Zmiana zasad oznaczania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w

  • Slides: 12
Download presentation
Zmiana zasad oznaczania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 20 grudnia 2017 r. 1

Zmiana zasad oznaczania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 20 grudnia 2017 r. 1

Nowe zasady oznaczania – o co chodzi? Dodanie barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia

Nowe zasady oznaczania – o co chodzi? Dodanie barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków Przykładowe zestawienie znaków 2

Nowe zasady oznaczania Dla kogo i od kiedy? Beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie

Nowe zasady oznaczania Dla kogo i od kiedy? Beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 r. Brak obowiązku Beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r. 3

4

4

Dokumenty, grafiki, zestawienia… › Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w

Dokumenty, grafiki, zestawienia… › Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020 w zakresie informacji i promocji, › Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020, › Pliki graficzne i gotowe zestawienia znaków, › Edytowalne wzory plakatów. 5

Kiedy musimy stosować barwy RP? Na wszystkich materiałach i działaniach informacyjnych oraz promocyjnych jeżeli:

Kiedy musimy stosować barwy RP? Na wszystkich materiałach i działaniach informacyjnych oraz promocyjnych jeżeli: › istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych, › oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych. 6

Tu stosujemy barwy RP: Tablice informacyjne i pamiątkowe Strony internetowe Plakaty Publikacje elektroniczne np.

Tu stosujemy barwy RP: Tablice informacyjne i pamiątkowe Strony internetowe Plakaty Publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing Billboardy Publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, zaproszenia, programy szkoleń Korespondencja drukowana (papier firmowy w wersji kolorowej) Materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe Materiały promocyjne tzw. gadżety Tabliczki i naklejki informacyjne 7

Kiedy nie musimy stosować barw RP? › brak ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych

Kiedy nie musimy stosować barw RP? › brak ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień › zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podwyższyłoby koszty › Materiały z założenia występują w wersji achromatycznej lub monochromatycznej: › dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy), › korespondencja drukowana (np. papier firmowy w wersji monochromatycznej). 8

Liczba znaków w zestawieniu › Liczba znaków w jednej linii nie może przekraczać czterech

Liczba znaków w zestawieniu › Liczba znaków w jednej linii nie może przekraczać czterech › W przypadku tablic informacyjnych i pamiątkowych liczba znaków w jednej linii nie może przekraczać trzech › Inne znaki nie mogą być większe (mierzone wysokością lub szerokością) od znaku UE i barw RP 9

Plakaty informacyjne 10

Plakaty informacyjne 10

Podsumowanie Umowy od 1 stycznia 2018 r. Barwy RP tylko w wersji kolorowej Max

Podsumowanie Umowy od 1 stycznia 2018 r. Barwy RP tylko w wersji kolorowej Max 4 znaki w jednej linii 11

Dziękuję za uwagę 12

Dziękuję za uwagę 12