NAAM BESCHRIJVING Gebruik een realistische naam geen naam

  • Slides: 1
Download presentation
NAAM: BESCHRIJVING: Gebruik een realistische naam, geen naam van een collega of een functie

NAAM: BESCHRIJVING: Gebruik een realistische naam, geen naam van een collega of een functie naam. Bijvoorbeeld Communicatie Christel Schets hier een eerste indruk van de persona Wat voor soort personage is het? QUOTE: Vermoedelijke educatie Leg een of twee uitspraken vast die zo uit de mond van de persona zouden kunnen komen. Wie is het: Schets het persoonlijke profiel, leeftijd, locatie, functie, wat voor soort persoon is het? Denk hierbij aan een of meerdere persona's uit het segment. Vul hier de naam in bijvoorbeeld: Communicatie Christel Verlangen Welke doelen: Wat is de ultieme motivator, drijfveren? Wat zijn (latente) behoeftes en verlangens? Welke attitude: Wat is hun standpunt? Wat is de verwachting, perceptie van de service, het bedrijf of merk. Wat motiveert de persona om naar de website te gaan, naar de winkel of hoe gebruiken ze de service. Werkelijke gedrag Welke gedrag: Wat doen ze? Schets verhalen over hun gedrag tijdens het gebruik van een dienst, product of site. Hun kanaalgebruik voor verschillende behoeften (internet, bezoeken van vergelijkbare sites, mobiel, sociale media). Wat werkt voor hun goed, wat zijn hun frustraties, wat houdt hun tegen om een functie, dienst of product te kiezen? Welke trends, mindstyles (mindset) of andere indicatoren zijn van toepassing op deze persona? Hoe belangrijk zijn functionele, emotionele of andere voordelen? Zijn het snelle of langzame beslissers, waarom en hoe weet je dat? Beslissen ze op basis van feiten of gevoel en hoe weet je dat? www. businessvisie. nl