Zoektocht naar goed toezicht Goed toezicht en de

  • Slides: 9
Download presentation
Zoektocht naar goed toezicht Goed toezicht en de betekenis voor de interactie tussen Rv.

Zoektocht naar goed toezicht Goed toezicht en de betekenis voor de interactie tussen Rv. C en bestuur afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Agenda • Aanleiding: Corporaties in crisis bestuur en intern toezicht hebben gefaald • Theoretische

Agenda • Aanleiding: Corporaties in crisis bestuur en intern toezicht hebben gefaald • Theoretische modellen: Rolopvatting en interactiemodellen • Methodologie Narratief onderzoek en factor analyse; persoonlijke afstand • Bevindingen: Auto nomos; Wie willen er een open relatie en vertrouwen? • Conclusies en aanbevelingen: De werking van vertrouwen: kennis en toepassen • Beperkingen; en toekomstig onderzoek: Tijd en Zorgvuldigheid Verbreden en Verdiepen afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Corporaties in crisis; bestuur en intern toezicht hebben gefaald • • • Karin =

Corporaties in crisis; bestuur en intern toezicht hebben gefaald • • • Karin = bestuurder; ooggetuige “Mijn Rv. C heeft maar één taak mij benoemen en ontslaan. Voor de rest beslis ik. ” mr. E. Staal Slechts 1 commissaris grijpt (aantoonbaar) in: dhr. Kemperman, Rentree Wonen Angst; Strikte monitoring; Afvinkcultuur S. Ghoshal Bad: management theories ane distroying good management practices (2005) Probleemstelling Gegeven het tekortschietend toezicht bij de incidenten van woningcorporaties, hoe moet de rolopvatting van commissarissen en bestuurders worden aangepast en wat betekent dat voor de interactie tussen Rv. C en bestuur: afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Theorie Goed toezicht • Nieuwsgierig: kijken, zien en begrijpen • Analytisch vermogen: remedie voor

Theorie Goed toezicht • Nieuwsgierig: kijken, zien en begrijpen • Analytisch vermogen: remedie voor informatieasymmetrie • Onafhankelijke oordeelsvorming • Integriteit: de doelen van de onderneming dienen • Deskundigheid en vaardigheden in het licht van de onderneming • Reflexief t. a. v. taakopvatting en evaluatie • Behendig in het combineren van formele en informele informatiebronnen • Sensitiviteit en sociale beïnvloeding Goed toezicht (cie Hoekstra, 2012, p. 16). • Onafhankelijk • Transparant, • Professioneel • Indringend • Pro-actief Interactiemodellen • Principal acency • Stewardship • Vertrouwen afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Methodologie afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Methodologie afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Bevindingen Discours Auto nomos: zichzelf de wet stellen Auto nomos bestuur Auto nomos Rv.

Bevindingen Discours Auto nomos: zichzelf de wet stellen Auto nomos bestuur Auto nomos Rv. C? • Zelf bepalen wat er moet gebeuren is niet meer van deze tijd • Zelf op zoek gaan naar informatie buiten het bestuur om • De stoel van de bestuurder is niet heilig • Eigen netwerk inzetten • Relaties onderhouden met belanghouders afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Interactiemodellen C B G -- - Moral hazard + 0 0 Gedeelde doelen +

Interactiemodellen C B G -- - Moral hazard + 0 0 Gedeelde doelen + + + Bedoelingen en verwachtingen + 0 + Strikte monitoring 0 + - Autonomie + 0 + Feedback 0 0 + Reactie op info -asymmetrie + + ++ Betrokken + 0 + Betrouwbaar 0 + + Wederkerigheid 3 - + 2 Extrinsieke motivatie Stewardship 1 -- 3 Type 3 - 2 Type 2 -- 1 Type 1 Primcipal Agency Vertrouwen ++ + Intrinsieke motivatie ++ 0 ++ Open relatie afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Beantwoording deelvragen en aanbevelingen • Goed toezicht • Dynamische combinaties • • Verbonden meer

Beantwoording deelvragen en aanbevelingen • Goed toezicht • Dynamische combinaties • • Verbonden meer niet uitvoerend; Uitdagend maar ondersteunend; Onafhankelijk maar betrokken Belang van interactie • Voor het bepalen van de mengverhouding • • Respecteer elkaars rollen met vertrouwen als uitgangspunt Elementen uit de interactiemodellen • Combineer de elementen: situationeel toezicht • • Vertrouwen als basis aangevuld met: monitoring gebaseerd op betrokkenheid; intrinsieke motivatie als indicatie van betrouwbaarheid Aanbevelingen • Doorgrond de werking van vertrouwen en pas toe • Wederkerigheid in de relatie • Geen kleffe bende maar het bestuur mag ook de Rv. C bevragen op intrinsieke motivatie en toegevoegde waarde afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven

Reflectie • Factor tijd • Slechts één sector onderzocht • Hopelijk een waardevolle bijdrage

Reflectie • Factor tijd • Slechts één sector onderzocht • Hopelijk een waardevolle bijdrage aan de zoektocht. afstudeerexamen 9 september 2015, Karin van Dreven