LADJECTIU Indica qualitats o caracterstiques del substantius al

Sign up to view full document!
SIGN UP
  • Slides: 2
Download presentation