NANTAI NVERSTES BILGISAYAR PROGRAMLAMA C PROGRAMLAMA DILI GIRI

  • Slides: 10
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BILGISAYAR PROGRAMLAMA C PROGRAMLAMA DILI GIRIŞ Mühendislik Mimarlık Fakültesi mmf. nisantasi. edu.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BILGISAYAR PROGRAMLAMA C PROGRAMLAMA DILI GIRIŞ Mühendislik Mimarlık Fakültesi mmf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

PROGRAMLAMA • Temel Kavramlar • ATOM parça. : Bir Programlama dili için anlam taşıyan

PROGRAMLAMA • Temel Kavramlar • ATOM parça. : Bir Programlama dili için anlam taşıyan en küçük – DEĞİŞKEN : Önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak ismini istediğimiz gibi verebildiğimiz atomlardır. – OPERATÖR : Önceden tanımlanmış işlemleri yapan atomlardır. – SABİT : Doğrudan işleme sokulan , değişken bilgi içermeyen atomlar. – AYIRAÇLAR : Ayıraç ve sonlandırıcı olarak kullanılan atomlar. • NESNE : Bellekte yer Kaplayan ve içeriklerine erişilebilen alanlar. – Nesne Özellikleri : İsmi, Değeri, Türü, Faaliyet Alanı, Ömrü. • İFADE : Değişken Operatör ve Sabitlerin kombinasyonu NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

PROGRAMLAMA • C orta seviyeli bir programlama dilidir. Diğer yapısal programlama dillerine göre C

PROGRAMLAMA • C orta seviyeli bir programlama dilidir. Diğer yapısal programlama dillerine göre C dilinin seviyesi daha düşüktür. C dili hem yüksek seviyeli dillerin, kontrol deyimleri, veri yapıları gibi avantajlarını bünyesinde barındırırken, aynı zamanda bitsel operatörler gibi makine kodu deyimlerini yansıtan operatörlerlere sahiptir. Yani C dili hem makinanın algısına hem de insanın algılamasına yakın bir dildir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

PROGRAMLAMA • Temel Program Yapısı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

PROGRAMLAMA • Temel Program Yapısı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

PROGRAMLAMA • Çok Kullanılan Dosya Uzantıları *. cpp *. c *. h *. rc

PROGRAMLAMA • Çok Kullanılan Dosya Uzantıları *. cpp *. c *. h *. rc *. ico *. bmp *. txt *. rtf *. dat C++ dosyası C dosyası Header (Başlık) dosyası Resource (Kaynak) dosyası Icon dosyası Bit. Map (Resim) dosyası Text (Metin) dosyası Rich. Text. Format dosyası Data (Veri) dosyası NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

VERI TIPLERI Tip 1 Adı Byte int * unsigned int * __int 8 1

VERI TIPLERI Tip 1 Adı Byte int * unsigned int * __int 8 1 Diğer Adı signed, signed int unsigned char, signed char Değer Aralığı Sisteme Bağlı – 128 ile 127 short, __int 16 2 short int, – 32, 768 ile 32, 767 signed short int __int 32 4 __int 64 8 signed, signed int none – 2, 147, 483, 648 ile 2, 147, 483, 647 – 9, 223, 372, 036, 854, 775, 808 ile 9, 223, 372, 036, 854, 775, 807 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı char 1 signed char –

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı char 1 signed char – 128 ile 127 unsigned char 1 none 0 ile 255 short int, signed short int – 32, 768 32, 767 unsigned short int 0 ile 65, 535 long int, signed long int – 2, 147, 483, 648 2, 147, 483, 647 unsigned long int 0 ile 4, 294, 967, 295 short 2 unsigned short 2 long 4 unsigned long 4 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı enum * yok int ile

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı enum * yok int ile aynı float 4 yok 3. 4 E +/- 38 (7 hane) double 8 yok 1. 7 E +/- 308 (15 hane) long double 10 yok 1. 2 E +/- 4932 (19 hane) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı enum * yok int ile

VERI TIPLERI Tip Adı Byte Diğer Adı Değer Aralığı enum * yok int ile aynı float 4 yok 3. 4 E +/- 38 (7 hane) double 8 yok 1. 7 E +/- 308 (15 hane) long double 10 yok 1. 2 E +/- 4932 (19 hane) NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR 1. Brian W. Kernighan , Dennis M. Ritchie, (1988), C Programlama Dili –

KAYNAKLAR 1. Brian W. Kernighan , Dennis M. Ritchie, (1988), C Programlama Dili – ANSI C, DAISYSCIENCE, Editor: Dr. Rifat Çölkesen. 2. Necati Ergin, C Ders Notları, C ve Sistem Programcıları Derneği NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©