9 1 2011 Prokop Hol 1380 1434 Prokop

  • Slides: 7
Download presentation
 9. 1. 2011 Prokop Holý 1380 -1434

9. 1. 2011 Prokop Holý 1380 -1434

Prokop Holý - nástupce Jana Žižky - husitský radikální kněz, politik a vojevůdce -

Prokop Holý - nástupce Jana Žižky - husitský radikální kněz, politik a vojevůdce - vedl táborská vojska, sám nikdy nebojoval - táborští kazatelé nosili plnovous, aby se podobali prvním apoštolům. Prokop si tvář holil – přezdívka Holý. - pocházel z měšťanského prostředí - studoval na Univerzitě a byl vysvěcen na kněze - roku 1426 se stal vůdčím politikem táborské strany a duchovní vůdce táborské obce - podařilo se mu dostat většinu vlastních Čech pod husitskou kontrolu - vedl úspěšné výpravy do Uher, německých a rakouských zemí, Slezska a Lužice - zahynul v bitvě u Lipan 30. 5. 1434 na straně husitských radikálů.

Husité 1426 – porazili saskou výpravu před Ústím nad Labem 1427 – křižáckou výpravu

Husité 1426 – porazili saskou výpravu před Ústím nad Labem 1427 – křižáckou výpravu u Tachova 1431 – před nimi uprchlo křižácké vojsko do Domažlic 1433 – koncil v Basileji – snaha obhájit čtyři pražské články jako program závazný pro celé křesťanstvo – neúspěšně • -> rozkol do husitských řad • Většina husitů chtěla urychlenou dohodu s koncilem a část sirotků a táborů chtěla bojovat do úplného vítězství • 30. 5. 1434 – bitva u Lipan • •