zmen a slovky pre 6 spracovala mgr denisa

  • Slides: 7
Download presentation
zámená a číslovky pre 6. spracovala mgr. denisa sviatková

zámená a číslovky pre 6. spracovala mgr. denisa sviatková

Pomôžme lenivému trúdikovi pozbierať veľkonočné vajíčka. NECHCE SA MI. . . URČ DRUH ČÍSLOVKY:

Pomôžme lenivému trúdikovi pozbierať veľkonočné vajíčka. NECHCE SA MI. . . URČ DRUH ČÍSLOVKY: siedmi žiaci základná radová dvanásti pretekári základná radová druhý výrobok základná radová štvrtý žiak základná radová boli druhí základná radová NEZABUDNITE ZÍSKANÉ VAJÍČKA POČÍTAŤ! klikni na správnu odpoveď

EŠTE BY STE MI MOHLI POMÔCŤ. . . KLIKAJ SEM URČ DRUH ZÁMENA: osobné

EŠTE BY STE MI MOHLI POMÔCŤ. . . KLIKAJ SEM URČ DRUH ZÁMENA: osobné základné KLIKNI NA SPRÁVNE ZÁMENO ONEN ONA osobné privlastňovacie NÁŠ TAMTE N zvratné základné VÁŠ SEBA zvratné privlastňovacie SA SVOJ ukazovacie TÁTO TY opytovacie KEDY? ONAKÝ POČÍTAJTE VAJÍČKA. . .

Vyber správne zapísaný výsledok. NO URČITE! JA MÁM PREDSA POMOCNÍKOV. KLIKNITE NA ČÍSLO PRÍKLADU.

Vyber správne zapísaný výsledok. NO URČITE! JA MÁM PREDSA POMOCNÍKOV. KLIKNITE NA ČÍSLO PRÍKLADU. 1 2 3 4 5 6 128 25 41 11 10+ 59 –-x +22 111 25 11= 5= 4 = == Klikni na príklad, objaví sa výsledok. Potom vyber správnu možnosť. stodvadsaťjedna šesťdesiattri sedemnácť devetnásť päťdesiat päťnásť stodvadsaťjeden šesdesiattri sedemnásť devätnásť pädesiat pätnásť

Vyber správny tvar zámena. Pôjdeme za Povedz mojím / mojim bratom. mi / my

Vyber správny tvar zámena. Pôjdeme za Povedz mojím / mojim bratom. mi / my Prišiel k potoku. Preskočil Pricestovali aj pravdu. cez neho / cezeň. títo / týto zvedavci. So mňou / mnou sa už nestretneš. UŽ SOM Z TOĽKÉHO PRACOVANIA VYHLADOL. DOZBIERAJTE VAJÍČKA A MÔŽEME SI ÍSŤ ODDÝCHNUŤ.

SPOČÍTALI STE, KOĽKO MÁTE VAJÍČOK? A TERAZ VÁS OHODNOTÍM. KOĽKO MÁŠ BODOV? KLIKNI! 22

SPOČÍTALI STE, KOĽKO MÁTE VAJÍČOK? A TERAZ VÁS OHODNOTÍM. KOĽKO MÁŠ BODOV? KLIKNI! 22 – 21 20 – 18 17 – 11 10 – 6 5– 0 5 4 3 1 2

KONIEC

KONIEC