UYGARLIIN DOUU VE LK A UYGARLIKLARI NDEKLER q

  • Slides: 49
Download presentation
UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

İÇİNDEKİLER q. TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ §Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı

İÇİNDEKİLER q. TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ §Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı b. Maden Çağı §Tarih Çağları qİLK ÇAĞ UYGARLIKLARI §Kültür ve Uygarlık §Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler b. Akadlar c. Elamlar d. Babiller e. Asurlular

KONU KAZANIMI: Aşağıdaki konuları öğrendiğimizde; o. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu

KONU KAZANIMI: Aşağıdaki konuları öğrendiğimizde; o. Tarih öncesi çağlar ve tarih çağları ile bu dönemlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirebileceğiz. TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ Tarih Öncesi Çağlar a. Taş Çağı (MÖ. 600. 000 – 5. 000) b. Maden Çağı (MÖ. 5500 – 1200) Tarih Çağları

 Tarih MÖ. 3200 yılında Sümerlerin yazıyı bulmaları ile başlamıştır. Tarih çağlara ayrılırken öncelikle

Tarih MÖ. 3200 yılında Sümerlerin yazıyı bulmaları ile başlamıştır. Tarih çağlara ayrılırken öncelikle yazının İcadı dikkate alınmıştır. Yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi, yazılı döneme de tarihî dönem denilmiştir. Tarih öncesi çağlar isimlendirilirken insanların ve toplumların kullandıkları araç ve gereçlerin cinsi, şekli ve hammaddesine göre isimlendirilmiştir. MÖ. 3200 Yazının İcadı

1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih

1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimi en çok arkeolojiden yararlanır. Bu döneme ait bilgiler daha çok arkeolojik bulgulardan elde edilir. Yeni bulgularla birlikte bu döneme ait bilgilerimiz de değişebilir. Tarih Öncesi Çağlar Taş Çağı ve Maden Çağı olarak ikiye ayrılır. TAS DEVRİ (MÖ. 600. 000 - M. Ö. 5000) Kaba Taş ( Paleolitik ) Devri Yontma Taş ( Mezolitik ) Devri Cilalı Taş ( Neolitik) Devri MADEN DEVRİ (M. Ö. 5000 - M. Ö. 3500) Bakır Devri Tunç Devri Demir Devri

a. Taş Çağı (MÖ 600. 000 - 5. 500): Eski Taş Çağı Eski Taş

a. Taş Çağı (MÖ 600. 000 - 5. 500): Eski Taş Çağı Eski Taş (Paleolitik-Kabataş) Çağı (MÖ 600. 000 - 10. 000): Yüz binlerce yıl süren bu dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir. Genellikle çakmak taşlarının yontulmasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve kazıcı aletler bu dönemin en belirgin buluntularıdır. • Tarihin bu döneminde insanlar tamamen doğaya bağlı kalmış, avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. • Hayvan postlarından giysi yaparak soğuktan korunmuşlardır. • Mağara ve kaya sığınaklarını barınak olarak kullanmışlardır. • Bu çağın sonlarına doğru mağara duvarlarına hayvan ve av sahneleri resimleri yapmışlardır. Dünyada Paleolitik Döneme ait ilk izlere İspanya’daki Altamira, Fransa’da Lasque (Laskö) mağaralarında rastlanmıştır. Türkiye’de bu döneme ait kalıntıların bulunduğu yerlere Antalya’da Karain, Beldibi ve Belbaşı; Istanbul’da Yarımburgaz mağaraları örnek gösterilebilir. Yarımburgaz Mağarası, Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeridir.

Orta Taş (Mezolotik-Yontmataş) Çağı (MÖ 10. 000 Orta. Taş Çağı - 8. 000): Taşlar

Orta Taş (Mezolotik-Yontmataş) Çağı (MÖ 10. 000 Orta. Taş Çağı - 8. 000): Taşlar yontularak kullanıldığı için bu isim verilmiştir. Bu dönemde insanlar, Eski Taş Çağında olduğu gibi hayatlarını avcılıkla ve toplayıcılıkla sürdürmüşler; mağara ve kaya sığınaklarında yaşamaya devam etmişlerdir. Daha sonra buzullar erimeye başlamış ve bu dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur. Bu çağın en özgün buluntuları çakmak taşından yapılmış, mikrolit adı verilen ve günlük yaşamda kullanılmaya yönelik küçük araç gereçlerdir. Orta Asya’da Mezolotik Çağa ait en eski yerleşim yeri Güney Tacikistan’daki Kuldara (Ceyhun Nehri’nin yukarı kısmı) bölgesidir. Türkiye’de bu dönemi aydınlatan merkezlerden bazıları Antalya’da Beldibi, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy mağaralarıdır.

Yeni Taş (Neolitik-Cilalıtaş) Çağı (MÖ 8000 - 5500): Yeni Taş Çağı Mağara ve kaya

Yeni Taş (Neolitik-Cilalıtaş) Çağı (MÖ 8000 - 5500): Yeni Taş Çağı Mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanlar, buzulların erimesiyle ovalara ve su kenarlarına inmişler; toprağı işlemeye başlayarak tarımsal üretime geçmişlerdir. İlk kez köylerin kurulduğu bu dönemde insanlar kendilerine ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlar; korunmak amacıyla kulübelerini çamurla sıvamışlar, köylerin etrafını hendek ve çitlerle çevirmişlerdir. Bu çağda insanlar, yiyecek ve içeceklerini muhafaza etmek için kilden küp, çanak, çömlek yapmışlardır. Bazı bitkilerin liflerinden elbise dikmişlerdir. Köpek, at, koyun, keçi, sığır gibi hayvanları evcilleştirilmiştir. Yeni Taş Çağına önce Ön Asya’da (Mezopotamya, Anadolu, Iran, Suriye) girilmiştir. Türkiye’de bu çağa ait kalıntılara Konya yakınlarında bulunan Çatalhöyük, Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü ve Gaziantep Sakçagözü’nde rastlanmıştır. Çayönü Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Kalkolitik Devir (Bakır Taş Devri) Bakır Çağı Cilalı Taş Devrinden Maden Devrine geçiş dönemidir.

Kalkolitik Devir (Bakır Taş Devri) Bakır Çağı Cilalı Taş Devrinden Maden Devrine geçiş dönemidir. Çok kaba biçimde bakır ve taş eşyaların birlikte yapılıp kullanıldığı dönemdir. b. Maden Çağı (MÖ 5500 - 1200) Bakır (Kalkolitik) Çağı: Taş Çağının sonlarına doğru maden keşfedilmiştir. İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır. Bakırın tabiatta bol bulunması ve kolay işlenir olmasından dolayı bu madenden silah, günlük kullanıma yönelik kap kacak yapılmıştır. Altın ve gümüş madenleri daha çok süs eşya yapımında kullanılmıştır. Türkiye’de bu döneme ait merkezler arasında Çorum’da Alacahöyük, Denizli’de Beycesultan, Çanakkale’de Kumtepe ve Truva, Samsun’da Ikiztepe gibi yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Kayseri-Kültepe Tunç Çağı: İnsanlar zamanla bakırla birlikte kalayı eriterek daha sert bir karışım olan

Kayseri-Kültepe Tunç Çağı: İnsanlar zamanla bakırla birlikte kalayı eriterek daha sert bir karışım olan tuncu elde ettiler. Bu dönemde “site” adı verilen ilk şehir devletleri kurulmuş, bunun ardından Mezopotamya’da Sümer ve Akad; Anadolu’da Hitit Devleti gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde tekerlek icat edilmiş, hayvanlar tarafından çekilen arabalar yapılmıştır Bu devirde yazının bulunmasıyla Tarih Çağlarına geçilmiştir. Türkiye’de bu dönemi aydınlatan en önemli merkezler arasında Ankara’da Ahlatlıbel, Kayseri’de Kültepe yer almaktadır.

Demir Çağı: Demirin bulunup işlenmesi insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Başlangıçta “dövme” tekniği

Demir Çağı: Demirin bulunup işlenmesi insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Başlangıçta “dövme” tekniği ile demirden az sayıda araç üretilebilmiştir. Bu çağda, üretim artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri gelişmiştir. Küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır. Anadolu’daki bazı yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda kurulmuş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Burdur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük bu tür yerleşmelere örnek gösterilebilir. Hacılar Höyüğü’nün etrafı duvarlarla çevrilidir. Bu duvar, düşman tehlikesine karşı yapılan surların ilk örneklerindendir.

 Truva’da yapılan kazılarda üste dokuz şehir kurulduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu şehirlerin ilk beşi,

Truva’da yapılan kazılarda üste dokuz şehir kurulduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu şehirlerin ilk beşi, Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise ilk Çağa aittir. Alişar’da yapılan kazılarda buranın yedi yerleşim katından oluştuğu anlaşılmıştır. Bunlardan ilk üçü, Tarih Öncesi Çağlara, dördü ise ilk Çağa aittir. Alişar’dan elde edilen buluntulardan burada yaşayanların çanak ve çömlek yapımında ilerlemiş oldukları anlaşılmaktadır. Alacahöyük ise dört yerleşim merkezinden oluşmaktadır. Bunlardan ilk ikisi tarih öncesine, diğerleri ilk Çağa aittir. Kazılarda bulunan altın, gümüş ve bakırdan yapılmış güneş kursları, Orta Anadolu’da ileri bir uygarlığın varlığını göstermektedir. Alacahöyük

BİLGİ NOTLARI İnsanlar tarih öncesi dönemlerden; • Orta Taş Devrinde, klan • Yeni Taş

BİLGİ NOTLARI İnsanlar tarih öncesi dönemlerden; • Orta Taş Devrinde, klan • Yeni Taş Devrinde, köy • Tunç Devrinde, site şehir devletleri • Demir Devrinde, büyük devletler halinde yaşamışlardır. Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları dünyanın her yerinde aynı zamanda olmamıştır. Kimi yerler Taş Devrini yaşarken, kimi yerler maden devrini yaşamış olabilir. Bunun nedeni; • Coğrafya, iklim koşulları ve iletişimin zayıf olmasıdır. Günümüze yaklaştıkça tarihi çağlar arasındaki mesafenin giderek daralması; • Bilgi birikiminin artması, Teknolojinin gelişmesi, İnsanlar arasındaki etkileşimin artmasından kaynaklanmıştır. Ateşin bulunmasıyla insanlar ısınmışlar, yiyeceklerini pişirmişler, aydınlanmışlar, madenleri işlemişler ve birbirleriyle haberleşmişlerdir. Yapılan bir kazıda sırasıyla; Kil tabletler–Demirden araç gereçler– Tunçtan araç gereçler-Bakırdan araç gereçler–Topraktan araç gereçler. Taştan araç gereçler bulunur.

 Tarih Öncesi Çağlarda olduğu gibi Tarih Çağları da bölümlere ayrılmıştır: İlk Çağ, Orta

Tarih Öncesi Çağlarda olduğu gibi Tarih Çağları da bölümlere ayrılmıştır: İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ adlarını almıştır. TARİH ÇAĞLARI MÖ. 3200 375 1453 1789 İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ 1453 yılında İstanbul'un fethi ve Bizans’ın yıkılmasıyla başlar. 1789'da Fransız İhtilalı İle başlar. M. Ö. 3200 yıllarında Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlar. M. Ö. 375 yılında Avrupa Hunları’nın Avrupalı Kavimleri göç ettirmesiyle başlar.

Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Bazı hayvanları

Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur? A) Bazı hayvanları evcilleştirme B) Giyim kuşamda değişme C) Tarımla uğraşma D) Araç ve gereç yapma E) Toplumsal dayanışma Paleolitik Dönem'de insanlar; • Mağara ve ağaç kovuklarında yaşamıştır. • Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir. • Mağara duvarlarına resimler yapılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir gelişme olduğu söylenemez? A) Sanat anlayışı B) Ticari faaliyetleri C) Yaşam tarzları D) Geçim kaynakları E) Barınma şartları

Anadolu'da Tarih Dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır'dan daha geç başlaması, Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir

Anadolu'da Tarih Dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır'dan daha geç başlaması, Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur? (1994 -ÖYS) A) Yazının kullanılmasına daha geç başlanması B) İstilaların daha çok olması C) Siyasi birliğin daha geç kurulması D) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması E) Çeşitli inançlara sahip insanların bulunması Sümerlerin yazıyı kullanmaya başlamalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? A) Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. B) Tarihi çağların başlamasını sağlamıştır. C) Bilimsel gelişmeler artmıştır. D) Toplumların ekonomik uğraşları değişmiştir. E) Yönetim, hukuk ve ticaret alanındaki bazı işlem ve uygulamalar kolaylaşmıştır.

İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak

İnsanların, toprağı işleyerek tarımsal üretime geçtikleri, ilk yerleşim yerlerini kurdukları, yiyecek ve içecekleri korumak için kilden çanak çömlek yaptıkları çağ, aşağıdakilerden hangisidir? (2013 LYS) A)Orta Taş (Mezolitik)Çağı B)Eski Taş (Paleolitik) Çağı C)Yeni Taş (Neolitik) Çağı D)Bakır Çağı E)Demir Çağı Aşağıdakilerden hangisinin Cilalı Taş Devrini Yontma Taş Devrinden ayıran özelliklerden biri olduğu savunulamaz? (2010 YGS) A) Köylerin kurulması B) Tarımla uğraşılması C) Araç ve gereç yapılması D) Dokumacılığın başlaması E) Hayvanların evcilleştirilmesi

Eski Taş Dönemi, insanlığın en ilkel dönemidir. İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlar, göçebe

Eski Taş Dönemi, insanlığın en ilkel dönemidir. İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlar, göçebe gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Buna göre bu dönemle ilgili olarak, I. Tüketici bir özellik gösterir. II. Yerleşik hayata geçilmemiştir. III. Etkileşim ve kültürel ilişkiler hızlıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

Neolitik dönemin önemli merkezlerinden Çayönü'nde yapılan kazılarda: l. Pazar yerleri. II. Tapınak kalıntıları. III.

Neolitik dönemin önemli merkezlerinden Çayönü'nde yapılan kazılarda: l. Pazar yerleri. II. Tapınak kalıntıları. III. Sulama kanalları buluntularına ulaşılmıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri Çayonü'nde ticari faaliyetlerin yoğunlaştığının kanıtı sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Tarım, ticaret ve sanayiye dayalı bir güce sahip olan "Çatalhöyük" Anadolu ve Dünya'da insanlık

Tarım, ticaret ve sanayiye dayalı bir güce sahip olan "Çatalhöyük" Anadolu ve Dünya'da insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir. Yalnız bu bilgilere göre Çatalhöyük İçin, l. Sosyal dayanışma ve işbirliği vardır. II. Değişik toplumlarla etkileşim içerisindedir. III. Tarih Öncesi Devirler sırasıyla yaşanmıştır. yargılarından hanelilerine kesinlikle ulaşılamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I. II ve III

Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin

Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir? (2012 YGS) A)Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması B)Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması C)Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması D)Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması E)MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması

KONU KAZANIMI: Aşağıdaki konuları öğrendiğimizde; oİlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri

KONU KAZANIMI: Aşağıdaki konuları öğrendiğimizde; oİlk Çağ uygarlıklarının oluşumuna ve yayılışına etki eden faktörleri açıklayabileceğiz. o. Mezopotamya, Mısır, İran, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz’de kurulan ilk uygarlıkların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları ile bu uygarlıkların birbirleriyle etkileşimini kavrayabileceğiz. İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1. Kültür ve Uygarlık 2. Mezopotamya Uygarlığı a. Sümerler (MÖ. 4000 – MÖ. 2350) b. Akadlar (MÖ. 2350 – MÖ. 2100) c. Elamlar (MÖ. 3000 – MÖ. 640) d. Babiller (Amurrular) (MÖ. 2100 -MÖ. 539) e. Asurlular (MÖ. 2000 – MÖ. 609)

KÜLTÜR VE UYGARLIK Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her

KÜLTÜR VE UYGARLIK Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bu değerler göç, savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın farklı bölgelerine taşınmış ve kültürler arası etkileşim meydana gelmiştir. Bunun sonucunda zaman içerisinde uygarlık adı verilen milletlerarası ortak değerler oluşmuştur. İnsanlar, ilk çağlardan itibaren verimli tarım alanlarını, su kenarlarını yerleşim yeri olarak seçmişler ve buralarda ilk uygarlıkların temellerini atmışlardır. Anadolu, Mezopotamya, Mısır, iran, Çin ve Hindistan önemli uygarlıkların kurulmuş olduğu bölgelerdir. Sümer, Akad, Elam, Babil, Asur kültürleri Mezopotamya’yı; Hitit, Frigya, İyon, Lidya ve Urartu kültürleri ise Anadolu’yu önemli bir uygarlık merkezi hâline getirmiştir. Anadolu ve Mezopotamya’da olduğu gibi Orta Asya bozkırları ve Çin’in Sarı Irmak bölgesi de birer uygarlık merkezidir.

Kültür: Bir millete ait özelliklerdir ve bu nedenle daha çok milli özellikler gösterir. Medeniyet:

Kültür: Bir millete ait özelliklerdir ve bu nedenle daha çok milli özellikler gösterir. Medeniyet: Birçok toplumun katkısıyla oluşur ve evrensel değerler içerir. Buna göre İlk çağ'da görülen, l. Piramitlerin yapılması. II. Takvimin bulunarak geliştirilmesi. III. Yazının kullanımının yaygınlaşması durumlarından hangileri kültürel özellikler gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI Mezopotamya Neresidir? Fırat Dicle Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI Mezopotamya Neresidir? Fırat Dicle Anadolu, Akdeniz, Arabistan, İran, Hindistan ve Türkistan’da kurulan uygarlıkların kesişme noktası Mezopotamya Yunanca’da “iki nehir arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır. Fırat ve Dicle Irmakları arasında yer alan, oldukça verimli bir tarım havzasıdır. Mezopotamya; Göç yolları üzerinde bulunması, Topraklarının verimli olması, İklimin elverişli olması, Irmaklarından sulama yapılabilmesi nedeniyle çok sayıda uygarlığa beşiklik yapmıştır.

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

a. Sümerler (MÖ 4000 - MÖ 2350) Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuşlardır. En

a. Sümerler (MÖ 4000 - MÖ 2350) Mezopotamya’da ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuşlardır. En önemlileri; Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan bu şehir devletlerine “site” adı verilmiştir. Bu devletler arasında siyasi ve ekonomik nedenlerle sık savaşlar yapılmıştır. Siteler, etrafı surlarla çevrili, “ziggurat” adı verilen tapınak ve onun etrafındaki evlerden meydana gelmiştir.

Yönetim: Sitelerin başlarında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve Tanrı adına ülkeyi

Yönetim: Sitelerin başlarında patesi veya ensi adı verilen krallar bulunur ve Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi. Patesi çevresindeki sitelere hakim olursa “lugal” (Kral) Sümer ülkesine hâkim olursa “lugal kalma” (Büyük Kral) unvanını alırdı. Devlet yönetiminde krala yardımcı olan danışma meclisleri de bulunurdu. Aynı zamanda Sümer kralları, dinî törenleri idare eder, savaş sırasında ordunun başında bulunur ve hukuki yetkileri elinde toplardı. Kraliçe devlet işlerinde oldukça etkiliydi. Sosyal Hayat: Sümer Devleti’nde krallar ve rahipler en üst sınıfı oluştururken halk, hürler ve köleler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı. Ordu: Sümerlerde köleler haricinde her erkek asker sayılmış, ordu yaya ve savaş arabalarını kullanan süvarilerden oluşmuştur.

Din ve İnanış: Çok tanrılı bir inanca sahip Sümerler ölümden sonraki yaşama inanmamışlardır. Gılgamış,

Din ve İnanış: Çok tanrılı bir inanca sahip Sümerler ölümden sonraki yaşama inanmamışlardır. Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanları Sümerler tarafından meydana getirilmiştir. Sanat-Mimari: Sümerler, ev ve tapınaklarını ateşte pişirilmiş kerpiç ve tuğlalardan yapmışlardır. Mimaride sütun, kubbe, kemer tarzını kullanmışlardır. Oymacılık, kuyumculuk, heykel vb. sanat dallarıyla ilgilenmişlerdir. Ekonomi: Sümerler kara sabanı kullanarak kanallar, barajlar ve bentlerle seli önleyip bataklıkları kuruttular, hem de düzenli sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tekerleği de icad edip tarlaları öküzlerin çektiği sabanlarla sürüyorlardı. Hukuk: Tarihte ilk yazılı kanunları Sümerlerde Lagaş kralı Urugakina MÖ. 2750 yılında yapmıştır.

Sümer Çivi Yazısı Bilim: Sümerler, astronomi alanında gelişmiştir. Ayrıca matematik ve geometride gelişme göstererek

Sümer Çivi Yazısı Bilim: Sümerler, astronomi alanında gelişmiştir. Ayrıca matematik ve geometride gelişme göstererek dört işlemi kullanmışlar, bölme ve çarpma cetvelleri hazırlamışlar, yüzey ve hacim ölçmeyi gerçekleştirmişler, daireyi 360 dereceye bölmüşlerdir. Burçları bulmuşlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. Ayrıca güneş saatini icat etmişlerdir. Dünyada ilk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır. Günümüz uygarlığının temeli olan ilk yazıyı (çivi yazısı), MÖ 3200 yıllarında, ilk kez Sümerler bulmuştur. İlk yazıları şekiller üzerine kurdular. Her varlık ve olay için bir şekil kullandılar.

Zigguratlar hangi amaçlarla kullanılmıştır?

Zigguratlar hangi amaçlarla kullanılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin yapmış oldukları Zigguratların kullanım alanlarından birisi değildir? A)Din B)Eğitim Tapınak Olarak

Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin yapmış oldukları Zigguratların kullanım alanlarından birisi değildir? A)Din B)Eğitim Tapınak Olarak Okul Olarak C)Askeri D)Ekonomi E)Bilim Tahıl Ambarı Olarak Gözlemevi Olarak

b. Akadlar (MÖ 2350 - MÖ 2100) Sami kökenli Akadlar, MÖ 4000’de Arap Yarımadası’ndan

b. Akadlar (MÖ 2350 - MÖ 2100) Sami kökenli Akadlar, MÖ 4000’de Arap Yarımadası’ndan gelerek Orta Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Kral Sargon döneminde devlet hâline gelmişler; kısa sürede Mezopotamya’ya hâkim olmuşlardır. Başkentleri Agade şehridir. MÖ. 2100’de Gutiler, Akad İmparatorluğu’na son verdiler. Sümer kültüründen etkilenen Akadlar, onlar gibi çok tanrılı bir inanca sahiptiler; kurdukları imparatorluk sayesinde Sümer kültürünü Ön Asya’ya yaymışlardır. Tarihte İlk düzenli orduyu ve tarihte bilinen ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Dünyada bilinen ilk haritayı da Akadlar çizmiştir.

c. Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640) Mezopotamya uygarlığı içerisinde incelenen Elamlar, Mezopotamya bölgesinin

c. Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640) Mezopotamya uygarlığı içerisinde incelenen Elamlar, Mezopotamya bölgesinin dışında; Sümer ülkesinin doğusunda yaşamışlardır. Başkentleri Sus şehridir. Mezopotamya kültürü içerisinde eriyerek yok oldular. Elamlar madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında (Güzel Sanatlar) ilerlemişlerdir. Elamlar çivi yazısını kullanmışlardır.

d. Babiller (Amurrular) (MÖ 2100 -MÖ 539) Hammurabi Samilerin , bir kolu olan Amurrular

d. Babiller (Amurrular) (MÖ 2100 -MÖ 539) Hammurabi Samilerin , bir kolu olan Amurrular ceza, mülkiyet, ticaret tarafından döneminin kurulmuştur. alanlarında en Başkenti gelişmiş Babil’dir. I. Babil Devleti’nin Hititler kanunlarını yapmıştır. tarafından yıkılmasından sonra MÖ Babiller, Sümerlerin etkisi 612’de Babil Devleti tapınaklarına kurulmuş ve altında II. kalmışlar, bu devlet MÖ 539 yılında Babiller, Persler ziggurat adını vermişlerdir. tarafından kaldırılmıştır. I. tıp ve ortadan astronomi alanında Babil Devleti’nin Başlıca en güçlü geçim Kralı ilerlemişlerdir. Hammurabi dine dayalı devlet kaynakları tarım ve ticarettir. anlayışı ordudan alan Mimari yerine, açıdan gücünü Mezopotamya’nın mutlak krallık anlayışını getirmiştir. en gelişmiş uygarlığı Babillerdir. II. Babil Devleti'nin en güçlü Babil’in Asma Bahçeleri bu alandaki hükümdarı Nabukadnazer'dir. Babil en güzel örnektir. Kulesi ve Asma Bahçeleri bu dönemde yapılmıştır.

NOT: Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlilere dünyadaki

NOT: Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlilere dünyadaki ilk Hukuk devleti denebilir. Lagaş Kralı Urukagina tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye ve bedel" sistemine dayanıyordu. Babil kralı Hammurabi Sümer kanunlarından yararlanarak yeni kanunlar yapmıştır. Ancak Hammurabi kanunları Sümer kanunlarından daha serttir.

e. Asurlular (MÖ 2000 - MÖ 609) Başkentleri Asya kökenli Ninova kavimlerle olan Arabistan

e. Asurlular (MÖ 2000 - MÖ 609) Başkentleri Asya kökenli Ninova kavimlerle olan Arabistan Anadolu’da Asurlular, kökenli Samilerin Kültepe, karışımından Alişar ve Boğazköy’de oluşan Asurlular, ticaret Yukarı kurmuşlardır. kolonileri Mezopotamya’da Bu yaşamışlardır. koloniler aracılığıyla Yaşadıkları yazıyı topraklar taşımışlardır. Anadolu’ya tarıma elverişli Ticareti olmadığı için amacıyla canlandırmak hayvancılık Sard’dan ve ticaret ile başlayıp Ninova’ya uğraşmışlardır. kadar uzanan Askerî güce dayalı kullanmışlardır. Kral Yolu’nu bir imparatorluk kurmuşlardır.

 Asurlular, Mezopotamya’da kurulan diğer devletlerde olduğu gibi çivi yazısı kullanmışlardır. Anadolu’daki ilk yazılı

Asurlular, Mezopotamya’da kurulan diğer devletlerde olduğu gibi çivi yazısı kullanmışlardır. Anadolu’daki ilk yazılı kaynaklar Asur tüccarlarının bıraktıkları Kültepe tabletleridir. Asurlular, tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır. Heykeltıraşlıkta önemli gelişmeler gösteren Asurlular kabartmaları ünlüdür.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI DEĞERLENDİRME SORULARI Mezopotamya’da kurulan ilk devlet hangisidir? SÜMERLER Tarihte bilinen ilk kanunları

MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI DEĞERLENDİRME SORULARI Mezopotamya’da kurulan ilk devlet hangisidir? SÜMERLER Tarihte bilinen ilk kanunları kim yapmıştır? SÜMERLER (Urugakina) Mezopotamya’da en gelişmiş kanunları kim yapmıştır? BABİL KRALI HAMMURABİ Tarihte bilinen ilk imparatorluğu kim kurmuştur? AKADLAR Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kim kurmuştur? AKADLAR Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kim kurmuştur? ASURLULAR Anadolu’ya yazıyı kimler getirmiştir? ASURLULAR Zigguratlar hangi amaçlarla kullanılmıştır? Anadolu’daki ilk yazılı kaynaklar hangisidir? Tarihte ilk kez yazıyı kimler kullanmıştır? GÖZLEMEVİ-OKUL-TAHIL AMBARITAPINAK KÜLTEPE TABLETLERİ SÜMERLER

Aşağıdaki başkentlerden hangisi Mezopotamya'da yer almaz? Akadlar Babiller A)Agade B) Babil C) Ninova Asurlular

Aşağıdaki başkentlerden hangisi Mezopotamya'da yer almaz? Akadlar Babiller A)Agade B) Babil C) Ninova Asurlular D) Sus Elamlar E) Gordion Frigyalılar-Ankara/Polatlı Aşağıdakilerden hangisi Sümerlere ait bir özellik değildir? A) Tarih çağlarını başlattılar B) Patesi denilen rahip - krallar tarafından yönetilirlerdi. C) Museviliği din olarak kabul ettiler. D) Zİggurat adı verilen tapınakları vardı. E) İlk yazılı kanunları yaptılar.

Tarih çağları Mezopotamya'da başlamıştır. “ diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini, bu yargısına kanıt olarak

Tarih çağları Mezopotamya'da başlamıştır. “ diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini, bu yargısına kanıt olarak gösterebilir? A) Yazının ilk defa Sümerliler taralından kullanılması B) Sümerlerin kurdukları şehir devletlerinde yaşamaları C) Bölgede temel ekonomik uğraş alanının tarım olması D) Babillerin yazılı kanunlar hazırlamaları E) Akad dilinin pek çok toplum tarafından diplomasi dili olarak kullanılması İPUCU: Mezopotamya toplumlarının hangi alanlarda öncülük yaptığına dikkat etmelisin.

Mezopotamya toplumları, diğer bölgelerle kurdukları Sümerlerin yaptığı Urgakina Kanunlarında görülen; ticareti ilişkilerle komşularına genelde

Mezopotamya toplumları, diğer bölgelerle kurdukları Sümerlerin yaptığı Urgakina Kanunlarında görülen; ticareti ilişkilerle komşularına genelde arpa, buğday ve I. mülkiyet hakkının güvence altına alınması. darı gibi ürünler satmışlardır. II. çeşitli alanlarda halka özgürlüklerin tanınması. Buna göre Mezopotamya'yla ilgili olarak, III. yoksulların ezilmesinin önlenmesine yönelik tedbirlerin I. Tarıma elverişli bir bölgedir. alınması II. Eşitliğe dayalı bir toplum yapısı vardır. özelliklerinden hangilerinin sosyal bir devletin III. Üretimi, komşularının ihtiyaçlarını karşılayacak görevlerinin yerine getirilmesinin sağlanmak istendiği niteliktedir. söylenebilir? yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve II E) I, II ve III D) I ve III E) II ve III