme sonunda düzeltme istenmişse, tez önerisinin kapağı düzenlemeler yapıldıktan sonra danışman tarafından tekrar imzalanmalı ve Belge Talep Formu yeniden doldurulmalıdır. n Enstitünün -varsa- belirlediği düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini alan tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurul Kararı ile kabul edilir ve Enstitünün sayfasında yer alan Tez/tez önerisi takip sistemi bölümünden ilan edilir. 50

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci n Tez Yazım

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci n Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen biçimde hazırlanan tezler, Enstitü yönetimlerinin belirlediği sayıda çoğaltıldıktan sonra, Enstitü Müdürlüğü’ne dosya içinde teslim edilir. n Teslim edilirken Enstitünün web sayfasında belgeler bölümünde yer alan «Ö-21 lisansüstü tez benzerlik formu» doldurulmalı, hazırlanan tez bu form ile birlikte teslim edilmelidir. 51

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Ö-21 lisansüstü tez benzerlik formunda yer

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Ö-21 lisansüstü tez benzerlik formunda yer alan iki n n bölümün doldurulması önemlidir. Tezin savunulabilmesi için öncelikle yayın koşulunun sağlanması gerekmektedir. 2013 yönetmeliğine göre sağlamıştır (Yayın Tez Konusu ile ilgilidir) (danışman adının olması zorunlu değildir) 2015 yönetmeliğine göre sağlamıştır (Yayın Tez Konusu ile ilgilidir) (danışman adının olması zorunlu değildir) 2017 yönetmeliğine göre sağlamıştır (Danışman ile birlikte yapılmıştır) (tez konusundan olması zorunlu değildir) 52

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n İkinci olarak tezin Turnitin programından geçmesi

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n İkinci olarak tezin Turnitin programından geçmesi gerekmektedir. Benzerlik sınırı %30 olarak belirlenmiştir. n Turnitin raporunda benzerlik oranının yazdığı sayfa, Ö-21 lisansüstü tez benzerlik formu ve tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. 53

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci Hazırlanan tezler, öğrenci

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci Hazırlanan tezler, öğrenci savunmaya girmeden önce Enstitü tarafından incelenir. Öğrenci, savunma tarihinden 7 gün önce savunma tarihini Enstitüye bildirmeli ve savunma ile ilgili duyurunun enstitü web sayfasında yer almasını sağlamalıdır. 54

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci Tez savunmasından sonra,

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tez Teslim Süreci Tez savunmasından sonra, jüri üyelerinin varsa- belirlediği düzeltmeler tamamlanır. n Ciltlenmiş tez nüshaları (2 adet), tezin tamamının PDF dosyası olarak kaydedildiği 3 adet CD, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci kimliği ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. 55

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tezin Enstitüye teslim sürecinde YÖK veri

TEZ ÖNERİSİNİN ve TEZİN ENSTİTÜYE TESLİM SÜRECİ n Tezin Enstitüye teslim sürecinde YÖK veri tabanında bulunan "Tez Veri Giriş Formu" (https: //tez. yok. gov. tr/Ulusal. Tez. Merkezi/) 2 nüsha hâlinde hazırlanıp imzalanmalıdır. n Enstitüden temin edilen "Tez Teslim Formu" öğrenci tarafından doldurulmalıdır. Savunma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tüm bu işlemler tamamlanarak tez enstitüye teslim edilmelidir. 56

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n Bilimsel yayınlarda etik dışı davranışlar TÜBİTAK

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n Bilimsel yayınlarda etik dışı davranışlar TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği’nin üçüncü bölüm 9. maddesinde tanımlanmıştır. 57

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler Buna göre etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler Buna göre etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar şunlardır: n a) Uydurma: Hayalî veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak, n b) Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma araç gereçleri, işlemleri veya kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek, n c) Aşırma: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine usulüne uygun atıf yapmadan veya gerektiğinde sahiplerinden izin almadan kendisine aitmiş gibi kullanmak, 58

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n ç) Tekrar Yayım (Duplikasyon): Aynı araştırma

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n ç) Tekrar Yayım (Duplikasyon): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla yayımlamak veya yayımlamak için girişimde bulunmak, n d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak veya yayınlamak için girişimde bulunmak, n e) Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum veya yayınlarda destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmesi gerekirken belirtmemek, n f) Birden fazla araştırmacıyla yapılan araştırmaların sonuçlarının sunum veya yayımında, katkısı bulunanların onayı olmadan isimlerini çıkartmak veya yazarlık sıfatını hak etmeyen yazar veya yazarlar eklemek veya yazar sıralamasını uygun olmayan bir biçimde düzenlemek, 59

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n g) Kendi çalışmasından usulüne uygun olarak

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n g) Kendi çalışmasından usulüne uygun olarak kaynak n n göstermeden alıntı yapmak, ğ) Kurumca sağlanan kaynakları usulüne ve amacına aykırı bir biçimde kullanmak, h)Hakem, danışman, editör, panelist, moderatör, izleyici, raportör ve benzeri görevleri kötüye kullanmak, ı) Asılsız veya dayanaksız olarak etik ihlal iddiasında bulunmak, i) Etik ilkeleri ile bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunmak. (Tübitak, 2010 s. 4) 60

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n Tez çalışmalarında ve tezin yayına dönüştürülme

Bilimsel Yayınlarda Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler n Tez çalışmalarında ve tezin yayına dönüştürülme sürecinde etik ilke ve prensiplere uygunluğun sağlanması öğrencinin ve danışmanın sorumluluğundadır. 61

İLİŞİK KESİLME / KAYIT SİLİNME VE DİĞER ÖNEMLİ SÜREÇLER HAKKINDA n Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın

İLİŞİK KESİLME / KAYIT SİLİNME VE DİĞER ÖNEMLİ SÜREÇLER HAKKINDA n Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13. 06. 2016 tarih ve 35253 sayılı bilgilendirme yazısı doğrultusunda; mevcut Lisansüstü öğrencilerin daha önce kullanmış oldukları sürelere bakılmaksızın, yönetmelikte yer alan sürelerin başlangıç dönemi olarak 2016 -2017 Güz Döneminin esas alınması kararlaştırılmıştır. 62

n Bununla birlikte, Öğrencilerimize ve Danışmanlarımıza kolaylık sağlanması amacıyla, 27. 01. 2017 tarihli Gazi

n Bununla birlikte, Öğrencilerimize ve Danışmanlarımıza kolaylık sağlanması amacıyla, 27. 01. 2017 tarihli Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bazı önemli hükümleri aşağıda derlenerek bilgilerinize sunulmuştur. 63

n Madde 11 (7): Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır.

n Madde 11 (7): Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. n Madde 15 (3): Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 64

n Madde 20 doktora/sanatta (10): Tezli/tezsiz yeterlik ve yüksek bütünleşik lisans, doktora programlarında üste

n Madde 20 doktora/sanatta (10): Tezli/tezsiz yeterlik ve yüksek bütünleşik lisans, doktora programlarında üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. 65

n Madde 26 (1): Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

n Madde 26 (1): Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan (Mezun olunabilmesi için ortalamanın en az CB 2. 5 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar) veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. 66

n Madde 28 (7): Tezi (Yüksek Lisans) hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak

n Madde 28 (7): Tezi (Yüksek Lisans) hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur. n Madde 28 (8): Tezi (Yüksek Lisans) reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için savunmasına verilen ek süre gelemeyen/giremeyen sonunda bir tez öğrenci, başarısız sayılır ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. 67

n Madde 28 (10): Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek

n Madde 28 (10): Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek üzere tezini (Yüksek Lisans) enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir. n Madde 31 (4): Tezsiz Program Öğrencileri aldıkları dersleri ve dönem projesini üç yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre sonunda gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir. 68

n Madde 35 (7): Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

n Madde 35 (7): Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3. 00/4. 00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet ortalama şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar. 69

n Madde 36 (2): Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava

n Madde 36 (2): Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. n Madde 38 (5): Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği 70

n Madde 38 (7): Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi

n Madde 38 (7): Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. n Madde 39 (8): Tezi (Doktora) hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur. 71

n Madde 39 (9): Tezi (Doktora) reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin

n Madde 39 (9): Tezi (Doktora) reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. n Madde 39 (12): Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır. 72

Teşekkürler… 73

Teşekkürler… 73