Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen Stappenplan

  • Slides: 3
Download presentation
Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van

Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van beide ionen • Bepaal de verhouding waarin de positieve en negatieve lading gelijk is • Geef de formule van het zout waarbij de verhouding als index cijfer terug komt, de lading wordt nu weggelaten voorbeeld • Geef de verhoudingsformule van magnesiumchloride • Mg 2+ en Cl─ • 1 • Mg. Cl 2 : 2 Positieve lading is 1 * 2 + = 2 + negatieve lading is 2 * 1 - = 2 -

Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van

Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van beide ionen • Bepaal de verhouding waarin de positieve en negatieve lading gelijk is • Geef de formule van het zout waarbij de verhouding als index cijfer terug komt, de lading wordt nu weggelaten voorbeeld • Geef de verhoudingsformule van ijzer(III)jodide • Fe 3+ en I─ • 1 • Fe. I 3 : 3

Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van

Zoutformules zo doe je dat Verhoudingsformule opstellen • Stappenplan • Noteer de formules van beide ionen • Bepaal de verhouding waarin de positieve en negatieve lading gelijk is • Geef de formule van het zout waarbij de verhouding als index cijfer terug komt, de lading wordt nu weggelaten voorbeeld • Geef de verhoudingsformule van aluminiumoxide • Al 3+ en O 2 ─ • 2 • Al 2 O 3 : 3 beide 6