Zorg voor de jeugd het Utregs verhaal Commissie

  • Slides: 17
Download presentation
Zorg voor de jeugd, het Utreg’s verhaal

Zorg voor de jeugd, het Utreg’s verhaal

Commissie Jeugd UHV • 5 -6 actieve leden • weinig verloop • zo’n tien

Commissie Jeugd UHV • 5 -6 actieve leden • weinig verloop • zo’n tien jaar actief

Commissie Jeugd UHV Thema’s: • • standpunt Jeugd NHG CHG’s ed samenwerking verloskundigen samenwerking

Commissie Jeugd UHV Thema’s: • • standpunt Jeugd NHG CHG’s ed samenwerking verloskundigen samenwerking GGD/JGZ

Commissie Jeugd UHV Input en committment leden: • jaarlijkse terugkoppeling leden UHV • mandaat

Commissie Jeugd UHV Input en committment leden: • jaarlijkse terugkoppeling leden UHV • mandaat • nieuwsbrief

Commissie Jeugd UHV Nieuwe Jeugdwet: • visie beroepsgroep • visie gemeente

Commissie Jeugd UHV Nieuwe Jeugdwet: • visie beroepsgroep • visie gemeente

Jeugdwet Verzameling wetgeving 1 nieuwe wet Doel: meer preventie, meer eigen kracht, minder medicaliseren,

Jeugdwet Verzameling wetgeving 1 nieuwe wet Doel: meer preventie, meer eigen kracht, minder medicaliseren, integrale aanpak Alle jeugdhulp naar gemeenten – JGZ, preventief jeugdbeleid, Wmo, jeugd GGZ, jeugd LVG, Jeugdzorg, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, AMHK – Een gezin, een plan, een regisseur – Grote beleidsvrijheid – Bezuiniging van 450 miljoen (15%)

Wat doet de LHV? • Gesprekken met VNG / G 32 / G 4

Wat doet de LHV? • Gesprekken met VNG / G 32 / G 4 – Uitgangspunten formuleren voor samenwerking huisartsen en gemeenten – Gemeenten zoeken houvast, huisarts belangrijk – Wijkteams als paddestoelen uit de grond • Gesprekken met GGZ Nederland • Samen met KNMG en NHG visie op medische as • Goede voorbeelden uitdragen

Zorg voor Jeugd Hoofdlijnen kadernota Koers en richting in het transformatieproces 15/09/2020 8

Zorg voor Jeugd Hoofdlijnen kadernota Koers en richting in het transformatieproces 15/09/2020 8

Het Utrechts Model • De Utrechtse Zorg voor Jeugd wordt georganiseerd langs de volgende

Het Utrechts Model • De Utrechtse Zorg voor Jeugd wordt georganiseerd langs de volgende drie hoofdlijnen: a) Een sterke samenleving: gewoon opvoeden b) Steun waar nodig: basiszorg via de Buurtteams J&G c) Speciaal waar het moet: aanvullende zorg • Verbindingen in de ‘breedte’ met passend onderwijs, vernieuwend welzijn, meedoen naar vermogen en participatie

Nieuwe jeugdzorg in praktijk • Huisartsen in bestuurlijk overleg • Proeftuinen buurtteams Ondiep&Overvecht

Nieuwe jeugdzorg in praktijk • Huisartsen in bestuurlijk overleg • Proeftuinen buurtteams Ondiep&Overvecht

Ervaringen huisartsen • Goede ideeën en plannen, aandacht voor proces • In praktijk ingewikkelder:

Ervaringen huisartsen • Goede ideeën en plannen, aandacht voor proces • In praktijk ingewikkelder: ü expertise huisarts ü samenwerking ü implementatie in de wijk ü signaleren ü specifieke groepen

Gesprek wethouder Jeugd Samen afspraken maken over: • communicatie • rapportage • samenwerking

Gesprek wethouder Jeugd Samen afspraken maken over: • communicatie • rapportage • samenwerking

Gesprek wethouder Jeugd Proces: • JGZ bij betrekken • kritische dokter erbij • ervaringen

Gesprek wethouder Jeugd Proces: • JGZ bij betrekken • kritische dokter erbij • ervaringen Ondiep&Overvecht meenemen volgende wijk en zo verder

Terug naar UHV • Akkoord & Applaus • POH-Jeugd? ?

Terug naar UHV • Akkoord & Applaus • POH-Jeugd? ?

Conclusies & aanbevelingen • Rol huisarts in jeugdzorg niet vanzelfsprekend • Nieuwe jeugdwet biedt

Conclusies & aanbevelingen • Rol huisarts in jeugdzorg niet vanzelfsprekend • Nieuwe jeugdwet biedt kansen • Proactieve houding • Organiseer je • Houd verbinding met achterban

 Discussie

Discussie