Zorgbelang Gelderland aanpak laaggeletterdheid Door Datum Sjors Klijzen

  • Slides: 10
Download presentation
Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid Door: Datum: Sjors Klijzen & Hanneke Schut 12 -03

Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid Door: Datum: Sjors Klijzen & Hanneke Schut 12 -03 -2015

Wat is laaggeletterdheid? ‘Het onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen of beschikken over digitale

Wat is laaggeletterdheid? ‘Het onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen of beschikken over digitale vaardigheden om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk. ’ (bron: Maastricht University)

Feiten en cijfers • 1. 3 miljoen= 12%= 1 op 9 (16 -65 jaar)

Feiten en cijfers • 1. 3 miljoen= 12%= 1 op 9 (16 -65 jaar) • 65% daarvan is autochtoon • 57% vrouw, 43% man • 43% laaggeletterden is werkloos - 11% van de recent werklozen is laaggeletterd - 25% van de langdurig werklozen is laaggeletterd • 50% laaggeletterden woont in een van de 30 grootste gemeenten Bron: stichting Lezen en Schrijven

Waarom een aanpak laaggeletterdheid? Ø Ø Sociale en arbeidsparticipatie Gezondheidsvaardigheden Veiligheid Kosten Dus belang

Waarom een aanpak laaggeletterdheid? Ø Ø Sociale en arbeidsparticipatie Gezondheidsvaardigheden Veiligheid Kosten Dus belang voor persoon zelf, werkgever én dienstverlener

Daarom een aanpak laaggeletterdheid! Effecten verbetering taalvaardigheid Privé: • Welzijn laaggeletterden verbetert; Ø Gezonder

Daarom een aanpak laaggeletterdheid! Effecten verbetering taalvaardigheid Privé: • Welzijn laaggeletterden verbetert; Ø Gezonder & gelukkiger voelen Ø Zelfredzaamheid en eigen regie Werk: • Meer (fysieke) veiligheid • Hogere productiviteit • Minder verzuim • Beter communiceren/ participeren op de werkvloer

Aanpak laaggeletterdheid als maatschappelijke taak • Actief betrokken binnen diverse bondgenootschappen in Gelderland •

Aanpak laaggeletterdheid als maatschappelijke taak • Actief betrokken binnen diverse bondgenootschappen in Gelderland • Denken vanuit gezichtspunt laaggeletterde • Inzet en uitwisseling eigen netwerk/ achterban • Inzet/ ontwikkeling materiaal • Directe link naar Stichting ABC

Stichting ABC Joop Moormann | ambassadeur Nijmegen Ø Waar staat stichting ABC voor? Ø

Stichting ABC Joop Moormann | ambassadeur Nijmegen Ø Waar staat stichting ABC voor? Ø Wat heeft geletterdheid jou gebracht?

Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Intern Laaggeletterdheid maakt als speerpunt onderdeel uit van de

Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Intern Laaggeletterdheid maakt als speerpunt onderdeel uit van de visie van Zorgbelang Gelderland • Interne deskundigheidsbevordering • Alert op toegankelijke en begrijpelijke communicatie • 2015: herschrijven website Zorgbelang Gelderland; LG-proof

Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Extern • Week van de Alfabetisering: Ø Placemat als

Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Extern • Week van de Alfabetisering: Ø Placemat als basis tot een goed gesprek • Organisatie workshop vrijwilligers; Ø Hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar? Ø Herkennen en doorverwijzen • Taalambassadeurs in Gelderland, i. s. m. St. ABC: ‘Samen mét, i. p. v. voor de doelgroep!’

Contact? Sjors Klijzen 026 -384 28 59 Hanneke Schut 026 -384 28 49

Contact? Sjors Klijzen 026 -384 28 59 Hanneke Schut 026 -384 28 49