Forsk med lokale jakt og fiskeskular Gardermoen 07

  • Slides: 11
Download presentation
Forsøk med lokale jakt- og fiskeskular �Gardermoen 07. 05. 09 �Bjarne Huseklepp

Forsøk med lokale jakt- og fiskeskular �Gardermoen 07. 05. 09 �Bjarne Huseklepp

Dette går rette vegen………. - NJFF har aldri hatt fleire bu-medlemmer enn no -

Dette går rette vegen………. - NJFF har aldri hatt fleire bu-medlemmer enn no - NJFF har aldri vore betre på aktivitet for b/u. - NJFF har aldri hatt betre forståing for barne- og ungd. arb. - NJFF har aldri hatt fleire dyktige og kunnskapsrike eldsjeler som brenn for barn og unge !! - NJFF har aldri vore nærmare svaret på korleis godt barne- og ungdomsarbeid kan drivast.

Møteplan 07. 05. 2009 �Velkomne �Bakgrunnen for JOFS �Presentasjon av dei ulike forsøka �Oppsummering

Møteplan 07. 05. 2009 �Velkomne �Bakgrunnen for JOFS �Presentasjon av dei ulike forsøka �Oppsummering enkeltvis - Dine beste råd �Oppsummering i gruppe – Dykkar beste råd �Vegen vidare ?

Landsmøtevedtaket 2006 NJFF Sogn og Fjordane fremmet forslag om et forsøksprosjekt med lokale jakt-

Landsmøtevedtaket 2006 NJFF Sogn og Fjordane fremmet forslag om et forsøksprosjekt med lokale jakt- og fiskeskuler for barn og ungdom Landsmøtet vedtok: ” Landsmøtet støtter intensjonen i forslaget fra NJFF-Sogn og Fjordane om å etablere kontinuerlige lokale tilbud til barn og ungdom gjennom lokalforeningene. Sentralleddets rolle i denne forbindelse bør være å arbeide for økte ressurser og tilrettelegging foreningene. Landsmøtet støtter forslaget om å etablere forsøk med lokale jakt- og fiskeskoler i samarbeid med utvalgte lokalforeninger. ”

Målsetjing - JOFS �”Vi gjør deg til en bedre jeger og fisker” 1. Gje

Målsetjing - JOFS �”Vi gjør deg til en bedre jeger og fisker” 1. Gje stor lokal fridom – Ikkje sentralt styring 2. Gje auka lokal aktivitet for barn og ungdom 3. Gje barn og unge kvalitetstilbod over tid 4. Gje NJFF kunnskap om kva som fungerer

Ytre rammer i JOFS 1. Lokalt tilpassa prosjekt. 2. 2 ansvarlege for prosjektet 3.

Ytre rammer i JOFS 1. Lokalt tilpassa prosjekt. 2. 2 ansvarlege for prosjektet 3. Aktivitet over tid - kveldstid 4. Tema: Jakt, fiske og friluftsliv 5. Målgruppe: Under eller over 14 år 6. Forsøk i 6 JFF over heile landet 7. 18 samlingar a` 1 t. 8. Kr. 35000, - i startkapital 9. Godkjend aktivitetsplan

Framdriftsplan…. JOFS � 8. jan. 2008 � 1. febr. 2008 � 1. mars 2008

Framdriftsplan…. JOFS � 8. jan. 2008 � 1. febr. 2008 � 1. mars 2008 � 1. sept. 2008 � 28. febr. 2009 � 17. april 2009 � 7. mai 2009 Oppstartsmøte med JFF Frist for lokal plan Frist for søknad om midlar frå Fiskeklubben. Oppstart JOFS Møte med JFF – status. Prosjektperioden vert avslutta Siste frist for innsending av rapport Oppsummeringsmøte - Jofs

Lokallag (Ytre rammer) Landsmøtet 2006 NJFF Sentralt

Lokallag (Ytre rammer) Landsmøtet 2006 NJFF Sentralt

Mål for BU sitt arbeid Auka lokal aktivitet - Rapport til styret i NJFF

Mål for BU sitt arbeid Auka lokal aktivitet - Rapport til styret i NJFF med klåre anbefalingar om vegen vidare. - Høyring i organisasjonen - UK-2009 i Sarpsborg - Erfaringane frå JOFS

Organisasjonen ute treng gode råd…. . �Hei, eg er nyvald leiar i ungdomsutvalget i

Organisasjonen ute treng gode råd…. . �Hei, eg er nyvald leiar i ungdomsutvalget i NN jff og vart anbefalt å kontakte deg for tips og hint for å få i gang et velfungerande barne og ungd. arbeid her på NN. Eg sat som leiar i same utvalget for en del år sia og det vart aldri noko svong over satsinga, heller ikkje dei som har leda arbeidet dei seinare åra har fått til det heilt store løftet. Så no har vi samla en god, engasjert gjeng i utvalget og går på med friskt mot! Fiskesommer er et av arragementa vi vil prøve oss på. Håpar du har et par idear som kan hjelpe oss litt i arbeidet vårt. ” �Mvh NN

Vi kan snart gje dei råda som fungerer….

Vi kan snart gje dei råda som fungerer….