VRD OCH OMSORGSSEKTORNS ORGANISATION TF VRD OCH OMSORGSDIREKTR

  • Slides: 5
Download presentation
VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORNS ORGANISATION TF VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR JAANA KOSKELA Resultatområden Resultatområdet socialtjänster Resultatområdets

VÅRD- OCH OMSORGSSEKTORNS ORGANISATION TF VÅRD- OCH OMSORGSDIREKTÖR JAANA KOSKELA Resultatområden Resultatområdet socialtjänster Resultatområdets ansvarsperson, chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto Resultatområdet hälsovårdstjänster Resultatområdets ansvarsperson, ledande tandläkare Arja Liinavuori Resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan Vik. resultatområdets ansvarsperson, socialservicechef Tuula Malmi-Suominen Resultatområdet välfärdstjänster för äldre Resultatområdets ansvarsperson, chef för vårdarbete Gun-Lis Wollsten, medicinska frågor ledande överläkare Kaija Hannula Resultatenheter Resultatenheten för vuxensocialarbete ledande socialarbetare Pia Sandström-Hentilä Resultatenheten hälsovårdstjänster avdelningsskötare Anna-Lotta Aaltonen Resultatenheten rehabiliteringstjänster ansvarig fysioterapeut Katja Kuula Resultatenheten tjänster som stöder boende hemma avdelningsskötare Tiina Paalanen Resultatenheten barnskydd ledande socialarbetare inom barnskyddet Birgitta Nordman Resultatenheten mottagningsverksamhet ledande överläkare Kaija Hannula Resultatenheten handikapptjänster vik. ledande socialarbetare Jenny Rusk Resultatenheten dygnetruntvård Resultatenheten ekonomioch skuldrådgivning chef för socialarbete Sirkku Pekkarinen-Keto Resultatenheten munhälsovård ledande tandläkare Arja Liinavuori Resultatenheten sysselsättningstjänster chef Ulla Railio Resultatenheten köp av omsorgsoch sjukhustjänster resultatområdets ansvarsperson Gun-Lis Wollsten Resultatenheten familjetjänster (inkl. barnskyddsverksamhet och hemservice för barnfamiljer) ledande socialarbetare Veronica Lundqvist Specialiserad sjukvård (Köpta tjänster) Ledande överläkare Kaija Hannula Resultatenheten mentalvårdstjänster chef Peter Grönroos Resultatenheten övriga öppenvårdstjänster avdelningsskötare Sari Ahola Resultatenheten missbrukarvårdstjänster chef Kari Kopra avdelningsskötare Sari Ahola Resultatområdet förvaltningstjänster Resultatområdets ansvarsperson, förvaltningschef Kati Kupiainen

SOCIALTJÄNSTER LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, CHEF FÖR SOCIALARBETE SIRKKU PEKKARINEN-KETO Resultatenheterna för socialtjänsterna Resultatenheten barnskydd

SOCIALTJÄNSTER LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, CHEF FÖR SOCIALARBETE SIRKKU PEKKARINEN-KETO Resultatenheterna för socialtjänsterna Resultatenheten barnskydd Ledande socialarbetare Birgitta Nordman Resultatenheten vuxensocialarbete Ekonomi- och skuldrådgivning Ledande socialarbetare Pia Sandström-Hentilä Ledare för resultatområdet Sirkku Pekkarinen-Keto Teamet för öppenvård Teamet för 18 -29 -åringar Teamet för vård utom hemmet och eftervård Teamet för 30 -64 -åringar Teamet för invandrare Resultatenheten familjetjänster (inkl. Barnatillsyningsmannaverksamhet) Ledande socialarbetare Veronica Lundqvist

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, LEDANDE TANDLÄKARE ARJA LIINAVUORI Resultatenheterna för hälsovårdstjänsterna Resultatenheten hälsovårdstjänster Resultatenheten

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, LEDANDE TANDLÄKARE ARJA LIINAVUORI Resultatenheterna för hälsovårdstjänsterna Resultatenheten hälsovårdstjänster Resultatenheten mottagningsverksamhet Resultatenheten munhälsovård Specialiserad sjukvård (köpta tjänster) Ledande tandläkare Arja Liinavuori Ledande överläkare Kaija Hannula Avdelningsskötare Anna. Lotta Aaltonen Ledande överläkare Kaija Hannula Skol- och studenthälsovård Ansvarig skolhälsovårdare Antonina Carlberg Öppen mottagning och jourverksamhet Merja Kaukua avdelningsskötare Tuija Johansén-Oksanen avdelningsskötare Päivi Häkkilä biträdande avdelningsskötare Rådgivningshälsovård Öppen mottagning Masaby och Veikkola Tandläkare som ansvarar för en delfunktion Aija Hietala-Lenkkeri Nina Keto (vik. ) avdelningsskötare Rådgivningens familjehandledning Näringsterapi Fotvårdsterapi

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN Resultatenheterna för. SOCIALSERVICECHEF stödtjänster för funktionsförmågan LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, VIK. TUULA

STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN Resultatenheterna för. SOCIALSERVICECHEF stödtjänster för funktionsförmågan LEDARE FÖR RESULTATOMRÅDET, VIK. TUULA MALMI-SUOMINEN Resultatenheten mentalvårdstjänster Resultatenheten missbrukarvårdstjänster Chef för missbrukarvården Kari Kopra Resultatenheten rehabiliteringstjänster Resultatenheten handikapptjänster Ansvarig fysioterapeut Katja Kuula Vik. ledande socialarbetare Jenny Rusk Familjerådgivning Missbrukarvårdstjänster Fysioterapitjänster Handikappservice Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Välfärdsstationen för unga Dagverksamhetscentralen Luotsi Ergoterapitjänster Stöd för närståendevård (personer under 65 år) Västra Nylands sektorövergripande TYP -tjänst Hjälpmedelsservice Arbets- och dagverksamhet för utvecklingsstörda Föreståndare för arbetscentralen Kaija Patrakka Bedömning av arbetsförmågan hos personer utan arbete Chef för mentalvårdstjänster Peter Grönroos Mentalvårdstjänster för vuxna Dagcentret Ankkuri Specialsjukskötare Marjo Pitkänen Talterapi Resultatenheten sysselsättningstjänster Toimari Chef för sysselsättningsenheten Ulla Railio

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE ANSVARSPERSON FÖR RESULTATOMRÅDET GUN-LIS WOLLSTEN MEDICINSKT ANSVAR LEDANDE ÖVERLÄKARE KAIJA

VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖR DE ÄLDRE ANSVARSPERSON FÖR RESULTATOMRÅDET GUN-LIS WOLLSTEN MEDICINSKT ANSVAR LEDANDE ÖVERLÄKARE KAIJA HANNULA Resultatenheterna för välfärdstjänster för de äldre Resultatenheten gemensamma stödtjänster Resultatenheten tjänster som stöder boende hemma Resultatenheten dygnetruntvård Resultatenheten köp av omsorgs– och sjukhustjänster Övriga öppenvårdstjänster resultatenhet Resultatområdets ansvarsperson, chef för vårdarbetet Gun-Lis Wollsten Avdelningsskötare Tiina Paalanen Avdelningsskötare Sari Ahola Resultatområdets ansvarsperson Gun-Lis Wollsten Avdelningsskötare Sari Ahola Socialarbete för de äldre Hemvårdens områdeschef Anri Saarivainio och chef för hemvårdsområde Hanna Leván Vårdhemmet Lindgården avdelningsskötare Stiina Bergendahl och avdelningsskötare vik. Reetta Väisänen Effektiverat serviceboende, köpta tjänster Institutionsvård, köpta tjänster Esbo sjukhus, köpta tjänster Volshemmets dagverksamhet Avdelningsskötare Annikka Kleemola Koordinator inom äldreservice Sari Suurjoki-Niemi Minnespolikliniken Avdelningsskötare Annikka Kleemola Servicestyrning och rådgivning för de äldre Seniorinfo och seniorrådgivning samt hemrehabilitering avdelningsskötare Tiina Paalanen Stöd för närståendevård (Personer över 65 år) koordinator för närståendevården Julia Kokko-Niemi Volshemmet Avd. 1, Avd. 2, Avd. 3, korttidsvård Avdelningsskötare Annikka Kleemola Hemsjukhuset och vikariepoolen ansvarig sjukskötare Paula Jarho Servicehuset avdelningsskötare Linda Westerberg På väg mot något nytt