Zvukov karta o je to zvukov karta Zvukov

  • Slides: 16
Download presentation
Zvuková karta

Zvuková karta

Čo je to zvuková karta ? � Zvuková karta je základné vstupno-výstupné zariadenie ktoré

Čo je to zvuková karta ? � Zvuková karta je základné vstupno-výstupné zariadenie ktoré zabezpečuje vstup a výstup audiosignálov z a do počítača.

Čo pripájame k zvukovej karte ? � � � � Slúchadlá Reproduktory Mikrofón Zosilňovač

Čo pripájame k zvukovej karte ? � � � � Slúchadlá Reproduktory Mikrofón Zosilňovač Ostatné zariadenia pomocou MIDI : hudobné nástroje varhany, syntétizátory a pod. )

� Využitie jednotlivých konektorov zvukovej karty

� Využitie jednotlivých konektorov zvukovej karty

Komponenty zvukovej karty � Digital Signal Procesor – digitálny signálový procesor slúži na odľahčenie

Komponenty zvukovej karty � Digital Signal Procesor – digitálny signálový procesor slúži na odľahčenie hlavného procesorauskutočňovaním výpočtov pre digitálnu a analógovú konverziu. DPS slúži na spracovanie viackanálového zvuku čo súvisí z prehrávaním videa v reálnom čase

� Pamäť – rovnako pri ostatných komponentoch s pamäťou slúžia na zrýchlenie spracovávania dát

� Pamäť – rovnako pri ostatných komponentoch s pamäťou slúžia na zrýchlenie spracovávania dát Vstupné a výstupné konektory – na pripojenie slúchadiel, mikrofónu, reproduktorov, zosilňovačov, midi zariadení a v minulosti aj joysticku

Farebne rozlíšenie portov � � � Zelená - analógový výstup pre stereo signál Čierna

Farebne rozlíšenie portov � � � Zelená - analógový výstup pre stereo signál Čierna – analógový výstup pre zadné reproduktory Oranžová – výstup pre center a subwoofer Ružová – analógový vstup pre mikrofón Modrá – analógový vstup

Rozdelenie reproduktorov

Rozdelenie reproduktorov

3 D zvuk 3 D sound – 3 D zvuk � Poskytuje rýchlo sa

3 D zvuk 3 D sound – 3 D zvuk � Poskytuje rýchlo sa meniaci dynamický zvuk prichádzajúci z rôznych strán ktorý sa mení na základe pozície poslucháča v priestore ( napríklad pri 3 D hrách) �

Surround zvuk Surround sound – obklopujúci zvuk � Využíva taktiež zvuk prichádzajúci z rôznych

Surround zvuk Surround sound – obklopujúci zvuk � Využíva taktiež zvuk prichádzajúci z rôznych strán tento zvuk sa však nemení pri zmene polohy poslucháča v priestore. Toto sa využíva napríklad pri domácich kinách �

Záznam zvuku pomocou zvukovej karty � Analógový signál – záznam je vykonávaný zo zdroja

Záznam zvuku pomocou zvukovej karty � Analógový signál – záznam je vykonávaný zo zdroja ako napríklad rádio alebo audio CD. Tento signál sa skladá z kmitov ktoré sú vytvárané vo vzduchu � Digitálny signál – Záznam sa vykonáva zo zdroja napríklad elektrickými varhanami pripojenými cez MIDI rozhranie.

Midi port � Musical Instrument Digital Interface – slúži na pripojenie syntenzátorov alebo iných

Midi port � Musical Instrument Digital Interface – slúži na pripojenie syntenzátorov alebo iných hudobných nástrojov k počítaču. V tomto prípade sa už nevykonáva vzorkovanie ale zaznamenávajú sa priamo bajty dát, zasielané cez dané rozhranie. Prenášajú sa len informácie o hraných tónoch (nie hudba samotná) z jedného zariadenia do druhého.

Kompresia zvuku � Kompresia zvuku využíva nedokonalosť ľudského sluchu čo dovoľuje vypustiť niektoré zložky

Kompresia zvuku � Kompresia zvuku využíva nedokonalosť ľudského sluchu čo dovoľuje vypustiť niektoré zložky frekvencií zvukového signálu bez počuteľného zníženia kvality � Táto kompresia sa môže vykonávať buď po vytvorení záznamu alebo v reálnom času priamo pri zázname (MP 3) � Záznam v reálnom čase umožňuje kvalitnejšie karty, vybavené špeciálnymi procesormi.

WAV (waveform audio format ) � � � Nekomprimovaný audio formát vytvorený pri spolupráci

WAV (waveform audio format ) � � � Nekomprimovaný audio formát vytvorený pri spolupráci firiem Microsoft a IBM. Súbor WAV je najjednoduchší z formátov pre ukladanie audia. WAV ukladá vzorkový zvuk v nezmenenej podobe t. j uchováva kompletnú zvukovú informáciu. Vlastnosti : Dá sa prehrať na ktoromkoľvek počítači so zvukovou kartou Ponúka nekomprimovaný zvuk Nevýhodou je vytváranie príliš veľkých súborov Tento formát je nevhodný pre použitie na Webe

MP 3 Je formát špecializovaný na spracovanie zvukových súborov. Je založený na kompresnom algoritme

MP 3 Je formát špecializovaný na spracovanie zvukových súborov. Je založený na kompresnom algoritme odvodeného z algoritmu pre kompresiu MPEG videa. Názov � MP 3 vznikol skrátením názvu MPEG – Layer 3 čo je označenie kompresného algoritmu. � Základnou veličinou ovplyvňujúcou kvalitu MP 3 je bitrate - rýchlosť dátového toku (kbps). Čím je bitrate vyšší, tým je kvalita lepšia. MP 3 taktiež môže obsahovať ID 3 tag čo je blok pripojený na koniec súboru za účelom vloženia plného názvu skladby interpreta alebo názvu albumu �