Zklady genetiky Genetika vda o ddinosti a promnlivosti

  • Slides: 16
Download presentation
Základy genetiky

Základy genetiky

Genetika = věda o dědičnosti a proměnlivosti ( 1865 – vytištěná práce Mendla Dědičnost:

Genetika = věda o dědičnosti a proměnlivosti ( 1865 – vytištěná práce Mendla Dědičnost: Ø schopnost rodičů předávat potomkům všechny znaky, které určují příslušnost k určitému druhu Ø schopnost potomstva opakovat vlastnosti rodičů a předchozích generací Ø přenos genetické informace z rodičů na potomstvo a realizace této informace v určitých podmínkách Proměnlivost : = variabilita individuální Historická Základ evoluční potence druhu

Základní pojmy klasické genetiky Klasická = na úrovni buněk, organizmů a populací ( 1865

Základní pojmy klasické genetiky Klasická = na úrovni buněk, organizmů a populací ( 1865 – 1940 ) Molekulární Znak = vlastnost buněk nebo organizmů ZNAKY morfologické funkční + = FENOTYP psychické

Dědičným základem znaku je GEN ( Vloha ) – - nepřenáší se znak, ale

Dědičným základem znaku je GEN ( Vloha ) – - nepřenáší se znak, ale gen = materiální, hmotný základ ( úsek DNA ) Každý gen existuje ve 2 podobách, tzv. alelách SOUBOR VŠECH GENŮ = GENOTYP

Základní genetická pravidla (Mendlovy zákony ) Základ : pokusy s hrachem Zkřížení 2 jedinců

Základní genetická pravidla (Mendlovy zákony ) Základ : pokusy s hrachem Zkřížení 2 jedinců s odlišnou barvou semene P F 1 Sledování 1 znaku x hybrid monohybrid

P X fenotyp rodičů zz ŽŽ F 1 Genotyp rodičů Tvoří stejný typ gamet

P X fenotyp rodičů zz ŽŽ F 1 Genotyp rodičů Tvoří stejný typ gamet = HOMOZYGOTNÍ fenotyp hybrida Žz Genotyp hybrida Tvoří různý typ gamet = HETEROZYGOTNÍ Žlutá barva potlačila zelenou = -Žlutá barva je DOMINANTNÍ ( označení velkými písmeny ) Ž -zelená barva je RECESIVNÍ ( označení malými písmeny ) z

P x ŽŽ zz F 1 Žz Při křížení 2 homozygotů ( jeden dominantní,

P x ŽŽ zz F 1 Žz Při křížení 2 homozygotů ( jeden dominantní, jeden recesivní ) Ø vzniká heterozygot ØVšichni potomci jsou uniformní a fenotypově stejní jako dominantní rodič

F 1 Při křížení dvou fenotypově i genotypově shodných heterozygotů se fenotyp štěpí 3

F 1 Při křížení dvou fenotypově i genotypově shodných heterozygotů se fenotyp štěpí 3 : 1 a genotyp 1 : 2 : 1 x Žz Žz Ž ŽŽ Žz zz

TYPY DOMINANCE x Pokud jeden znak převáží = úplná dominance x Pokud žádný znak

TYPY DOMINANCE x Pokud jeden znak převáží = úplná dominance x Pokud žádný znak nepřeváží ( oba geny jsou stejně silné ) = neúplná dominance

x čč žž Při neúplné dominanci je v F 2 štěpný poměr genotypu a

x čč žž Při neúplné dominanci je v F 2 štěpný poměr genotypu a fenotypu stejný a to 1: 2: 1 F 1 čž x F 2 čž č čč čž žž čž

DIHYBRIDISMUS -sledujeme kulatý, žlutý - li 2 znaky svraštělý, zelený x ŽŽKK zzss F

DIHYBRIDISMUS -sledujeme kulatý, žlutý - li 2 znaky svraštělý, zelený x ŽŽKK zzss F 1 Úplná dominance : ØŽlutá je dominantní nad zelenou ØKulatý tvar nad svraštělým Žz. Ks

F 1 x x P Žz. Ks ŽK z. K Žs zs ŽK ŽŽKK

F 1 x x P Žz. Ks ŽK z. K Žs zs ŽK ŽŽKK Žz. KK ŽŽKs Žz. Ks z. K Žz. KK zŽKs zz. Ks 9 3 3 Žs ŽŽKs Žz. Ks ŽŽss Žzss zs Žz. Ks zz. Ks Žzss zzss 1 9: 3: 3: 1

TRIHYBRIDISMUS v F 1 vznikne trihybrid se 8 druhy gamet : Aa. Bb. Cc

TRIHYBRIDISMUS v F 1 vznikne trihybrid se 8 druhy gamet : Aa. Bb. Cc v F 2 vznikne 8 fenotypů v poměru : 1 27 : 9 : 9 : 3 : 3

Mendlovy zákony : Zákon o uniformitě F 1 – hybridi první filiální generace z

Mendlovy zákony : Zákon o uniformitě F 1 – hybridi první filiální generace z homozygotních rodičů jsou stejní ( uniformní ) Zákon o identitě reciprokých hybridů -zaměníme-li mezi sebou rodiče, je výsledek stejný Zákon o čistotě vloh -geny se v hybridu neslučují, při tvorbě gamet se od sebe opět rozcházejí Zákon o volné kombinovatelnosti vloh -u polyhybridů vzniká při tvorbě gamet tolik možností, kolik je jich možných mezi veličinami vzájemně nezávislými

Proměnlivost = variabilita organizmů Schopnost proměnlivosti = progresivní vývojový faktor Modifikace = nedědičná proměnlivost

Proměnlivost = variabilita organizmů Schopnost proměnlivosti = progresivní vývojový faktor Modifikace = nedědičná proměnlivost Mutace = dědičná proměnlivost Vliv prostředí, např. tepelné nebo půdní podmínky, podnož při roubování Vliv prostředí působící změny v genech, např. chemická činidla, záření, tepelné šoky

Mutace : Přirozené – vzácnější ( např. kosmické záření, UV záření, vlivy prostředí )

Mutace : Přirozené – vzácnější ( např. kosmické záření, UV záření, vlivy prostředí ) Umělé – vyvolané člověkem