Vrdefldesanalys Styrning er ord er sor d od

  • Slides: 2
Download presentation
Värdeflödesanalys Styrning er ord er sor d od tion lan er r Pro rde

Värdeflödesanalys Styrning er ord er sor d od tion lan er r Pro rde 50 st nsp ns ord so Gjutning uk tio on duk od Pr era Pr ti uk te ord s ion t uk Lev er od Ma em rialb + Pr ynd de igan k bloc Svarvning 50 st Blästring 50 st Målning Leverantör AB Kund AB Cykeltid: 40 s Ställtid: 2 h Tillgänglighet: 33% Kassation: 1% 48 h Cykeltid: 1200 s Ställtid: 2 h Tillgänglighet: 33% Kassation: 1% 6 h 40 s Cykeltid: 100 s Ställtid: 2 h Tillgänglighet: 33% Kassation: 1% 6 h 1200 s Cykeltid: 600 s Ställtid: 2 h Tillgänglighet: 33% Kassation: 1% 48 h 6 h 100 s Effective Sourcing • www. effso. com 600 s 48 h 1940 s 11200 ppm

Vanliga symboler vid värdeflödesanalys Processnamn Process Företaget AB 100 st 2 dagar Extern organisation

Vanliga symboler vid värdeflödesanalys Processnamn Process Företaget AB 100 st 2 dagar Extern organisation Lager Cykeltid: 40 s Ställtid: 2 h må, fre Lastbilstransport 24 h Tabell - nyckeltal Tidslinjesegment FIFU Supermarket Hämtnings-kanban i sats Säkerhetslager Hämtnings-kanban FIFU-sekvens Produktions-kanban Sekventiellt dragande system 14 min Kassation: 1% Gå-och-se-produktion Transport av färdiga produkter till kund 300 h 3 min Tillgänglighet: 33% Transport av tillverkat material genom tryck Summa för tidslinjen Manuellt informationsflöde Elektroniskt informationsflöde Finansiellt flöde OXOX Utjämning av belastning Produktions-kanban i sats Effective Sourcing • www. effso. com Hämtning Fysisk dragning Kanbanlåda Signal-kanban Operatör