Toto je mj milovan syn dcra Toto je

  • Slides: 4
Download presentation
Toto je môj milovaný syn, dcéra Toto je môj milovaný Syn Krstná voda =

Toto je môj milovaný syn, dcéra Toto je môj milovaný Syn Krstná voda = Plodová voda Olej katechumenov = duchovný boj uzdravenie duch. rán Krstí sa tak, že sa leje voda na hlavu dieťaťa, a pritom sa hovorí Zapálená krstná svieca znázorňuje J. . Ž. . Š. . KR. . S. . A, orientáciu. Biela košieľka znázorňuje č. . s. . ú du. . u, v ktorej prebýva Duch S. . ä. . t. . , B. . ži. . m. . lo. . ť

Doplň: Voda: dáva Krstná voda: dáva ž. v. t, B. ž. r. d. sť

Doplň: Voda: dáva Krstná voda: dáva ž. v. t, B. ž. r. d. sť u. ý. a, ž. v. t, zo života dáva r. d. sť. z. ý. a hr. e. h. , s B. h. m a C. r. v. u Krstom sme sa stali: 1. , B _____ d_____ 2. , členmi C____ , 3. , očistili sme sa od h_______ (dedičného), 4. , dostali sme B______ m_____ (posväcujúcu a pomáhajúcu) 5. , nezmazateľný z______ na d____ 6. , chrámom D_______ S_____ Urči štyri najposvätnejšie miesta v kostole Nájdi na obrázkoch 6 rozdielov Domáca úloha: Doplň údaje: Kedy si sa narodil ___________________ Kedy si sa stal Božím dieťaťom (dátum krstu): __________ Kto ťa pokrstil (meno kňaza): ________________ Miesto krstu: _____________________ Krstné meno: _____________________ Krstní rodičia (mená)__________________ Zopakuj si sedem sviatostí.

Toto je môj milovaný syn, dcéra Ján Krstiteľ Duch Svätý Toto je môj milovaný

Toto je môj milovaný syn, dcéra Ján Krstiteľ Duch Svätý Toto je môj milovaný Syn Ježiš Kristus Krstná voda = Plodová voda Meno: Mária, Jozef, Michal, Lukáš, Veronika, Ján Olej katechumenov = duchovný boj uzdravenie duch. rán Krstí sa tak, že sa leje voda na hlavu dieťaťa, a pritom sa hovorí 20 01 Zapálená krstná svieca znázorňuje JEŽIŠA KRISTA orientáciu. Biela košieľka znázorňuje čistú dušu, v ktorej prebýva Duch Svätý, Božia milosť

Doplň: Voda: dáva Krstná voda: dáva voda život, umýva, dáva radosť. Boží život, zmýva

Doplň: Voda: dáva Krstná voda: dáva voda život, umýva, dáva radosť. Boží život, zmýva hriechy, radosť zo života s Bohom a Cirkvou. Krstom sme sa stali: ožie eti 1. , B _____ d_____ irkvi 2. , členmi C____ krstná 3. , očistili sme sa od h_______ riechov košieľka (dedičného), ožiu m_____ ilosť 4. , dostali sme B ______ (posväcujúcu a pomáhajúcu) ušu nak 5. , nezmazateľný z______ na d____ požehnanie ucha vätého 6. , chrámom D_______ S_____ Bož. ochrana krstná Urči štyri najposvätnejšie nebeský patrón svieca miesta v kostole ambóna Nájdi na obrázkoch 6 rozdielov bohostánok 3 4 olej krizma olej katechumenov 1 2 5 oltár 6 krstiteľnica Domáca úloha: Doplň údaje: Kedy si sa narodil ___________________ Kedy si sa stal Božím dieťaťom (dátum krstu): __________ Kto ťa pokrstil (meno kňaza): ________________ Miesto krstu: _____________________ Krstné meno: _____________________ Krstní rodičia (mená)__________________ Zopakuj si sedem sviatostí.