Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 31
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_01_1_PAVOUKOVCI - PAVOUCI Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / PŘEHLED ORGANISMŮ Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Popisování vnější i vnitřní stavby těla. Pochopení principu mimotělního trávení. Poznání druhů pavouků. Zápis do sešitu. Opakování probraného učiva. Ověřeno ve třídě: 6. B Datum ověření: 24. 2. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 24. 2. 2012 Podpis:

ČLENOVCI PAVOUKOVCI PAVOUCI

ČLENOVCI PAVOUKOVCI PAVOUCI

STAVBA TĚLA KŘIŽÁKA OBECNÉHO: HLAVOHRUĎ 8 OČEK KUSADLA MAKADLA 4 PÁRY KRÁČIVÝCH KONČETIN ZADEČEK

STAVBA TĚLA KŘIŽÁKA OBECNÉHO: HLAVOHRUĎ 8 OČEK KUSADLA MAKADLA 4 PÁRY KRÁČIVÝCH KONČETIN ZADEČEK SNOVACÍ BRADAVKY

HEDVÁVBNÁ VLÁKNA � Na zadečku -> SNOVACÍ BRADAVKY, původně končetiny, které vylučují na vzduchu

HEDVÁVBNÁ VLÁKNA � Na zadečku -> SNOVACÍ BRADAVKY, původně končetiny, které vylučují na vzduchu rychle tuhnoucí tekutinu. � Na končetinách mají pak HŘEBÍNEK, kterým vzniklá vlákna spřádají do silnějších svazků. obr. 1

VYUŽITÍ VLÁKNA VÝROBA KOKONU VÝROBA PAVUČINY PŘEČERPÁNÍ SPERMIÍ VLÁKNO OBRANNÝ MECHANISMUS OMOTÁNÍ POTRAVY PŘI

VYUŽITÍ VLÁKNA VÝROBA KOKONU VÝROBA PAVUČINY PŘEČERPÁNÍ SPERMIÍ VLÁKNO OBRANNÝ MECHANISMUS OMOTÁNÍ POTRAVY PŘI SVLEKU

PAVUČINY obr. 3 obr. 2 obr. 4

PAVUČINY obr. 3 obr. 2 obr. 4

CÉVNÍ SOUSTAVA OTEVŘENÁ TVOŘENA SRDCEM A CÉVAMI

CÉVNÍ SOUSTAVA OTEVŘENÁ TVOŘENA SRDCEM A CÉVAMI

TRÁVICÍ SOUSTAVA Trávení je z důvodu velmi úzkého jícnu, který neumožňuje polykání větších pevných

TRÁVICÍ SOUSTAVA Trávení je z důvodu velmi úzkého jícnu, který neumožňuje polykání větších pevných částic, MIMOTĚLNÍ = pavouk vstříkne do své kořisti směs trávicích enzymů a po určité době nasaje zkapalněný obsah.

KŘIŽÁK CHYTIL ŠKVORA obr. 5

KŘIŽÁK CHYTIL ŠKVORA obr. 5

OMOTÁNÍ POTRAVY VLÁKNEM obr. 6

OMOTÁNÍ POTRAVY VLÁKNEM obr. 6

DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHÁNÍ OBSTARÁVAJÍ PLICNÍ VAKY

DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHÁNÍ OBSTARÁVAJÍ PLICNÍ VAKY

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA MALPIGHICKÉ TRUBICE ÚSTÍCÍ DO STŘEVA

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA MALPIGHICKÉ TRUBICE ÚSTÍCÍ DO STŘEVA

NERVOVÁ SOUSTAVA ŽEBŘÍČKOVITÁ TVOŘENA UZLINAMI

NERVOVÁ SOUSTAVA ŽEBŘÍČKOVITÁ TVOŘENA UZLINAMI

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ODDĚLENÉ POHLAVÍ= v jednom těle je jedno pohlaví (sameček nebo samička) -

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ODDĚLENÉ POHLAVÍ= v jednom těle je jedno pohlaví (sameček nebo samička) - sameček je menší než samička - samička většinou po oplození samečka „sežere“ VÝVIN PŘÍMÝ= z vajíček se líhnou malí pavoučci - samička klade vajíčka do ZÁMOTKU (kokonu)

PAVOUČCI PO VYLÍHNUTÍ Z VAJÍČKA obr. 7

PAVOUČCI PO VYLÍHNUTÍ Z VAJÍČKA obr. 7

SLÍĎÁK SE ZÁMOTKEM (KOKONEM) obr. 8 obr. 9 obr. 10

SLÍĎÁK SE ZÁMOTKEM (KOKONEM) obr. 8 obr. 9 obr. 10

RŮST PAVOUKŮ � PAVOUKŮM POKOŽKA NEROSTE � MUSÍ SE TEDY SVLÉKAT � SVLEČENÉ POKOŽCE

RŮST PAVOUKŮ � PAVOUKŮM POKOŽKA NEROSTE � MUSÍ SE TEDY SVLÉKAT � SVLEČENÉ POKOŽCE SE ŘÍKÁ SVLEČKA obr. 11

DRUHY PAVOUKŮ � KŘIŽÁK OBECNÝ A PRUHOVANÝ � SLÍĎÁK TLUSTONOHÝ � BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ �

DRUHY PAVOUKŮ � KŘIŽÁK OBECNÝ A PRUHOVANÝ � SLÍĎÁK TLUSTONOHÝ � BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ � LOVČÍK HAJNÍ � POKOUTNÍK DOMÁCÍ � VODOUCH STŘÍBŘITÝ � SKLÍPKANI

BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ V AKCI obr. 12 obr. 14 obr. 13

BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ V AKCI obr. 12 obr. 14 obr. 13

BĚŽNÍK OBECNÝ obr. 15

BĚŽNÍK OBECNÝ obr. 15

KŘIŽÁK OBECNÝ obr. 16 obr. 17

KŘIŽÁK OBECNÝ obr. 16 obr. 17

KŘIŽÁK PRUHOVANÝ obr. 18 obr. 19

KŘIŽÁK PRUHOVANÝ obr. 18 obr. 19

LOVČÍK HAJNÍ obr. 20

LOVČÍK HAJNÍ obr. 20

SLÍĎÁK TLUSTONOHÝ obr. 21

SLÍĎÁK TLUSTONOHÝ obr. 21

VODOUCH STŘÍBŘITÝ � Na zadečku nosí vzduchovou bublinu. � Pod vodou si staví velký

VODOUCH STŘÍBŘITÝ � Na zadečku nosí vzduchovou bublinu. � Pod vodou si staví velký vzduchoví zvon, kam si nosí vzduchové bubliny. � Ve zvonu probíhají všechny životní pochody. � Nejjedovatější pavouk ČR. obr. 22

SKLÍPKAN obr. 23

SKLÍPKAN obr. 23

Zápis do sešitu: PAVOUKOVCI 1. řád: PAVOUCI Stavba těla křižáka obecného: -hlavohruď – 8

Zápis do sešitu: PAVOUKOVCI 1. řád: PAVOUCI Stavba těla křižáka obecného: -hlavohruď – 8 oček, kusadla, makadla, 4 páry kráčivých končetin -zadeček – snovací bradavky TS: mimotělní trávení CS: otevřená, srdce + cévy DS: plicní vaky VS: malpighické trubice ústící do střeva NS: žebříčkovitá RS: oddělené pohlaví, vývin přímý Druhy: křižák obecný, pokoutník domácí, vodouch stříbřitý, běžník kopretinový, sklípkani

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Na jaké části je členěno tělo

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Na jaké části je členěno tělo pavouků? Jakou nervovou soustavu mají pavouci? Jak se pavouci rozmnožují? Pomocí čeho pavouci dýchají? Jak probíhá u pavouků trávení? Poznej druh pavouka:

? ? ? Obr. 19, 14

? ? ? Obr. 19, 14

ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hlavohruď a zadeček Žebříčkovitou Rozmnožování pohlavní,

ŘEŠENÍ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hlavohruď a zadeček Žebříčkovitou Rozmnožování pohlavní, vývin přímý, oddělené pohlaví. Žábry Mimotělní Křižák pruhovaný a běžník kopretinový

POUŽITÉ ZDROJE: � � obr. č. 1 -21, 23 – se souhlasem Renaty Daňkové

POUŽITÉ ZDROJE: � � obr. č. 1 -21, 23 – se souhlasem Renaty Daňkové /cit. 2012 -01 -05/. obr. č. 22 je dostupný pod licencí public domain na www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Agryroneta_aquatica_Weibchen_cropped. jpg