Zklady prce na PC Ing Jan Roubek Pkazov

  • Slides: 19
Download presentation
Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček

Příkazový řádek VY_32_INOVACE_10_1_12_AP

Příkazový řádek VY_32_INOVACE_10_1_12_AP

Příkazový řádek l l l Ovládací prostředí textových operačních systémů Slouží k práci se

Příkazový řádek l l l Ovládací prostředí textových operačních systémů Slouží k práci se soubory a složkami pomocí příkazů zadávaných z klávesnice Ve Windows spouštění souboru cmd. exe – 3 v okně „Spustit“ stačí zadat cmd

Druhy příkazů l Interní příkazy – l Externí příkazy – – 4 jsou součástí

Druhy příkazů l Interní příkazy – l Externí příkazy – – 4 jsou součástí programu cmd. exe každý příkaz je představován samostatným souborem například Format

Příkazy cmd. exe Ing. Jan Roubíček

Příkazy cmd. exe Ing. Jan Roubíček

CLS (clean screen) l l l Vymazání (vyčištění) obrazovky Syntaxe: CLS Parametry: – l

CLS (clean screen) l l l Vymazání (vyčištění) obrazovky Syntaxe: CLS Parametry: – l Příklad: – 6 nejsou CLS

DATE, TIME l l l Zobrazení a změna systémového data a času Syntaxe: DATE

DATE, TIME l l l Zobrazení a změna systémového data a času Syntaxe: DATE [/t], TIME [/t] Parametr: – l Příklady: – – 7 /t … pouze zobrazení data a času DATE /t … zobrazení systémového data TIME /t … zobrazení systémového času

EXIT l l l Ukončení programu cmd. exe Syntaxe: EXIT [/b] Parametr: – l

EXIT l l l Ukončení programu cmd. exe Syntaxe: EXIT [/b] Parametr: – l Příklad: – 8 /b … nebude ukončen program cmd. exe, ale pouze aktuální dávkový skript EXIT

MD (make directory) l l l Vytvoření adresáře (složky) Syntaxe: MD adresář Parametry: –

MD (make directory) l l l Vytvoření adresáře (složky) Syntaxe: MD adresář Parametry: – l Příklad: – 9 nejsou MD D: Dopisy … vytvoření konkrétního adresáře

RD (remove directory) l l l Odstranění adresáře (složky) Syntaxe: RD [parametry] adresář Parametry:

RD (remove directory) l l l Odstranění adresáře (složky) Syntaxe: RD [parametry] adresář Parametry: – – l Příklad: – 10 /s … odstranění adresáře včetně všech jeho podadresářů a obsahu /q … nevyžaduje potvrzení při odstraňování RD /s D: Dopisy … odstranění konkrétního adresáře včetně jeho obsahu a podadresářů

CD (change directory) l l l Změna aktuálního adresáře (složky) Syntaxe: CD cílový adresář

CD (change directory) l l l Změna aktuálního adresáře (složky) Syntaxe: CD cílový adresář Parametry: – l Příklady: – – 11 nepoužíváme – CD D: Dopisy … přechod do konkr. adresáře CD … přechod do kořenového adresáře aktuálního disku CD. . … přechod do nadřazeného adresáře

DIR l l l Výpis obsahu adresáře (složky) Syntaxe: DIR adresář [parametry] Parametry: –

DIR l l l Výpis obsahu adresáře (složky) Syntaxe: DIR adresář [parametry] Parametry: – – – l 12 /p … výpis po stránkách (pro pokračování výpisu je nutno stisknout libovolnou klávesu) /s … výpis včetně všech podadresářů /w … výpis ve sloupcovém formátu Příklad: – DIR D: Dopisy /s /p … stránkovaný výpis adresáře včetně všech podadresářů

DIR l Parametry řazení souborů: /o (order) – – – l Příklad: – 13

DIR l Parametry řazení souborů: /o (order) – – – l Příklad: – 13 /on … podle názvu (name) /os … podle velikosti (size) /oe … podle přípony (extension) /od … podle datumu a času (date) /-o? … sestupné řazení DIR D: Dopisy /-os … výpis konkrétního adresáře, sestupné řazení podle velikosti

COPY l l Kopírování souborů Syntaxe: COPY co kam COPY zdrojový_soubor cílový_adresář Parametry: –

COPY l l Kopírování souborů Syntaxe: COPY co kam COPY zdrojový_soubor cílový_adresář Parametry: – – l Příklady: – 14 /y … vypnutí potvrzování přepsání exist. souborů /-y … zapnutí potvrzování přepsání exist. soub. – COPY D: DokumentyPozvanka. doc D: Dopisy COPY D: Dokumenty*. doc D: Dopisy

XCOPY l l l Kopírování souborů i adresářů Syntaxe: XCOPY zdroj cíl [parametry] Parametry:

XCOPY l l l Kopírování souborů i adresářů Syntaxe: XCOPY zdroj cíl [parametry] Parametry: – – 15 – /s … kopírování adresářů kromě prázdných /e … kopírování adresářů včetně prázdných /t … vytvoření stromové struktury, nekopíruje soubory /y … vypnutí potvrzování přepsání exist. souborů /-y … zapnutí potvrzování přepsání exist. soub.

XCOPY l Příklady: – – 16 XCOPY D: Dokumenty. /s … zkopírování obsahu konkrétního

XCOPY l Příklady: – – 16 XCOPY D: Dokumenty. /s … zkopírování obsahu konkrétního adresáře do aktuálního adresáře s výjimkou prázdných podadresářů XCOPY D: Dokumenty M: /t /e … vytvoření stejné stromové struktury adresářů na disku M: v kořenovém adresáři jako je v adresáři Dokumenty na disku D:

MOVE l l Přesouvání souborů Syntaxe: MOVE co kam MOVE zdrojový_soubor cílový_adresář l Parametry:

MOVE l l Přesouvání souborů Syntaxe: MOVE co kam MOVE zdrojový_soubor cílový_adresář l Parametry: – – l Příklady: – 17 /y … vypnutí potvrzování přepsání exist. souborů /-y … zapnutí potvrzování přepsání exist. souborů – MOVE D: DokumentyPozvanka. doc D: Dopisy MOVE D: Dokumenty*. doc D: Dopisy

REN (rename) l l l Přejmenování souborů Syntaxe: REN původní_soubor nový_název Parametry: – l

REN (rename) l l l Přejmenování souborů Syntaxe: REN původní_soubor nový_název Parametry: – l Příklad: – 18 nejsou REN D: DokumentyDopis. doc Pozvanka. doc

SUBST l l l Vytvoření virtuálního disku Syntaxe: SUBST virtuální_disk zdrojový_adresář [/d] Parametr: –

SUBST l l l Vytvoření virtuálního disku Syntaxe: SUBST virtuální_disk zdrojový_adresář [/d] Parametr: – l Příklad: – – 19 /d … zrušení substituce disku SUBST M: D: Dokumenty … přiřazení písmene M: jako virtuálního disku ke konkrétnímu adresáři SUBST M: /d … zrušení substituce disku M: