Novela Povest Ime nekaj novega Ime kar se

  • Slides: 3
Download presentation
Novela Povest Ime – nekaj novega. Ime – kar se ponovi/pove. Srednje dolga pripoved.

Novela Povest Ime – nekaj novega. Ime – kar se ponovi/pove. Srednje dolga pripoved. Daljša pripoved. Dogodkovno/zgodbeno Osrediščena na en dogodek. bogatejša. En vrh. Več vrhov. Ena oseba, ki se znajde v usodno pomembni situaciji. Več oseb (več situacij, tudi nepomebnih). Izbrana snov, teme, motivi, nenadni preobrati, presenečenja, izjemni položaji. Poudarjena ljubezen do vsakdanje kmečke ali zgodovinske snovi. Shema je objavljena v: Štrancar, Marjan, 1993: Šolska ura s Samorastniki. Ljubljana: ZRSŠŠ.

Novela Povest Sveta ne komentira. Svet komentira in ga odslikava po kronološki in kavzalni

Novela Povest Sveta ne komentira. Svet komentira in ga odslikava po kronološki in kavzalni logiki, je z njim v konstruktivnem odnosu. Več simbolike, poetičnosti. Več poučnosti, sentimenta. Konec zaprt, pogosto dramatičen ali tragičen. Konec odprt, pogosto srečen. Časovno strnjena, napeta. Časovno zavlačujoča in nenapeta. Zapletenost/problemskost. Enostavnost. Izbrušen slog/jezik. Slogovna/jezikovna nihanja. Shema je objavljena v: Štrancar, Marjan, 1993: Šolska ura s Samorastniki. Ljubljana: ZRSŠŠ.

Novela Povest Kot iz enega kosa. Mozaik sličic. Objavljena v revijah. Knjižna, množična izdaja.

Novela Povest Kot iz enega kosa. Mozaik sličic. Objavljena v revijah. Knjižna, množična izdaja. Ožji krog bralcev. Širši krog bralcev. Shema je objavljena v: Štrancar, Marjan, 1993: Šolska ura s Samorastniki. Ljubljana: ZRSŠŠ.