Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 13
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_29_14_EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADÍLÚ 2 Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/VLASTIVĚDA/EVROPA – JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ 2 Druh učebního materiálu: PREZENATACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují se světadílem Evropa. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 10. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 6. 2013 Podpis:

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ PODNEBÍ, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ, HOSPODÁŘSTVÍ

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ PODNEBÍ, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ, HOSPODÁŘSTVÍ

PODNEBÍ – PODNEBNÉ PÁSY n 1) 2) 3) 4) Podle množství dopadajících slunečních paprsků

PODNEBÍ – PODNEBNÉ PÁSY n 1) 2) 3) 4) Podle množství dopadajících slunečních paprsků rozlišujeme čtyři podnební pásy Polární – nejsevernější a nejjižnější oblasti kolem pólů, kam dopadá nejméně slunečních paprsků Mírný – od pólů dál směrem k rovníku Subtropický – od mírných pásů směrem k rovníku přibývá slunečního záření Tropický - kolem rovníku, kde je nejvíc tepla

PODNEBNÉ PÁSY NA ÚZEMÍ EVROPY n a) b) c) Území Evropy zasahuje do tří

PODNEBNÉ PÁSY NA ÚZEMÍ EVROPY n a) b) c) Území Evropy zasahuje do tří podnebných pásů Polární pás – nejsevernější část Evropy – dlouhá zima, krátké chladné léto Mírný – střídání čtyř ročních období Subtropický – nejjižnější část Evropy – mírné deštivé zimy, suchá horká léta

MÍRNÝ PODNEBNÍ PÁS - EVROPA Podnebí je ovlivněno a) Vzdáleností od Atlantského oceánu –

MÍRNÝ PODNEBNÍ PÁS - EVROPA Podnebí je ovlivněno a) Vzdáleností od Atlantského oceánu – teplý oceánský proud b) Rozdílnou nadmořskou výškou krajiny – s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota a zvětšuje se množství srážek Vytvořilo se tak několik oblastí s typickým podnebím: a) Oblast západní Evropy - vlhké a deštivé podnebí, mírné zimy, nepříliš teplá a deštivá léta – přímořské (oceánské) podnebí b) Oblast východní Evropy – mrazivé a poměrně suché zimy a horská léta – vnitrozemské (kontinentální) podnebí c) Oblast střední Evropy – oblast přechodu mezi přímořským a vnitrozemských podnebím, proměnlivé počasí – přechodné podnebí n

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ n POLÁRNÍ PUSTINY A TUNDRY Nejsevernější část Evropy Polární pustina =

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ n POLÁRNÍ PUSTINY A TUNDRY Nejsevernější část Evropy Polární pustina = nízké teploty, bez souvislého porostu Tundra =zakrslé nízké stromy, lišejníky, mechy, krajina je většinu roku zakrytá sněhem, typické zvíře - sob q Mapa - tundra

n a) b) LESY Jehličnaté – smrky, jedle, modříny, typická zvířata – jeleni, vlci,

n a) b) LESY Jehličnaté – smrky, jedle, modříny, typická zvířata – jeleni, vlci, medvědi Smíšené a listnaté – duby, buky, javory Čtvrtina evropských lesů je poškozena, většina listnatých lesů byla v minulosti vykácena

n STEPI – roste zde převážně suchomilná tráva, zástupce zvířat – hlodavci, např. syslové,

n STEPI – roste zde převážně suchomilná tráva, zástupce zvířat – hlodavci, např. syslové, část stepí rozorána = pole, pěstování obilí

n SUBTROPICKÁ KRAJINA – jihovýchod Evropy kolem středozemního moře, vlivem celoročního teplého podnebí zde

n SUBTROPICKÁ KRAJINA – jihovýchod Evropy kolem středozemního moře, vlivem celoročního teplého podnebí zde rostou stálezelené stromy a nízké keře, pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná réva, tabák, žije tu mnoho druhů hmyzu a ptactva. n Mapa – subtropic. pás

HOSPODÁŘSTVÍ n n Evropské hospodářství je vyspělé Průmysl – naleziště černého, hnědého uhlí, železné

HOSPODÁŘSTVÍ n n Evropské hospodářství je vyspělé Průmysl – naleziště černého, hnědého uhlí, železné rudy, uranové rudy. Lesy poskytují dřevo. Na horských řekách – vodní elektrárny, v blízkosti zdrojů paliv – tepelné, ve vyspělých zemích i jaderné. Zemědělství – dostatek masa, obilovin, řepy cukrovky, ryb Doprava – rozvinutá dopravní síť – pozemní (silniční, železniční), vodní (říční, námořní), letecká. Evropa je propojena sítí ropovodů, plynovodů, energovodů, také počítačovou sítí, poštovními službami a sítí zajišťující přenes zpráv a informací (internet)

OBYVATELSTVO n n n Evropa je nejhustěji zalidněným světadílem – asi 700 milionů obyvatel,

OBYVATELSTVO n n n Evropa je nejhustěji zalidněným světadílem – asi 700 milionů obyvatel, má však velmi nízkou porodnost a úmrtnost (víc lidí umírá, než se rodí) Neustále přibývá přistěhovalců z jiných světadílů – např. příslušníci černé (negroidní) rasy a žluté (mongoloidní) rasy Obyvatelé Evropy patří převážně k bílé rase (europoidní) – slovanské, germánské a románské národy

UŽ VÍME, ŽE: n n n Nejsevernější část Evropy leží v studeném polárním pásu

UŽ VÍME, ŽE: n n n Nejsevernější část Evropy leží v studeném polárním pásu Nejjižnější část Evropy leží v teplém subtropickém podnebném pásu Většina území Evropy leží v mírném podnebném pásu V důsledku odlišného podnebí v jednotlivých pásech se vytvořily oblasti, kde se vyskytují typické rostliny a živočichové. Evropa je jedním z hospodářsky nejvyspělejších světadílů s rozvinutým průmyslem, dopravou i zemědělstvím Obyvatelstvo tvoří převážně bílá rasa (europoidní) – slovanské, germánské, románské národy

Citace Snímek č. 1 – mapa – tundry In wikipedia: the free encyklopeddia [online].

Citace Snímek č. 1 – mapa – tundry In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 5/800 px-Map-Tundra. png Snímek č. 2 – polární sob In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/af/20070818 -0001 -strolling_reindeer. jpg/800 px-20070818 -0001 strolling_reindeer. jpg Snímek č. 3 – les In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Wood_Jizera_Mountains. JPG/800 px. Wood_Jizera_Mountains. JPG Snímek č. 4 – step - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring. jpg/800 px. Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring. jpg Snímek č. 5 – subtropický pás In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/2/2 a/Subtropical. png/800 px-Subtropical. png Snímek č. 6 – větvička olivovníku In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Olea_lancea_fruit. jpg/800 px-Olea_lancea_fruit. jpg Snímek č. 7, 8, 9 – obyvatelé Evropy In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 8. 6. 2013]. Dostupné z WWW - http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/a 7/Eva_Habermann. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Kenyan_man_2. jpg/220 px-Kenyan_man_2. jpg, http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/2/24/LA 2 -NSRW-1 -0149. jpg/395 px-LA 2 -NSRW-1 -0149. jpg n n CHALUPA, Petr; ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5 Česká republika jako součást Evropy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004, ISBN 80 -7289 -059 -X. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.