Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 29
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_13_4_HS 2 – RISKUJ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ RISKUJ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: Anotace: ne Opakování učiva 4. ročníku /dle učebnice HAPY STREET 2/pomocí soutěže „RISKUJ“. Žáci se rozdělí do skupin, postupně si vybírají otázky, otázka se zobrazí vždy po kliknutí na políčko s číslicí. Kontrola odpovědi po kliknutí na pole „odpověď. “ Kliknutím na pole „zpět“ se vrátíte na hrací pole. Hra pokračuje do vyčerpání otázek. Ověřeno ve třídě: IV. B Datum ověření: 4. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 4. 6. 2013 Podpis:

RISKUJ OPAKOVÁNÍ UČIVA 4. ROČNÍKU HAPPY STREET 2

RISKUJ OPAKOVÁNÍ UČIVA 4. ROČNÍKU HAPPY STREET 2

1. -2. LEKCE 100 3. -4. LEKCE 100 200 5. -6. LEKCE 100 200

1. -2. LEKCE 100 3. -4. LEKCE 100 200 5. -6. LEKCE 100 200 300 400 500 7. -8. LEKCE 100 200 300 400 500 9. LEKCE 100 200 300 400 500

1. LEKCE ZA 100 Hláskuj: HAPPY STREET ODPOVĚĎ eič-ei-dabl pi: -way es-ti: -a: -dabl

1. LEKCE ZA 100 Hláskuj: HAPPY STREET ODPOVĚĎ eič-ei-dabl pi: -way es-ti: -a: -dabl i: -ti: ZPĚT

1. LEKCE ZA 200 Přelož: I don´t know. ODPOVĚĎ Já nevím. ZPĚT

1. LEKCE ZA 200 Přelož: I don´t know. ODPOVĚĎ Já nevím. ZPĚT

2. LEKCE ZA 300 Přelož: Maminka, tatínek, babička, děda, sestra, bratr, strýček, tetička, sestřenice.

2. LEKCE ZA 300 Přelož: Maminka, tatínek, babička, děda, sestra, bratr, strýček, tetička, sestřenice. ODPOVĚĎ Mum, dad, grandma, grandpa, sister, brother, uncle, aunt, cousin. ZPĚT

2. LEKCE ZA 400 Přelož: 33, 57, 68, 79, 44, 91, 100, 22, 85

2. LEKCE ZA 400 Přelož: 33, 57, 68, 79, 44, 91, 100, 22, 85 ODPOVĚĎ Thirty-three, fifty-seven, sixty-eight, seventynine, forty-four, -ninety-one, a hundred, twenty -two, eighty-five ZPĚT

2. LEKCE ZA 500 Přelož: Grandma is younger than Grandpa. My dad is three

2. LEKCE ZA 500 Přelož: Grandma is younger than Grandpa. My dad is three years older than Mum. ODPOVĚĎ Babička je mladší než děda. Můj tatínek je o tři roky starší než maminka. ZPĚT

3. LEKCE ZA 100 Vyjmenuj pět druhů ovoce. ODPOVĚĎ Bananas, oranges, apples, grapes, pears.

3. LEKCE ZA 100 Vyjmenuj pět druhů ovoce. ODPOVĚĎ Bananas, oranges, apples, grapes, pears. ZPĚT

3. LEKCE ZA 200 Vyjmenuj alespoň 7 druhů potravin. ODPOVĚĎ Rice, milk, crisps, bread,

3. LEKCE ZA 200 Vyjmenuj alespoň 7 druhů potravin. ODPOVĚĎ Rice, milk, crisps, bread, cereal, biscuits, cheese, eggs. ZPĚT

3. LEKCE ZA 300 Přelož: It´s eleven o´clock. It´s half past five. ODPOVĚĎ Je

3. LEKCE ZA 300 Přelož: It´s eleven o´clock. It´s half past five. ODPOVĚĎ Je jedenáct hodin. Je půl šesté. ZPĚT

4. LEKCE ZA 400 Přelož: Excuse me, where are the lions? They´re next to

4. LEKCE ZA 400 Přelož: Excuse me, where are the lions? They´re next to the penguins, opposite the tigers. ODPOVĚĎ Promiňte, kde jsou lvi? Jsou vedle tučňáků naproti tygrům. ZPĚT

4. LEKCE ZA 500 Přelož: Petr je menší než Tom. Lucy je starší než

4. LEKCE ZA 500 Přelož: Petr je menší než Tom. Lucy je starší než Peggy. Tatínek je tlustší než maminka. ODPOVĚĎ Petr is shorter than Tom. Lucy is older than Peggy. Dad is fatter than mum. ZPĚT

5. LEKCE ZA 100 Přelož: Knihovna, nádraží, kino, kostel, škola. ODPOVĚĎ Library, station, cinema,

5. LEKCE ZA 100 Přelož: Knihovna, nádraží, kino, kostel, škola. ODPOVĚĎ Library, station, cinema, church, school ZPĚT

5. LEKCE ZA 200 Přelož: by bus, by car by bike ODPOVĚĎ Autobusem, autem,

5. LEKCE ZA 200 Přelož: by bus, by car by bike ODPOVĚĎ Autobusem, autem, na kole ZPĚT

5. LEKCE ZA 300 Přelož: How do you go to school? I walk to

5. LEKCE ZA 300 Přelož: How do you go to school? I walk to school. ODPOVĚĎ Jak jezdíš/ chodíš do školy? Chodím pěšky do školy. ZPĚT

6. LEKCE ZA 400 Přelož: How do I get to the sports centre? Do

6. LEKCE ZA 400 Přelož: How do I get to the sports centre? Do you like playing basketball? ODPOVĚĎ Jak se dostanu ke sportovnímu centru? Hraješ rád košíkovou? ZPĚT

6. LEKCE ZA 500 Vyjmenuj dny v týdnu. ODPOVĚĎ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,

6. LEKCE ZA 500 Vyjmenuj dny v týdnu. ODPOVĚĎ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ZPĚT

7. LEKCE ZA 100 Přelož: učitel, zdravotní sestra, pekař, mechanik, hasič ODPOVĚĎ A teacher,

7. LEKCE ZA 100 Přelož: učitel, zdravotní sestra, pekař, mechanik, hasič ODPOVĚĎ A teacher, a nurse, a baker, a mechanik, a firefighter ZPĚT

7. LEKCE ZA 200 Přelož: upside down ODPOVĚĎ Vzhůru nohama ZPĚT

7. LEKCE ZA 200 Přelož: upside down ODPOVĚĎ Vzhůru nohama ZPĚT

7. LEKCE ZA 300 Přelož: I don´t wear a uniform. I use a computer.

7. LEKCE ZA 300 Přelož: I don´t wear a uniform. I use a computer. ODPOVĚĎ Nenosím uniformu. Používám počítač. ZPĚT

8. LEKCE ZA 400 Přelož: What´s the weather like today? It´s cloudy and it´s

8. LEKCE ZA 400 Přelož: What´s the weather like today? It´s cloudy and it´s raining. ODPOVĚĎ Jaké je dnes počasí? Je zamračeno a prší. ZPĚT

8. LEKCE ZA 500 Přelož: This is a beautiful city. I´m looking out of

8. LEKCE ZA 500 Přelož: This is a beautiful city. I´m looking out of the window at the old bridge over the river. ODPOVĚĎ To je nádherné město. Dívám se z okna na starý most přes řeku. ZPĚT

9. LEKCE ZA 100 Přelož: Jane byla ODPOVĚĎ Jane was ZPĚT

9. LEKCE ZA 100 Přelož: Jane byla ODPOVĚĎ Jane was ZPĚT

9. LEKCE ZA 200 Přelož: Měl jsi pizzu. ODPOVĚĎ You had a pizza. ZPĚT

9. LEKCE ZA 200 Přelož: Měl jsi pizzu. ODPOVĚĎ You had a pizza. ZPĚT

9. LEKCE ZA 300 Přelož: He lived in a castle. ODPOVĚĎ Žil na hradě.

9. LEKCE ZA 300 Přelož: He lived in a castle. ODPOVĚĎ Žil na hradě. ZPĚT

9. LEKCE ZA 400 Přelož: Telephone was invented in 1876. And the television was

9. LEKCE ZA 400 Přelož: Telephone was invented in 1876. And the television was invented in 1925. ODPOVĚĎ Telefon byl vynalezen v r. 1876. A televize byla vynalezena v r. 1925. ZPĚT

9. LEKCE ZA 500 Přelož: King Henry VIII and Queen Elizabeth I are two

9. LEKCE ZA 500 Přelož: King Henry VIII and Queen Elizabeth I are two of the most famous kings and queens in English history. ODPOVĚĎ Král Jindřich VIII. a Alžběta I. jsou dva z nejslavnějších králů a královen v anglické historii. ZPĚT

ZDROJ: � � VLASTNÍ. MAIDMENT, Stella, ROBERTS, Lorena. HAPPY STREET New Edition 2 první

ZDROJ: � � VLASTNÍ. MAIDMENT, Stella, ROBERTS, Lorena. HAPPY STREET New Edition 2 první vydání. Spain: OXFORD, 2009, ISBN 978 -0 -19 -475107 -0.