V D GI THM LP 5 B Mc

  • Slides: 22
Download presentation
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5 B

VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5 B

Mục tiêu của tiết học: Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp

Mục tiêu của tiết học: Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ.

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc nối tiếp từng khổ thơ trong nhóm (lần 1),

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc nối tiếp từng khổ thơ trong nhóm (lần 1), chú ý phát hiện từ khó đọc và giúp bạn đọc cho đúng.

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc nối tiếp từng khổ thơ trong nhóm (lần 2),

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc nối tiếp từng khổ thơ trong nhóm (lần 2), chú ý tìm cách ngắt nhịp của bài thơ.

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Ai về / thăm

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Ai về / thăm mẹ/ quê ta Chiều nay/ có đứa con xa/ nhớ thầm…// Bầm ơi, / sớm/ chiều Thương con/ bầm chớ lo nhiều/ bầm nghe! Con ra tiền tuyến xa xôi Yêu bầm/ yêu nước, / cả đôi mẹ hiền.

Đọc nối tiếp từng khổ thơ, kết hợp đọc phần Chú giải.

Đọc nối tiếp từng khổ thơ, kết hợp đọc phần Chú giải.

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 1, 2 để trả lời câu

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 1, 2 để trả lời câu hỏi 1.

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 2 để trả lời câu hỏi

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 2 để trả lời câu hỏi 2.

Ý 1: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của mẹ con anh chiến sĩ.

Ý 1: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của mẹ con anh chiến sĩ.

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 3, 4 để trả lời câu

Nhóm trưởng điều khiển: Đọc thầm khổ thơ 3, 4 để trả lời câu hỏi 3.

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc:

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc:

Ý 1: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của mẹ con anh chiến sĩ.

Ý 1: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của mẹ con anh chiến sĩ. Ý 2: Anh chiến sĩ làm yên lòng mẹ nơi quê nhà.

Nhóm trưởng điều khiển: Trao đổi với bạn để tìm nội dung của bài.

Nhóm trưởng điều khiển: Trao đổi với bạn để tìm nội dung của bài.

Nội dung: Ca ngợi tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ

Nội dung: Ca ngợi tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam.

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm… Bầm ơi có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm… Bầm ơi có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm… Bầm ơi có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê xa Chiều nay có đứa con xa

Bầm ơi Ai về thăm mẹ quê xa Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm Bầm ơi có rét không bầm? Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! Bầm ơi , sớm chiều Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe! Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đi đánh giặc mười năm Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. Con ra tiền tuyến xa xôi Yêu bầm , yêu nước cả đôi mẹ hiền.

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Cám ơn quý thầy

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2013 Tập đọc: Cám ơn quý thầy cô và các em đã tham gia buổi học này !