Judendomen TRADITIONER OCH RIKTNINGAR Traditioner och riktningar Frsamlingarna

  • Slides: 6
Download presentation
Judendomen TRADITIONER OCH RIKTNINGAR

Judendomen TRADITIONER OCH RIKTNINGAR

Traditioner och riktningar • Församlingarna är självstyrande – judendomen tolkas väldigt olika, • Djup

Traditioner och riktningar • Församlingarna är självstyrande – judendomen tolkas väldigt olika, • Djup oenighet kan uppstå – både om vad som kan framstå som vardagsfrågor (kan man spela fotboll eller diska på lördagar? ) och om mer komplicerade etiska frågor (exempelvis om relationen mellan män och kvinnor), • Redan under antiken vanligt att judar vände sig till personer som kunde mycket om de heliga skrifterna – rabbiner, • Rabbinerna skrev efter många hundra år ner och sammanställde olika rabbiners tolkningar – resultatet blev Talmud, • När judarna fick leva friare i Europa under 1700 - och 1800 -talen började många fundera över sina traditioner – kanske var det som gällde i Israel för tusentals år sedan inte giltigt i dagens samhälle? På detta sätt uppstod tre olika huvudriktningar inom judendomen.

Reformjudendom • Grundades i Tyskland, Storbritannien och USA, • Många nya tolkningar och Tanakh

Reformjudendom • Grundades i Tyskland, Storbritannien och USA, • Många nya tolkningar och Tanakh och Talmud, • Var och en måste finna sin egen väg till tro, • Översatte de hebreiska texterna till det egna språket, • Håller oftast inte så hårt på mat- och sabbatsregler, • Kvinnor och män ber tillsammans under gudstjänster, • Kvinnliga rabbiner, • På senare tid vigsel av homosexuella par.

Ortodox judendom Ortodox = renlärig Går inte att översätta de heliga texterna eller omtolka

Ortodox judendom Ortodox = renlärig Går inte att översätta de heliga texterna eller omtolka dem till en ny tid, Försöker alltid leva efter kosherregler och traditioner – kan ha två uppsättningar husgeråd och arbetar absolut inte på något sätt på sabbaten, Vill inte ha nåra förändringar i gudstjänsterna – kvinnor deltar endast från synagogornas läktare och kvinnliga rabbiner förekommer inte. Ultraortodoxa judiska män.

Konservativ judendom • Ett slags mellanform mellan reformjudiska och ortodoxa inriktningar, • Vill göra

Konservativ judendom • Ett slags mellanform mellan reformjudiska och ortodoxa inriktningar, • Vill göra vissa omtolkningar, men i huvudsak behålla så mycket som möjligt av de gamla traditionerna, • Läser böner och texter på hebreiska, • Håller på kosher- och sabbatsregler, • Kvinnor brukar inte sitta på läktare i synagogorna, utan på särskilda bänkar bredvid männen, • Kvinnliga rabbiner förekommer.

Kulturell judendom • Egentligen ingen religiös inriktning, • Judar som inte tror på Gud

Kulturell judendom • Egentligen ingen religiös inriktning, • Judar som inte tror på Gud men ändå känner sig som judar, • Firar judiska högtider med familjen, • Tar del av judisk kultur.