Lezen Onderwerp Deelonderwerp Hoofdgedachte O N D E

  • Slides: 5
Download presentation
Lezen Onderwerp Deelonderwerp Hoofdgedachte

Lezen Onderwerp Deelonderwerp Hoofdgedachte

O N D E R W E R P

O N D E R W E R P

D E E O L N D E R W E R P Tip:

D E E O L N D E R W E R P Tip: Een deelonderwerp mag in je 1 tot max. 4 woorden formuleren ØHet woord zegt het al: elk deelonderwerp is een deel van het onderwerp Het zegt dus altijd iets over het onderwerp van een tekst! Bv: wat, wie, waarom, hoe, wanneer etc. ØVaak gaat elke alinea over 1 deelonderwerp! Maar let op: sommige alinea’s horen bij elkaar!

H O O D F G E D A C H E T Tips:

H O O D F G E D A C H E T Tips: Ø Kijk naar de titel Ø Vaak te vinden in de 1 e zin of 1 e alinea van een tekst Ø Ook de conclusie (slot) van een tekst is belangrijk Dus… ØDe hoofdgedachte is een samenvatting in 1 zin! ØStel de vraag waar de tekst over gaat ØWat probeert de schrijver de lezer duidelijk te maken? Let op woorden als ‘Ik vind… Volgens mij … Ik ben van mening dat…’

Onderwerp Ø Geeft in 1 tot 4 woorden aan waar de tekst over gaat

Onderwerp Ø Geeft in 1 tot 4 woorden aan waar de tekst over gaat Deelonderwerp ØElk deelonderwerp is een deel van het onderwerp Het zegt dus altijd iets over het onderwerp van een tekst! - wat - hoe - wie - wanneer - waarom ØVaak gaat elke alinea over 1 deelonderwerp! De lead (dikgedrukte eerste alinea) is geen deelonderwerp. Dat is de inleiding. ØKortom: per alinea kijk je wat het onderwerp is (waar gaat het over? ). Dat is dan je deelonderwerp. bij elkaar! Hoofdgedachte Ø De hoofdgedachte is een samenvatting in 1 zin! Ø Stel de vraag waar de tekst over gaat Ø Wat probeert de schrijver de lezer duidelijk te maken? Let op woorden als ‘Ik vind… Volgens mij … Ik ben van mening dat…’