GRAFISK FORM Ann Lundqvist Grafisk form GRAFISK FORM

  • Slides: 12
Download presentation
GRAFISK FORM Ann Lundqvist Grafisk form

GRAFISK FORM Ann Lundqvist Grafisk form

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN A och O Formens främsta uppgift är att: Attrahera

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN A och O Formens främsta uppgift är att: Attrahera helhet, samspel, spännande element eller dominant rubrik… (aktiv/synlig/kaos) Orientera klart och tydligt framgå hur budskap läses och visuella uttryck tolkas… (Tyst, osynlig, ordning och reda)

GRAFISK FORM Ann Lundqvist Format Liggande, stående eller kvadratiskt format (standard eller specialformat) Format

GRAFISK FORM Ann Lundqvist Format Liggande, stående eller kvadratiskt format (standard eller specialformat) Format för film, TV och Web Satsyta på trycksak bunt (inre marginal), huvud (övre), yttermarginal och fot (undre) Grundformer symmetri och asymmetri Satsyta på trycksak bunt (inre marginal), huvud (övre), yttermarginal och fot (undre)

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN grundformen Symmetri och asymmetri Ståtlig Symmetri Asymmetri Ger dynamisk

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN grundformen Symmetri och asymmetri Ståtlig Symmetri Asymmetri Ger dynamisk känsla

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Närhetens lag former nära varann hör ihop, helhet,

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Närhetens lag former nära varann hör ihop, helhet, en gestalt

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Likhetens lag hjärnan tror att det som liknar

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Likhetens lag hjärnan tror att det som liknar varandra hör samman, vinjetter, ikoner binder samman, enhetlighet

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Slutenhetens lag omsluter information med en platta eller

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN gestaltlagarna Slutenhetens lag omsluter information med en platta eller ramm, avgränsar från annat Bdffh bhbfhjrb bhrbfhrb brhbfh jrijegij jrijrije Bdffh bhbfhjrb bhrbfhrb brhbfh jrijegij jrijrije Bdffh bhbfhjrb bhrbfhrb brhbfh jrijegij jrijrije

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Designprinciper Kontrast skapar dynamisk form och en ingång i

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Designprinciper Kontrast skapar dynamisk form och en ingång i det visuella budskapet Balans ger en sammanhållen form så inget kantrar Linje spalter och linjer som bildar en enhetlig mall Rytm för mottagaren framåt i varierande moment Läs mer i boken ”The New Basics”

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Designprinciper Kontrast kan skapas genom att arbeta med satsytan

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Designprinciper Kontrast kan skapas genom att arbeta med satsytan i delar och skapa spänning (tredjedelar) TEXT statiskt dynamiskt TEXT

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN visuell framåtrörelse Förstärkningsschema Kontinuerligt Intervaller Variabelt (överraskningsmoment stimulerar framåtrörelse)

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN visuell framåtrörelse Förstärkningsschema Kontinuerligt Intervaller Variabelt (överraskningsmoment stimulerar framåtrörelse)

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Visuell framåtrörelse Mottagaren ska ju vilja se mer av

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN Visuell framåtrörelse Mottagaren ska ju vilja se mer av eller stanna kvar i annonsen, filmen eller webbsajten. Läsa mer eller klicka vidare. Kontrast, balans linjering och rytm, hjälper till. Ett lockande innehåll, spänning i bild och text - ger förstärkning - (någon form av stimuli) ny information, mottagaren blir road - och aktiverar sig, söker fler förstärkningar - finns inga fler spännande attribut - uteblir förstärkningarna uppstår utsläckning.

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN visuell framåtrörelse Tre principer: Anslag - sätter igång, kraftfullt

GRAFISK FORM Ann Lundqvist FORMEN visuell framåtrörelse Tre principer: Anslag - sätter igång, kraftfullt eller poetiskt, mottagaren blir känslomässigt förberedd och förväntansfull… Enhetlighet - Inleds sajten /broschyren med dramatik bör den fortsätta så, med rytm och känsla. Röda tråden är viktig! Gäller både text och bild. Variation - i form och innehåll skapar stimuli och en aktivitet hos mottagaren, motivation att se budskapet. Paus är viktig! Det måste hända något i berättelsen, det måste hända något med berättelsen.