Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 18
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUM: VY_32_INOVACE_13_16_Zámořské objevy Číslo skupiny: 2 Autor: Radomír Krejčí Vzdělávací obor/Předmět/Téma: Dějepis/Zámořské objevy Druh učebního materiálu: výuková prezentace Metodický list: ne Anotace: Seznámení s příčinami a předpoklady zámořských objevů. Popisování průběhu výprav. Inovace spočívá v nahrazení klasického výkladu se zápisem ilustra- tivnějším zobrazením pomocí dataprojektoru. Ověřeno ve třídě: 7. B Datum ověření: Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: Podpis:

Zámořské objevy - plavby za objevením nových území a možnostmi obchodu

Zámořské objevy - plavby za objevením nových území a možnostmi obchodu

Marco Polo �benátský kupec, který ve 13. století putuje do Číny �po návratu do

Marco Polo �benátský kupec, který ve 13. století putuje do Číny �po návratu do Evropy píše knihu Milion => Evropa se dozvídá o bohatství Orientu

důvody cest I) nedostatek drahých kovů v Evropě II) rostoucí spotřeba koření III) obtížná

důvody cest I) nedostatek drahých kovů v Evropě II) rostoucí spotřeba koření III) obtížná obchodní cesta po pevnině

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

podmínky cest 1) zlepšená navigace (kompas) 2) zlepšené lodě (karaky, karavely) 3) palné zbraně

PORTUGALSKO - král Jindřich Mořeplavec podporuje zámořské výpravy - snaha dosáhnout Indie cestou kolem

PORTUGALSKO - král Jindřich Mořeplavec podporuje zámořské výpravy - snaha dosáhnout Indie cestou kolem Afriky

Bartolomeo Díaz 1487 – dosahuje Mysu dobré naděje (jih Afriky)

Bartolomeo Díaz 1487 – dosahuje Mysu dobré naděje (jih Afriky)

Vasco da Gama 1498 – doplouvá do Indie

Vasco da Gama 1498 – doplouvá do Indie

ŠPANĚLSKO - nedávno sjednocené, potřebuje zlepšit hospodářství - vláda Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského

ŠPANĚLSKO - nedávno sjednocené, potřebuje zlepšit hospodářství - vláda Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského

Kryštof Kolumbus 1492 – objevuje Ameriku - místní obyvatele pojmenovává Indiáni Þ zkoumání nového

Kryštof Kolumbus 1492 – objevuje Ameriku - místní obyvatele pojmenovává Indiáni Þ zkoumání nového kontinentu (Amerigo Vespucci) 1494 – smlouva z Tordesillas - Španělsko a Portugalsko si rozdělují svět

Fernão Magalhães - na počátku 16. století obeplouvá jako první svět

Fernão Magalhães - na počátku 16. století obeplouvá jako první svět

ANGLIE, NIZOZEMÍ A FRANCIE - původně jen obchodníci a korzáři - postupně budují kolonie

ANGLIE, NIZOZEMÍ A FRANCIE - původně jen obchodníci a korzáři - postupně budují kolonie v Karibiku a sev. Americe korzár – nájemný pirát přepadající lodě konkurenčního státu

Francis Drake - anglický korzár - jako druhý obeplouvá svět

Francis Drake - anglický korzár - jako druhý obeplouvá svět

Zdroje a obrázky v. Zdroj: Kol. autorů. Dějiny zemí koruny české I. Praha :

Zdroje a obrázky v. Zdroj: Kol. autorů. Dějiny zemí koruny české I. Praha : Paseka, 1992. ISBN 80 -85192 -29 -2. v. Obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011 -05 -20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW adrese: viz. tabulka

pořadí licence WWW 1 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Marco-polo-hanbury. JPG> 2 Creative

pořadí licence WWW 1 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Marco-polo-hanbury. JPG> 2 Creative commons < http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: %D 0%9 F%D 1%83%D 1%82%D 0%B 5%D 1%88%D 0%B 5%D 1%81 %D 1%82%D 0%B 8%D 1%8 F_%D 0%9 C%D 0%B 0%D 1%80%D 0%BA%D 0%BE_%D 0%9 F%D 0%B E%D 0%BB%D 0%BE_%281271 -1295%29. jpg> 3 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Br%C 3%BAjula_de_agrimensor_s. XVIII_%28 M. A. N. _Madrid %29_01. jpg> 4 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 1893_Nina_Pinta_Santa_Maria_replicas. jpg? uselang=cs> 5 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Festival_m%C 3%A 9 di%C 3%A 9 val_Montlu%C 3%A 7 on_076. J PG? uselang=cs> 6 Creative commons < http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Henry_the_Navigator 1. jpg> 7 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Africa_topography_map. png> 8 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Dias_statue_%28 cropped%29, _Cape_Town. jpg? uselang=cs> 9 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: East-Hem_100 ad. jpg? uselang=cs> 10 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Vasco_da_Gama_por_Charles_Legrand. jpg> 11 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Christopher_Columbus. jpg> 12 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Atlantic_Ocean_location_map. svg > 13 Creative <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Fern%C 3%A 3 o_de_Magalh%C 3%A 3 es_por_Charles_Legrand.

pořadí licence WWW 14, 16 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Blank. Map-World-noborders. png?

pořadí licence WWW 14, 16 Creative commons <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Blank. Map-World-noborders. png? uselang=cs> 15 Creative commons < http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 1590_or_later_Marcus_Gheeraerts, _Sir_Francis_Drake_B uckland_Abbey, _Devon. jpg>