zleti gazdasgtan konzultci szigorlat Andor Gyrgy BME BME

  • Slides: 32
Download presentation
Üzleti gazdaságtan konzultáció - szigorlat Andor György BME

Üzleti gazdaságtan konzultáció - szigorlat Andor György BME

BME Markowitz-féle modell › Kockázatkerülési együtthatók – Az egyén kockázatkerülésének erőssége hasznosságfüggvényének görbültségéből fakad.

BME Markowitz-féle modell › Kockázatkerülési együtthatók – Az egyén kockázatkerülésének erőssége hasznosságfüggvényének görbültségéből fakad. – Minél erőteljesebb a csökkenő határhasznosság jelensége (azaz a „görbülés”), annál erőteljesebb lesz a kockázatkerülés. – Nézzük meg, hogy milyen paraméterrel lehetne a „görbülést” megragadni! – Egy adott kockázatos hozamhoz (egy adott ember esetén) állandó kockázati hozam-prémium kapcsolódik. – Mérőszáma az A kockázatkerülési együttható.

U(r) BME U(r) r. RP r. CE 2015 r ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 3

U(r) BME U(r) r. RP r. CE 2015 r ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 3

BME 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 4

BME 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 4

BME Markowitz-féle modell › Befektetői választás, hatékony portfóliók

BME Markowitz-féle modell › Befektetői választás, hatékony portfóliók

E(r) BME σ(r) 2015. ŐSZ 6

E(r) BME σ(r) 2015. ŐSZ 6

E(r) BME Hatékony portfóliók σ(r) 2015. ŐSZ 7

E(r) BME Hatékony portfóliók σ(r) 2015. ŐSZ 7

E(r) BME Hatékony portfóliók σ(r) 2015. ŐSZ 8

E(r) BME Hatékony portfóliók σ(r) 2015. ŐSZ 8

BME Markowitz-féle modell › Összes kockázatos befektetési lehetőség a várható hozam – hozam szórása

BME Markowitz-féle modell › Összes kockázatos befektetési lehetőség a várható hozam – hozam szórása modellben, Markowitz-féle pontfólió-modell

BME E(r) Markowitz-féle modell σ(r)

BME E(r) Markowitz-féle modell σ(r)

BME Sharpe-féle modell › Feltételezések, piaci portfólió választásának levezetése

BME Sharpe-féle modell › Feltételezések, piaci portfólió választásának levezetése

› Sharpe peremfeltételei BME – Tőkepiac › Sok befektető van, akik árelfogadók › Az

› Sharpe peremfeltételei BME – Tőkepiac › Sok befektető van, akik árelfogadók › Az adóknak és törvényi szabályozóknak nincs hatása a befektetői preferenciákra › Tökéletes az informáltság › Nincsenek tranzakciós költségek – Befektetők › Markowitz-féle portfólió-modellt követik › Várakozásaik homogének – Befektetési lehetőségek › Tőzsdén forgalmazott kockázatos értékpapírok, valamint kockázatmentes befektetés és hitelfelvétel. › A kockázatmentes befektetések és hitelfelvételek kamata megegyező és állandó. 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 12

BME E(r) σ(r)

BME E(r) σ(r)

BME E(r) Hatékony portfóliók „Nem lehet más, mint a piaci portfólió” σ(r)

BME E(r) Hatékony portfóliók „Nem lehet más, mint a piaci portfólió” σ(r)

BME E(r) Sharpe-féle modell σ(r)

BME E(r) Sharpe-féle modell σ(r)

BME E(r) Tőkepiaci egyenes Piaci portfólió E(r. M) σ(r)

BME E(r) Tőkepiaci egyenes Piaci portfólió E(r. M) σ(r)

BME Sharpe-féle modell › Releváns kockázat

BME Sharpe-féle modell › Releváns kockázat

Karakterisztikus egyenes 18

Karakterisztikus egyenes 18

BME Teljes kockázat Piaci kockázat (Nem diverzifikálható) (Szisztematikus) (Releváns) 2015 Egyedi kockázat (Diverzifikálható) (Nem

BME Teljes kockázat Piaci kockázat (Nem diverzifikálható) (Szisztematikus) (Releváns) 2015 Egyedi kockázat (Diverzifikálható) (Nem szisztematikus) ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 19

BME Sharpe-féle modell › CAPM

BME Sharpe-féle modell › CAPM

Értékpapír-piaci egyenes Piaci portfólió

Értékpapír-piaci egyenes Piaci portfólió

BME Tőkeköltség › Tőkepiaci hozamok alapul vételének indoklása › „A tőkeköltség az azonos kockázatú

BME Tőkeköltség › Tőkepiaci hozamok alapul vételének indoklása › „A tőkeköltség az azonos kockázatú tőkepiaci lehetőség várható hozama. ”

BME Tőkeköltség › Időért és kockázatért járó prémiumok, jellemző piaci értékek › Időért: kb.

BME Tőkeköltség › Időért és kockázatért járó prémiumok, jellemző piaci értékek › Időért: kb. 1 -3% › Átlagos piaci kockázati prémium: kb. 6%

Értékpapír-piaci egyenes Piaci portfólió

Értékpapír-piaci egyenes Piaci portfólió

BME Tőkeköltség › Kiterjesztés több időegységre › Időben konzisztens időpreferencia › Időben állandó kockázatosság

BME Tőkeköltség › Kiterjesztés több időegységre › Időben konzisztens időpreferencia › Időben állandó kockázatosság

BME Értékek függetlensége › Osztalékközömbösség tökéletes és tökéletlen tőkepiacon

BME Értékek függetlensége › Osztalékközömbösség tökéletes és tökéletlen tőkepiacon

› Osztalékközömbösség BME – A részvényesi érték szempontjából az osztalékfizetési döntések közömbösek. – Azaz

› Osztalékközömbösség BME – A részvényesi érték szempontjából az osztalékfizetési döntések közömbösek. – Azaz az, hogy mikor (milyen ütemben) fizetik ki a vállalat szabad pénzáramlásait. › Osztalékközömbösség tökéletes tőkepiacon – Részvényesi érdek tökéletesen képviselt – Nincsenek tranzakciós költségek – Hatékony a tőkepiac – Torzításmentes az adórendszer › Osztalékközömbösség tökéletlen tőkepiacon – Klientúra-effektus 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 27

BME Értékek függetlensége › Pénzáramlások függetlensége › Tőkeköltségek függetlensége › Értékek függetlensége

BME Értékek függetlensége › Pénzáramlások függetlensége › Tőkeköltségek függetlensége › Értékek függetlensége

› Pénzáramlások függetlensége – Az osztalékközömbösség miatt, éppenséggel lehetne úgy is működni, hogy az

› Pénzáramlások függetlensége – Az osztalékközömbösség miatt, éppenséggel lehetne úgy is működni, hogy az éves szabad pénzáramlásokat azonnal kifizetik osztalékként. › Ez bizonyára nincs így, de ez a részlet az értéket nem befolyásolja, így az értéket meghatározhatjuk akár ilyen szemlélettel is. › Ennek jelentős elemzési előnyei vannak. – Minden újabb projektet a részvényesektől újonnan bevont tőkéből valósítanak meg, majd később az adott projektből fakadó nettó pénzáramlásokat azonnal kifizetik osztalékként. – Üzleti projektről való döntéskor annak pénzáramlásai nem keverednek össze a többi vállalati projekt pénzáramlásával. BME 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 29

› Tőkeköltségek függetlenségének elve – CAPM elfogadása › A részvényesek az adott vállalat részvényeit

› Tőkeköltségek függetlenségének elve – CAPM elfogadása › A részvényesek az adott vállalat részvényeit a piaci portfólió részeként tartják. – E megközelítés következménye › A részvényesek minden („kicsi”) portfóliórésze ugyanabba a portfóliókörnyezetbe – a piaci portfólióba – kerül. – Az egyes portfóliórészek kockázatosságának egymásra hatása nem lényeges, a fontos csak a piaci portfólió egészéhez való viszony. Ezt a viszonyt ragadja meg a β. – Azaz, az egyes vállalati üzleti projektek releváns kockázatai nem egymástól, hanem csak a piaci portfólióval való viszonyuktól függnek. BME 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 30

› Értékek összeadhatósági (vagy függetlenségi) elve – Mivel a vállalati projektek egymástól független pénzáramlásai

› Értékek összeadhatósági (vagy függetlenségi) elve – Mivel a vállalati projektek egymástól független pénzáramlásai és tőkeköltségei vannak, így nyilván értékeik is függetlenek egymástól. BME 2015. ŐSZ ANDOR GYÖRGY: ÜZLETI GAZDASÁGTAN 31

BME › Részvényárfolyamok magyarázatai, az NPV-k részvényárfolyamokba épülése › Változnak a jövőbeli jövedelmekkel kapcsolatos

BME › Részvényárfolyamok magyarázatai, az NPV-k részvényárfolyamokba épülése › Változnak a jövőbeli jövedelmekkel kapcsolatos várakozások (várható értékek és/vagy kockázatok), ez épül be az árfolyamokba. › Csak a várakozásoktól való eltérést érzékeljük! › Pozitív NPV-jű projekt hatása árfolyam-növekedés vagy „nem csökkenés”.