ZKLADN VLASTNOSTI STAVEBNCH MATERIL Vlhkostn a difuzn vlastnosti

  • Slides: 6
Download presentation
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Vlhkostní a difuzní vlastnosti

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Vlhkostní a difuzní vlastnosti

Při nesprávném použití materiálů, mohou být zdrojem poruch v konstrukcích ( hygienické parametry, náklady

Při nesprávném použití materiálů, mohou být zdrojem poruch v konstrukcích ( hygienické parametry, náklady na vytápění, životnost ) Vlhkostní vlastnosti souvisejí s dalšími vlastnostmi materiálů : • S pórovitostí • objemovou hmotností • Mrazuvzdorností • Měrnou tepelnou vodivostí • Měrnou tepelnou kapacitou • Pevností a deformací Musíme se jimi zabývat především u : • Tepelněizolačních materálů • Keramických materiálů • Betonů včetně pórobetonů • Omítek ( včetně sanačních a tepelně izolačních ) • nátěrů

VLHKOST Množství vody, které v daném okamžiku materiál obsahuje. Závisí na pórovitosti materiálu a

VLHKOST Množství vody, které v daném okamžiku materiál obsahuje. Závisí na pórovitosti materiálu a na prostředí ve kterém se materiál nachází. Je to vlastnost, která se mění od 0 až po úplně nasáknutý materiál. Nejdůležitější je vlhkost přirozená ( která se v látce nejčastěji vyskytuje ) a vlhkost ustálená ( vlhkost hmoty zabudované v díle ) Vyjadřuje se poměrem množství vody v látce ku množství suché látky (v %) Hmotnostní vlhkost Objemová vlhkost md…hmotnost suchého vzorku mw…hmotnost vlhkého vzorku mk…hmotnost vody ( kapaliny ) rk…hustota vody ( kapaliny )

NASÁKAVOST Maximální množství vlhkosti, které může být v materiálu obsaženo se vyjadřuje pomocí nasákavosti.

NASÁKAVOST Maximální množství vlhkosti, které může být v materiálu obsaženo se vyjadřuje pomocí nasákavosti. Hmotnostní vlhkost mk…hmotnost nasáklé kapaliny mn…hmotnost nasáklého vzorku ms…hmotnost vysušeného vzorku Objemová nasákavost Vk…objem nasáklé kapaliny V…objem vzorku rk…hustota kapaliny

Nasákavost vybraných materiálů Materiál Dřevo Ocel Cihly plné pálené Hmotnostní Nasákavost (%) 140 -

Nasákavost vybraných materiálů Materiál Dřevo Ocel Cihly plné pálené Hmotnostní Nasákavost (%) 140 - 170 Objemová Nasákavost (%) 55 - 70 0 0 20 - 25 36 - 55 6 -13 13 - 30 Pórobeton 40 - 90 35 - 40 Pěnový polystyrén 70 - 500 Beton hutný do 7

Tepelně fyzikální vlastnosti homogenních a nehomogenních materiálů Název vlastnosti materiálu Název veličiny Značení Jednotky

Tepelně fyzikální vlastnosti homogenních a nehomogenních materiálů Název vlastnosti materiálu Název veličiny Značení Jednotky Homogenní materiály Měrná tepelná vodivost Součinitel tepelné vodivosti g (W. m-1. K-1) Tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita c (J. kg-'. K-1) Teplotní roztažnost Součinitel lineární teplotní roztažnosti a. (K-1) Vlhkostní součinitel materiálu Zw (-) Nehomogenní vrstvy materiálů Měrná tepelná vodivost Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti gev (W. m-'. K-') Tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita cev (J. kg-'. K-1) Teplotní roztažnost Součinitel lineární teplotní roztažnosti a. (K-l) Vlhkostní součinitel nehomogenních vrstev Zwc (-)