Delenie desatinnch sel 1 Delenie menieho prirodzenho sla

  • Slides: 4
Download presentation
Delenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

1, Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším (bez zvyšku) Delíme tak, že za delenca dopíšeme

1, Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším (bez zvyšku) Delíme tak, že za delenca dopíšeme desatinnú čiarku a potrebný počet núl (delenca napíšeme v tvare desatinného čísla). Na začiatku môžeme oddeliť aj dve číslice, ale vždy iba v rámci celej časti (medzi oddelenými číslicami nesmie byť desatinná čiarka). Podiel bude v tvare 0, . . (bude menší ako 1).

Úloha: Vydeliť 3 : 6 tak, aby neostal žiaden zvyšok 3: 6= Delenca si

Úloha: Vydeliť 3 : 6 tak, aby neostal žiaden zvyšok 3: 6= Delenca si napíšeme v tvare desatinného čísla tak, že za neho dopíšeme desatinnú čiarku a nulu. 3, 0 : 6 = Najprv si oddelíme celú časť desatinného čísla a potom ju vydelíme číslom 6. 3, 0 : 6 = 3 : 6 = 0 (zapíšeme do výsledku) a zvyšok 3 zapíšeme pod 3 v delenci 3, 0 : 6 = 0 3 Ešte stále máme nenulový zvyšok, pokračujeme ďalej v delení. V delenci vyznačíme ďalšiu číslicu a pripíšeme ju ku zvyšku. Keďže sme v delenci prešli cez desatinnú čiarku, vyznačíme ju vo výsledku. 3, 0 : 6 = 0, 30 Vydelíme 30 : 6 a zapíšeme do výsledku. Nezabudneme napísať aj zvyšok. 3, 0 : 6 = 0, 5 30 0 Delenie je ukončené, lebo zvyšok je rovný 0. Správnosť delenia overíme skúškou. 0, 5. 6 = 3, 0

Úlohy na precvičenie učiva 4: 5= 2: 8= 3: 4= 7: 8= 2: 5=

Úlohy na precvičenie učiva 4: 5= 2: 8= 3: 4= 7: 8= 2: 5= 12 : 16 = 9 : 15 = 10 : 20 = 8 : 10 = 1: 5= 1: 2= 4: 8= 2: 4= 3: 5=