ZKLADN KOLA ST NAD LABEM ANEKY ESK 70217

  • Slides: 12
Download presentation
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, ANEŽKY ČESKÉ 702/17, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 NÁZEV PROJEKTU: „UČÍME LÉPE A MODERNĚJI“ OP VK 1. 4 VÝUKOVÝ MATERIÁL Název DUMu: VY_52_INOVACE_ 16_4_PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Číslo skupiny: 3 Autor: Ing. Stanislava Kolářová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / CHEMIE / SOLI Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Prezentace slouží k prohloubení probíraného tématu, součástí prezentace je procvičování názvosloví solí (odvození vzorce z názvu a názvu ze vzorce) a úlohy k samostatnému řečení (včetně výsledků). Ověřeno ve třídě: IX. C. Datum ověření: 21. 11. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám)dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 21. 11. 2012 Podpis:

PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ SOLÍ

PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ SOLÍ

DUSITAN DRASELNÝ 1. odvozeno od kyseliny dusité HNIIIO 2 2. dusitan NO 23. sesadíme

DUSITAN DRASELNÝ 1. odvozeno od kyseliny dusité HNIIIO 2 2. dusitan NO 23. sesadíme k sobě KINO 24. dovyčíslíme KINO 2 -

SELENAN HOŘEČNATÝ 1. odvozeno od kyseliny selenové H 2 Se. VIO 4 2. selenan

SELENAN HOŘEČNATÝ 1. odvozeno od kyseliny selenové H 2 Se. VIO 4 2. selenan Se. VIO 423. sesadíme k sobě Mg. IISe. VIO 424. dovyčíslíme Mg. Se. O 4

CHLORISTAN SODNÝ 1. odvozeno od kyseliny chloristé HCl. VIIO 4 2. chloristan Cl. O

CHLORISTAN SODNÝ 1. odvozeno od kyseliny chloristé HCl. VIIO 4 2. chloristan Cl. O 43. sesadíme k sobě Na. ICl. O 44. dovyčíslíme Na. ICl. O 4 -

NAPIŠ VZORCE K NÁZVŮM chloristan sodný siřičitan sodný chlorečnan vápenatý uhličitan železitý manganistan litný

NAPIŠ VZORCE K NÁZVŮM chloristan sodný siřičitan sodný chlorečnan vápenatý uhličitan železitý manganistan litný chroman vápenatý teluričitan olovnatý chlornan rubidný

ŘEŠENÍ chloristan sodný siřičitan sodný chlorečnan vápenatý uhličitan železitý manganistan litný chroman vápenatý teluričitan

ŘEŠENÍ chloristan sodný siřičitan sodný chlorečnan vápenatý uhličitan železitý manganistan litný chroman vápenatý teluričitan olovnatý chlornan rubidný Na. Cl. O 4 Na 2 SO 3 Ca(Cl. O 3)2 Fe 2(CO 3)3 Li. Mn. O 4 Ca. Cr. O 4 Pb. Te. O 3 Ru 2 Cl. O 4

K 2 CO 3 odvodíme kation a anion K 2(CO 3) odvodíme mocnosti iontů

K 2 CO 3 odvodíme kation a anion K 2(CO 3) odvodíme mocnosti iontů (oxidační čísla) KI 2(CO 3)-II odvodíme původní kyselinu HI 2 CIVO 3 -II kyselina uhličitá odvodíme název iontů KI 2(CO 3)-II uhličitan draselný

P 2(SO 4)5 odvodíme kation a anion P 2(SO 4)5 odvodíme mocnosti iontů (oxidační

P 2(SO 4)5 odvodíme kation a anion P 2(SO 4)5 odvodíme mocnosti iontů (oxidační čísla) PV 2(SO 4)5 -II odvodíme původní kyselinu HI 2 SVIO 4 -II kyselina sírová odvodíme název iontů PV 2(SO 4)5 -II síran fosforečný

NAPIŠ NÁZVY K VZORCŮM K 2 SO 3 Ca 3(PO 4)2 Na. NO 3

NAPIŠ NÁZVY K VZORCŮM K 2 SO 3 Ca 3(PO 4)2 Na. NO 3 Zn. CO 3 Fe. PO 4 Cu. Mn. O 4 Fe. Cr 2 O 7 Ag. Cl. O 2

ŘEŠENÍ K 2 SO 3 Ca 3(PO 4)2 Na. NO 3 Zn. CO 3

ŘEŠENÍ K 2 SO 3 Ca 3(PO 4)2 Na. NO 3 Zn. CO 3 Fe. PO 4 Cu. Mn. O 4 Fe. Cr 2 O 7 Ag. Cl. O 2 SIŘIČITAN DRASELNÝ FOSFOREČNAN VÁPENATÝ DUSIČNAN SODNÝ UHLIČITAN ZINEČNATÝ FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ MANGANISTAN MĚĎNATÝ DICHROMAN ŽELEZNATÝ CHLORITAN STŘÍBRNÝ

CITACE: � vlastní archiv autora

CITACE: � vlastní archiv autora