Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 26
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_06_1_VÁŽKY Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / PŘEHLED ORGANISMŮ Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Popisování vnější i vnitřní stavby těla vážek. Pochopení jejich přizpůsobení vodnímu prostředí. Rozlišování a pojmenovávání vybraných druhů řádu vážek. Zápis do sešitu. Závěrečné opakování pomocí přesmyček. Ověřeno ve třídě: 6. B Datum ověření: 30. 3. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 30. 3. 2012 Podpis:

ŘÁD HMYZU: VÁŽKY

ŘÁD HMYZU: VÁŽKY

STAVBA TĚLA HLAVA HRUĎ ZADEČEK

STAVBA TĚLA HLAVA HRUĎ ZADEČEK

MASKU NA HLAVĚ MAJÍ VELKÉ NÁPADNÉ OČI Obr. 1 Obr. 2

MASKU NA HLAVĚ MAJÍ VELKÉ NÁPADNÉ OČI Obr. 1 Obr. 2

JSOU VELMI DOBŘÍ LETCI: V LETU SE DOKÁŽÍ RYCHLÝM MÁVÁNÍM KŘÍDEL ZASTAVIT =>ŘÍKÁ SE

JSOU VELMI DOBŘÍ LETCI: V LETU SE DOKÁŽÍ RYCHLÝM MÁVÁNÍM KŘÍDEL ZASTAVIT =>ŘÍKÁ SE JIM „HELIKOPTÉRA“ Obr. 3

VÝSKYT: V BLÍZKOSTI VODY Obr. 4

VÝSKYT: V BLÍZKOSTI VODY Obr. 4

ÚSTNÍ ÚSTROJÍ: KOUSACÍ ŽIVÍ SE VELMI DRAVĚ. � EXPERIMENT: BĚHEM JEDNÉ MINUTY VÁŽKA SPOŘÁDALA

ÚSTNÍ ÚSTROJÍ: KOUSACÍ ŽIVÍ SE VELMI DRAVĚ. � EXPERIMENT: BĚHEM JEDNÉ MINUTY VÁŽKA SPOŘÁDALA 40 MUCH Obr. 5

POTRAVA: Obr. 7 Obr. 6 Obr. 8

POTRAVA: Obr. 7 Obr. 6 Obr. 8

ROZMNOŽOVÁNÍ: VÝVIN NEPŘÍMÝ S PROMĚNOU NEDOKONALOU Obr. 9

ROZMNOŽOVÁNÍ: VÝVIN NEPŘÍMÝ S PROMĚNOU NEDOKONALOU Obr. 9

STÁDIA VÝVINU NEPŘÍMÉHO S PROMĚNOU NEDOKONALOU C D A V R LA VA O

STÁDIA VÝVINU NEPŘÍMÉHO S PROMĚNOU NEDOKONALOU C D A V R LA VA O K Č JÍ P S O E L Ě

JEJICH LARVA SE NAZÝVÁ : NAJÁDA Obr. 10

JEJICH LARVA SE NAZÝVÁ : NAJÁDA Obr. 10

SVLEČKA LARVY Obr. 11

SVLEČKA LARVY Obr. 11

ŠÍDLO: LARVA S MASKOU Obr. 12

ŠÍDLO: LARVA S MASKOU Obr. 12

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM VÁŽEK JE VODA. I ONY SE ŽIVÍ VELMI DRAVĚ

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM VÁŽEK JE VODA. I ONY SE ŽIVÍ VELMI DRAVĚ

SVLÉKÁNÍ VÁŽKY Obr. 13

SVLÉKÁNÍ VÁŽKY Obr. 13

ČERSTVĚ SVLEČENÉ ŠÍDLO Obr. 14 Obr. 15

ČERSTVĚ SVLEČENÉ ŠÍDLO Obr. 14 Obr. 15

MOTÝLICE Obr. 16

MOTÝLICE Obr. 16

ŠIDÉLKO Obr. 17

ŠIDÉLKO Obr. 17

ŠIDÉLKO PÁSKOVANÉ Obr. 18

ŠIDÉLKO PÁSKOVANÉ Obr. 18

ŠIDÉLKO RUMĚNNÉ Obr. 19

ŠIDÉLKO RUMĚNNÉ Obr. 19

VÁŽKA ČERNOŘITNÁ Obr. 20

VÁŽKA ČERNOŘITNÁ Obr. 20

VÁŽKA RUDÁ Obr. 21 Obr. 22

VÁŽKA RUDÁ Obr. 21 Obr. 22

ZÁPIS DO SEŠITŮ: HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU ŘÁD: VÁŽKY - velmi dobří letci -

ZÁPIS DO SEŠITŮ: HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU ŘÁD: VÁŽKY - velmi dobří letci - na hlavě mají velké a nápadné oči - výskyt: blízkost vody - larvy = najády -> vodní dravci - ústní ústrojí -> kousací - potrava: mouchy, komáři, motýli Druhy: vážka ploská, šídlo, motýlice, šidélko

OPAKOVÁNÍ -> PŘESMYČKY: � KOŠIÉDL � ECMOÝTIL � LOŠDÍ � ŽÁVKA

OPAKOVÁNÍ -> PŘESMYČKY: � KOŠIÉDL � ECMOÝTIL � LOŠDÍ � ŽÁVKA

Řešení přesmyček �ŠIDÉLKO �MOTÝLICE �ŠÍDLO �VÁŽKA

Řešení přesmyček �ŠIDÉLKO �MOTÝLICE �ŠÍDLO �VÁŽKA

POUŽITÉ ZDROJE: � � Obr. č. 4 - 8 jsou dostupné pod licencí Microsoft

POUŽITÉ ZDROJE: � � Obr. č. 4 - 8 jsou dostupné pod licencí Microsoft Office 2007 na Office. com Obr. 1 -3, 9 -22 – se souhlasem Renaty Daňkové