Zuzana Miklokov Lucia antov Zuzana ehoviov Jana Tomankov

  • Slides: 13
Download presentation
Zuzana Miklošková, Lucia Šantová, Zuzana Ščehovičová, Jana Tomaníková, II. D

Zuzana Miklošková, Lucia Šantová, Zuzana Ščehovičová, Jana Tomaníková, II. D

ČO JE TO SNEH? ü sneh je zamrznutá voda ü vznik snehových vločiek ü

ČO JE TO SNEH? ü sneh je zamrznutá voda ü vznik snehových vločiek ü žiadna vločka nie je rovnaká

AKO VZNIKÁ SNEH? üsnehové kryštály majú pravidelnú šesťuholníkovú mriežku. ü Podľa teploty okolia -

AKO VZNIKÁ SNEH? üsnehové kryštály majú pravidelnú šesťuholníkovú mriežku. ü Podľa teploty okolia - tvary kryštálov sú rôzne : Ihlicové kryštály Doštičkové kryštály Hviezdice

-4 až -8 -ihlice -8 až -12 -doštičky -12 až -18 -hviezdice -18 až

-4 až -8 -ihlice -8 až -12 -doštičky -12 až -18 -hviezdice -18 až -25 -priestorové hviezdice -25 až -40 -krátke hranolčeky

Doštičkové kryštály Hviezdice Ihlicové kryštály

Doštičkové kryštály Hviezdice Ihlicové kryštály

POKUSY Počet Teplota Čas meraní 1 2 3 23°C 8, 48 min 23°C 8,

POKUSY Počet Teplota Čas meraní 1 2 3 23°C 8, 48 min 23°C 8, 37 min 23°C 9, 33 min Meranie vo vode Počet Teplota meraní 1 2 3 Čas 22, 1°C 110, 43 min 20, 3°C 141, 58 min 21°C 145, 68 min Meranie pri izbovej teplote

PREMENA SNEHOVÝCH KRYŠTÁLOV rozoznávajú tri druhy premeny snehu: ü Premena rozpadom ü Premena narastaním

PREMENA SNEHOVÝCH KRYŠTÁLOV rozoznávajú tri druhy premeny snehu: ü Premena rozpadom ü Premena narastaním ü Premena topením

ZÁKLADNÉ VRSTVY SNEHU: ünový sneh ü spevnený sneh ü voľný sneh ü vetrom ubitý

ZÁKLADNÉ VRSTVY SNEHU: ünový sneh ü spevnený sneh ü voľný sneh ü vetrom ubitý sneh ü vrstva pohyblivého a dutinového snehu

DOTAZNÍK 12 10 8 Muži 6 Ženy 4 2 0 1. otázka 3. otázka

DOTAZNÍK 12 10 8 Muži 6 Ženy 4 2 0 1. otázka 3. otázka

10 9 8 7 6 5 Muži 4 Ženy 3 2 1 0 4.

10 9 8 7 6 5 Muži 4 Ženy 3 2 1 0 4. otázka 6. otázka 7. otázka 10. otázka

10. 00% 43. 34% Áno 46. 66% Nie Neviem

10. 00% 43. 34% Áno 46. 66% Nie Neviem