Zrvizsga felkszt Csaldjog Ksztette dr Kriston Edit tudomnyos

  • Slides: 30
Download presentation
Záróvizsga felkészítő - Családjog Készítette: dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt Miskolci Egyetem ÁJK

Záróvizsga felkészítő - Családjog Készítette: dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt Miskolci Egyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszék E-mail: [email protected] hu

A családjog alapelvei A házasság érvénytelensége A házasság megszűnése A házastársi tartás A házastársi

A családjog alapelvei A házasság érvénytelensége A házasság megszűnése A házastársi tartás A házastársi vagyonközösség A különvagyon B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel A házasságkötés

A családjog alapelvei. A házasságkötés • A házasságkötést megelőző eljárás • A házasság létrejöttéhez

A családjog alapelvei. A házasságkötés • A házasságkötést megelőző eljárás • A házasság létrejöttéhez szükséges kellékek • A házasságkötés egyéb kellékei • Házassági akadályok (2 csoportosítás) B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • 4 fő alapelv ismertetése

A házasság érvénytelensége A házasság megszűnése • Határidők és eljárási szabályok, jogkövetkezmények • Bontójog

A házasság érvénytelensége A házasság megszűnése • Határidők és eljárási szabályok, jogkövetkezmények • Bontójog elvei • A bontás fajtái • Közös megegyezéses bontás --> járulékos kérdések!!! • Tényállásos bontás • Közvetítői eljárás B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Érvénytelenségi okok – orvoslás

 • Rokontartás általános szabályai --> (feltételrendszer, tartás módja, mértéke, teljesítése) • Speciális szabályok

• Rokontartás általános szabályai --> (feltételrendszer, tartás módja, mértéke, teljesítése) • Speciális szabályok --> (megállapodással létrejövő tartás, méltányosság, egy évnél rövidebb gyermektelen házasság B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Házastársi tartás

 • HVK fogalma • HVK kezdete – vége • Közös vagyon részletezése (bírói

• HVK fogalma • HVK kezdete – vége • Közös vagyon részletezése (bírói gyakorlat + Ptk. ) • Különvagyon --> aktívák és passzívák (Ptk. taxatív felsorolás) B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Házastársi vagyonközösség. Különvagyon

A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése A házastársi közös

A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése A házastársi közös vagyon megosztása B/1 tétel Rendelkezés a közös vagyonnal B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése

 • Speciális!!! Foglalkozás gyakorlásához vagy egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó vagyontárgyak használata, kezelése •

• Speciális!!! Foglalkozás gyakorlásához vagy egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó vagyontárgyak használata, kezelése • Költségek és kiadások viselése B/1 tétel • közös használat - közös kezelés B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése

 • életközösség megszakadása és közös vagyon megosztása közötti rendelkezési jog - Ptk. taxatív

• életközösség megszakadása és közös vagyon megosztása közötti rendelkezési jog - Ptk. taxatív kivételek • Rendelkezési jog megsértéséből eredő felelősség - külső személy felé, házastárssal szemben, jogalap nélküli gazdagodás B/1 tétel • Rendelkezési jog vélelmezett beleegyezés – kivételek B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Rendelkezés a közös vagyonnal. A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség

A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása • Közös vagyon megosztásának

A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása • Közös vagyon megosztásának módjai szerződéssel / bíróság által • Megtérítési igények • A közös vagyon szétosztása • Közös vagyon kiadás B/1 tétel • Vagyonközösség bírósági megszüntetése B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Megszűnés esetei

A házassági vagyonjogi szerződés Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai B/1 tétel Az élettársi kapcsolat,

A házassági vagyonjogi szerződés Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai B/1 tétel Az élettársi kapcsolat, az élettársi vagyonközösség B/2 tétel A házastársi közös lakásra vonatkozó rendelkezések B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Vagyonjogi rendszerek

A házassági vagyonjogi szerződés • Hitelezővédelem • Közszerzeményi és vagyonelkülönítési rendszer B/1 tétel •

A házassági vagyonjogi szerződés • Hitelezővédelem • Közszerzeményi és vagyonelkülönítési rendszer B/1 tétel • HVSZ módosítása, megszűnése és megszüntetése B/2 tétel • HVSZ érvényességére és hatályosságára vonatkozó szabályok B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • A HVSZ fogalma

Hitelezővédelem B/1 tétel (2) A házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak a közös vagyonhoz

Hitelezővédelem B/1 tétel (2) A házastársak olyan szerződése, amely valamely vagyontárgynak a közös vagyonhoz vagy a különvagyonhoz tartozását a házassági vagyonjogi szerződésben kikötött rendelkezésektől eltérően változtatja meg, harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy a vagyontárgy a szerződés rendelkezése szerint a közös vagy a különvagyonhoz tartozik. B/2 tétel (1) A házassági vagyonjogi szerződés nem tartalmazhat olyan visszamenőleges hatályú rendelkezést, amely bármelyik házastársnak harmadik személlyel szemben a szerződés megkötése előtt keletkezett kötelezettségét a harmadik személy terhére változtatja meg. B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel 4: 67. § [Harmadik személyek védelme]

Közszerzeményi rendszer • Közszerzeményi részesedés védelme B/1 tétel B/2 tétel • Közszerzemény: tiszta vagyoni

Közszerzeményi rendszer • Közszerzeményi részesedés védelme B/1 tétel B/2 tétel • Közszerzemény: tiszta vagyoni érték, nem tartoznak bele az adósságok és a külön vagyon – vélelem B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Alapja: Vagyonelkülönítés!!!

A házastársi közös lakásra (használat, rendelkezés stb. ) vonatkozó rendelkezések • Közös jogcímen lakott

A házastársi közös lakásra (használat, rendelkezés stb. ) vonatkozó rendelkezések • Közös jogcímen lakott lakás • Kizárólagos jogcímen lakott lakás • 2/B tétel - rendelkezési jog speciális szabályai B/1 tétel • Lakás megoszthatósága objektíve és szubjektíve B/2 tétel • Lakáshasználat rendezésének módjai - szerződés / bíróság B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Házastársi közös lakás fogalma

Az élettársi kapcsolat • Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer • Élettársi lakáshasználat • Élettársi

Az élettársi kapcsolat • Élettársak közötti törvényes vagyonjogi rendszer • Élettársi lakáshasználat • Élettársi tartás B/1 tétel • Élettársi vagyonjogi szerződés B/2 tétel • Élettársi szabályozás kettősége (4. és 6. könyv) B/3 tétel B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Fogalom - bírói gyakorlat

Az apai jogállást keletkeztető tényállás Az örökbefogadás létrejötte, utánkövetése Az örökbefogadás joghatásai, hatálytalanná válása

Az apai jogállást keletkeztető tényállás Az örökbefogadás létrejötte, utánkövetése Az örökbefogadás joghatásai, hatálytalanná válása és felbontása B/1 tétel B/2 tétel Az örökbefogadás feltételei, az örökbefogadhatónak nyilvánítás B/3 tétel Az anyai jogállás B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Az apaság vélelmének megtámadása

Az apai jogállást keletkeztető tényállás • Apaság bírói megállapítás B/1 tétel B/2 tétel •

Az apai jogállást keletkeztető tényállás • Apaság bírói megállapítás B/1 tétel B/2 tétel • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat B/3 tétel • Emberi reprodukcióra irányuló eljáráson alapuló apasági vélelem B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Házasságon alapuló apasági vélelem

Apaság megdöntése nem peres eljárásban • Feltételei: -Házasságon alapuló apasági vélelem áll fenn -Házastársak

Apaság megdöntése nem peres eljárásban • Feltételei: -Házasságon alapuló apasági vélelem áll fenn -Házastársak életközössége 300 napja megszűnt -A tényleges apa elismerő nyilatkozatot akar tenni • Közös kérelem apaság kérdésének kötelező rendezése • Megtámadási határidők nem alkamazhatóak • Névviselési és kapcsolattartási szabályok! B/1 tétel • B/2 tétel Bírói megtámadás - megtámadási okok! B/3 tétel • B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel Az apaság vélelmének megdöntése

Az anyai jogállás B/1 tétel • Eljárásjogi szabályok B/2 tétel • Negatív megállapítási per

Az anyai jogállás B/1 tétel • Eljárásjogi szabályok B/2 tétel • Negatív megállapítási per B/3 tétel • Pozitív megállapítási per B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Az anyaság ténykérdés!!!!!

Az örökbefogadás • Joghatások • Hatálytalanná válás és megszűnés/felbontás B/1 tétel B/2 tétel •

Az örökbefogadás • Joghatások • Hatálytalanná válás és megszűnés/felbontás B/1 tétel B/2 tétel • Utánkövetés B/3 tétel • Az örökbefogadási eljárás szabályai B/4 tétel B/5 tétel B/6 tétel • Feltételek: örökbefogadó – örökbefogadott

A szülői felügyelet általános szabályai A szülői felügyeleti jog szünetelése, megszűnése és megszüntetése A

A szülői felügyelet általános szabályai A szülői felügyeleti jog szünetelése, megszűnése és megszüntetése A mediáció szerepe B/1 tétel B/2 tétel A kapcsolattartás joga B/3 tétel A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelességei B/4 tétel A gyermek elhelyezése B/5 tétel B/6 tétel A szülői felügyelet jog gyakorlása

A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet gyakorlása • SZÜF rendezés megállapodás /

A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet gyakorlása • SZÜF rendezés megállapodás / bíróság • Eljárásjogi szabályok kötelező mediáció!!! B/1 tétel B/2 tétel elsődlegessége, egyenlőség, együttműködés + gyermek bevonása a döntésekbe, szüf korlátozásának kivételessége) B/3 tétel • Alapelvek (gyermek érdekének B/4 tétel • Részjogosítványok - SZÜF tartalma B/5 tétel B/6 tétel • SZÜF fogalma

 • Kapcsolattartás tartalma • Különélő szülő jogai --> gyermek sorsát érintő lényeges kérdések

• Kapcsolattartás tartalma • Különélő szülő jogai --> gyermek sorsát érintő lényeges kérdések B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel • Kapcsolattartás rendezése megállapodás/ bíróság B/4 tétel • gyermekelhelyezés - külső harmadik személynél feltételei!!! B/5 tétel B/6 tétel A gyermek elhelyezése. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelességei. A kapcsolattartás joga

B/1 tétel B/2 tétel • Ptk. 4: 191. § - SZÜF bíróság általi megszüntetése

B/1 tétel B/2 tétel • Ptk. 4: 191. § - SZÜF bíróság általi megszüntetése B/3 tétel • Ptk. 4: 190. § - SZÜF megszűnése B/4 tétel • Ptk. 4: 186. § - SZÜF szünetelése B/5 tétel B/6 tétel A szülői felügyeleti jog szünetelése, megszűnése és megszüntetése

A kiskorú gyermek tartása A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása B/1 tétel B/2 tétel B/3

A kiskorú gyermek tartása A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel A tartási kötelezettség megszűntetése és megszűnése B/5 tétel A tartás mértéke és módja, a tartásdíj meghatározása B/6 tétel A rokontartás általános szabályai

A rokontartás általános szabályai • A tartás egyszeri megállapodással történő rendezése – eltérő jogkövetkezmények

A rokontartás általános szabályai • A tartás egyszeri megállapodással történő rendezése – eltérő jogkövetkezmények a jogosultak vonatkozásában • Elévülés: 6 hónap B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel • Határozott összegben történő marasztalás!!! B/5 tétel • A rokontartás módja, mértéke B/6 tétel • A rokontartás feltételei: rászorultság, érdemtelenség hiánya, önhiba hiánya, teljesítőképesség

A kiskorú gyermek tartása • Teljesítőképesség – egyszeri megállapodás • Nagykorúság elérése megszüntetés B/1

A kiskorú gyermek tartása • Teljesítőképesség – egyszeri megállapodás • Nagykorúság elérése megszüntetés B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel B/4 tétel • Életkori határ: 20 év ha középiskolai tanulmányokat folytat B/5 tétel • Rászorultsági vélelem, nincs érdemtelenség B/6 tétel • Speciális szabályok

A nagykorú gyermek tartása • Teljesítőképesség – egyszeri megállapodás B/1 tétel B/2 tétel B/3

A nagykorú gyermek tartása • Teljesítőképesség – egyszeri megállapodás B/1 tétel B/2 tétel B/3 tétel • Életkori határ: 25 év felet méltányosság alapján B/4 tétel • Érdemtelenség + jogosultság elvesztése B/5 tétel • Rászorultság: felsőfokú tanulmányok folytatása B/6 tétel • Speciális szabályok

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!