Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 33
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_08_4_P 2 - AZ KVÍZ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ AZ KVÍZ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: Anotace: ne Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 6. ročníku dle učebnice PROJECT 2. Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě: VI. A Datum ověření: 27. 5. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 27. 5. 2013 Podpis:

Opakování učiva VI. ročníku PROJECT 2

Opakování učiva VI. ročníku PROJECT 2

� � � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko

� � � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

1 2 4 7 11 16 22 5 8 12 17 23 3 9

1 2 4 7 11 16 22 5 8 12 17 23 3 9 13 18 24 6 10 20 19 25 15 14 26 21 27 28

OTÁZKA Č. 1 Jak odpovíš na otázku: HOW ARE YOU? I´m fine, thank you.

OTÁZKA Č. 1 Jak odpovíš na otázku: HOW ARE YOU? I´m fine, thank you.

OTÁZKA Č. 2 Odpověz: HOW MANY CHILDREN ARE THERE? There are /fifteen, sixteen, …,

OTÁZKA Č. 2 Odpověz: HOW MANY CHILDREN ARE THERE? There are /fifteen, sixteen, …, twenty/ children.

OTÁZKA Č. 3 Odpověz: WHEN DO YOU GET UP? I get up at /six

OTÁZKA Č. 3 Odpověz: WHEN DO YOU GET UP? I get up at /six o´clock/ half past six/ quarter to seven/

OTÁZKA Č. 4 Vyjmenuj měsíce v roce. January, February, March, April, May, June, July,

OTÁZKA Č. 4 Vyjmenuj měsíce v roce. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

OTÁZKA Č. 5 Přelož: první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý The first the second the

OTÁZKA Č. 5 Přelož: první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý The first the second the third the fourth the fifth.

OTÁZKA Č. 6 Odpověz: DOES YOUR MUM WORK IN A HOSPITAL? Yes, she does.

OTÁZKA Č. 6 Odpověz: DOES YOUR MUM WORK IN A HOSPITAL? Yes, she does. No, she doesn´t.

OTÁZKA Č. 7 Odpověz: WHAT DO YOU NORMALLY DO IN THE MORNING? I normally

OTÁZKA Č. 7 Odpověz: WHAT DO YOU NORMALLY DO IN THE MORNING? I normally /get up/ tidy my room/ make my bed/ have breakfast/ clean my teeth….

OTÁZKA Č. 8 Sestav větu z těchto slov: TODAY IT DAY IS WHAT What

OTÁZKA Č. 8 Sestav větu z těchto slov: TODAY IT DAY IS WHAT What day is it today?

OTÁZKA Č. 9 Name 6 wild animals An elephant, a tiger, a lion, a

OTÁZKA Č. 9 Name 6 wild animals An elephant, a tiger, a lion, a snake, a monkey, a crocodille, a turtle, a bear, a monkey, …

OTÁZKA Č. 10 What are you doing now? I am standing/ sitting/.

OTÁZKA Č. 10 What are you doing now? I am standing/ sitting/.

OTÁZKA Č. 11 Name 6 farm animals. A pig, a cow, a sheep, a

OTÁZKA Č. 11 Name 6 farm animals. A pig, a cow, a sheep, a goat, a horse, a hen, a duck, …

OTÁZKA Č. 12 Přelož: Musím se napít. My musíme nakrmit psa. I must have

OTÁZKA Č. 12 Přelož: Musím se napít. My musíme nakrmit psa. I must have a drink. We must feed the dog.

OTÁZKA Č. 13 Přelož: já a můj, ty a tvůj, on a jeho, ona

OTÁZKA Č. 13 Přelož: já a můj, ty a tvůj, on a jeho, ona a její, my a naše, vy a vaše, oni a jejich I and my you and your he and his she and her we and our you and your they and their.

OTÁZKA Č. 14 Odpověz : WERE YOU ON HOLIDAY LAST WEEK? Yes, I was.

OTÁZKA Č. 14 Odpověz : WERE YOU ON HOLIDAY LAST WEEK? Yes, I was. // No, I wasn´t.

OTÁZKA Č. 15 Přelož: Oni byli včera doma. They were at home yesterday.

OTÁZKA Č. 15 Přelož: Oni byli včera doma. They were at home yesterday.

OTÁZKA Č. 16 Jakou koncovku mají pravidelná slovesa v minulém čase? -ED

OTÁZKA Č. 16 Jakou koncovku mají pravidelná slovesa v minulém čase? -ED

OTÁZKA Č. 17 Utvoř minulý čas od sloves: check, play, look, rain Checked played

OTÁZKA Č. 17 Utvoř minulý čas od sloves: check, play, look, rain Checked played looked rained

OTÁZKA Č. 18 Jak vyslovíš tato slovesa v minulém čase? want, wait, need, collect

OTÁZKA Č. 18 Jak vyslovíš tato slovesa v minulém čase? want, wait, need, collect Wanted ( ID ) waited ( ID ) needed ( ID ) collected ( ID )

OTÁZKA Č. 19 Jaké slovo použiješ pro tvoření záporu v minulém čase? Přelož: Včera

OTÁZKA Č. 19 Jaké slovo použiješ pro tvoření záporu v minulém čase? Přelož: Včera jsem se nedíval na televizi. DIDN´T I didn´t watch TV yesterday.

OTÁZKA Č. 20 Utvoř minulý čas od těchto nepravidelných sloves: leave, break, eat, make,

OTÁZKA Č. 20 Utvoř minulý čas od těchto nepravidelných sloves: leave, break, eat, make, do, go, have Left broke ate made did went had

OTÁZKA Č. 21 Přelož: KAM JSI VČERA ŠEL? Where did you go yesterday?

OTÁZKA Č. 21 Přelož: KAM JSI VČERA ŠEL? Where did you go yesterday?

OTÁZKA Č. 22 Odpověz na otázku: DO YOU LIKE COFFEE? Yes, I do. //

OTÁZKA Č. 22 Odpověz na otázku: DO YOU LIKE COFFEE? Yes, I do. // No, I don´t.

OTÁZKA Č. 23 Jak si objednáš rybu a hranolky v anglickém občerstvení? Can I

OTÁZKA Č. 23 Jak si objednáš rybu a hranolky v anglickém občerstvení? Can I have a fish and chips, please?

OTÁZKA Č. 24 Jak se tě číšník zeptá, zda chceš ještě něco k pití.

OTÁZKA Č. 24 Jak se tě číšník zeptá, zda chceš ještě něco k pití. Do you want anything to drink?

OTÁZKA Č. 25 Vyjmenuj alespoň 5 potravin, která jsou nepočítatelná Milk, bread, butter, water,

OTÁZKA Č. 25 Vyjmenuj alespoň 5 potravin, která jsou nepočítatelná Milk, bread, butter, water, coffee, sugar, salt, . .

OTÁZKA Č. 26 Přelož: dva šálky kávy, tři tabulky čokolády, čtyři plechovky tuňáka Two

OTÁZKA Č. 26 Přelož: dva šálky kávy, tři tabulky čokolády, čtyři plechovky tuňáka Two cups of coffee three bars of chocolate four tins of tuna

OTÁZKA Č. 27 Přelož: POČASÍ NA JIHU JE HEZČÍ NEŽ NA SEVERU. The weather

OTÁZKA Č. 27 Přelož: POČASÍ NA JIHU JE HEZČÍ NEŽ NA SEVERU. The weather in the south is nicer than in the north.

OTÁZKA Č. 28 Odpověz: ARE YOU GOING TO WATCH TV TODAY? Yes, I am.

OTÁZKA Č. 28 Odpověz: ARE YOU GOING TO WATCH TV TODAY? Yes, I am. // No, I am not.

ZDROJE: � HUTCHINSON, Tom. PROJECT 2 třetí vydání. Spain: OXFORD, 2008, ISBN 978 -0

ZDROJE: � HUTCHINSON, Tom. PROJECT 2 třetí vydání. Spain: OXFORD, 2008, ISBN 978 -0 -19 -476415. � VLASTNÍ.