Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 16
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_52_INOVACE_01_14_PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Kateřina Suchá Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: ČLOVĚK A JEHO SVĚT/ VLASTIVĚDA/ PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: NE Anotace: Žáci se prostřednictvím prezentace seznamují s příčinami a průběhem první světové války, vznikem Československa. Prezentace zároveň slouží jako podklad pro zápis nové látky do sešitu. Materiál je vytvořen v prezentačním programu Power Point. Je doplněn animačními přechody. Materiál je určen k práci na počítači a interaktivní tabuli. Nutno zapnout internet. Ověřeno ve třídě: V. C Datum ověření: 10. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 10. 12. 2012 Podpis:

1. světová válka Směřujeme k samostatnosti

1. světová válka Směřujeme k samostatnosti

Na počátku 20. století Ø Ø Ø Češi usilovali o rozšíření svých práv. Zpočátku

Na počátku 20. století Ø Ø Ø Češi usilovali o rozšíření svých práv. Zpočátku nepožadovali samostatnost a vytvoření vlastního státu. Ke změně situace došlo po vypuknutí 1. světové války v červenci 1914. První světová válka byla důsledkem sporů států o nové rozdělení světa. Dotkla se 28 států světa a 70 milionů lidí. Ve válce zahynulo 10 milionů lidí, asi 20 milionů lidí zůstalo zmrzačených.

Bojovalo v ní proti sobě: Rakousko. Uhersko Německo a jejich spojenci Velká Británie Francie

Bojovalo v ní proti sobě: Rakousko. Uhersko Německo a jejich spojenci Velká Británie Francie Rusko Srbsko a další země

Červenec 1914 – listopad 1918 Ø Před vypuknutím válečného konfliktu byl spáchán atentát na

Červenec 1914 – listopad 1918 Ø Před vypuknutím válečného konfliktu byl spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Ø Atentátníkem byl Gavrilo Princip.

Dějiny udatného českého národa Ø 93. První světová válka http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10177109865 -dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230093

Dějiny udatného českého národa Ø 93. První světová válka http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10177109865 -dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230093 prvni-svetova-valka/

Bojovalo se na zemi, mořích, ve vzduchu Ø Ø Byly použity nové zbraně –

Bojovalo se na zemi, mořích, ve vzduchu Ø Ø Byly použity nové zbraně – granát, letadlo, kulomet, tank, ponorka, chemické zbraně (dusivé bojové otravné látky). Pozemní boj – zákopy, kulomety, granáty, tanky. Boj na moři – ponorka = plavidlo schopné plout pod vodou. Boj ve vzduchu – vojenské stíhací letouny

Odpor proti Rakousko-Uhersku Vznik legií Ø Ø Ø Česká veřejnost odmítala bojovat „za císaře

Odpor proti Rakousko-Uhersku Vznik legií Ø Ø Ø Česká veřejnost odmítala bojovat „za císaře pána a jeho rodinu. “ Čeští vojáci byli nasazováni na východní frontu proti Rusům, většina z nich raději přebíhala do ruského zajetí. Od roku 1917 se v Rusku, Francii a také Itálii začaly vytvářet československé legie (z bývalých rakousko-uherských vojáků, kteří zde byli v zajetí).

Dějiny udatného českého národa Ø 94. První odboj legie http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10177109865 -dejiny-udatneho-ceskeho-

Dějiny udatného českého národa Ø 94. První odboj legie http: //www. ceskatelevize. cz/porady/10177109865 -dejiny-udatneho-ceskeho- naroda/211543116230094 -prvni-odbojlegie/

Odpor proti Rakousku-Uhersku Zahraniční odboj Ø Ø Většina českých politiků usilovala o smírné jednání

Odpor proti Rakousku-Uhersku Zahraniční odboj Ø Ø Většina českých politiků usilovala o smírné jednání s rakouskou vládou. Proti dalšímu setrvání českých zemí v rámci Rakouska-Uherska vystoupil Tomáš Garrigue Masaryk, podpořili ho jeho spolupracovníci Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš = tzv. zahraniční odboj. Pro myšlenku samostatného státu získali české a slovenské krajany v USA, Velké Británii, Francii a Rusku.

Život lidí za války Ø Ø Ø Byl zaveden polovojenský Ø režim (postihoval vše

Život lidí za války Ø Ø Ø Byl zaveden polovojenský Ø režim (postihoval vše české). České noviny a časopisy Ø přestaly vycházet. Činnost Sokola byla ukončena. Uvěznění českých politiků. Výroba v továrnách – dle potřeb války (muži narukovali na frontu, pracovaly ženy a děti). Nedostatek potravin – černý trh (keťasení). Zaveden tzv. přídělový lístkový systém na potraviny a spotřební zboží. Zhoršila se úroveň vyučování ve škole.

Konec války Ø Ø Ø Vstup Spojených států amerických do bojů na straně Velké

Konec války Ø Ø Ø Vstup Spojených států amerických do bojů na straně Velké Británie a Francie. Listopad 1918 – Rakousko-Uhersko a Německa poraženo = konec 1. světové války. Rozpad dosavadního Rakouska-Uherska.

Vznik Československé republiky Ø Ø 28. října 1918 manifestace na Václavském náměstí – domácí

Vznik Československé republiky Ø Ø 28. října 1918 manifestace na Václavském náměstí – domácí politici vyhlásili samostatnost. „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa. “ 30. října 1918 se k nově vytvořenému státu přihlásili zástupci Slováků v Turčianském Svätém Martině. Vznik Československé republiky. Rozpad habsburské monarchie.

Dějiny udatného českého národa 95. Vznik Československa http: //dejiny. ceskatelevize. cz/2115431162300 95/video/#page. Content

Dějiny udatného českého národa 95. Vznik Československa http: //dejiny. ceskatelevize. cz/2115431162300 95/video/#page. Content

Už víme, že: Ø Ø Ø Ø 1. světová válka vypukla v červenci 1914.

Už víme, že: Ø Ø Ø Ø 1. světová válka vypukla v červenci 1914. Bojovalo v ní proti sobě Rakousko – Uhersko, Německo a jejich spojenci X Velká Británie, Francie, Rusko, Srbsko. Před vypuknutím 1. světové války byl spáchán atentát na Františka Ferdinanda d´Este. Ve válce byly použity nové zbraně - granát, letadlo, kulomet, tank, ponorka, chemické zbraně. Od roku 1917 se vytvářeli v Rusku, Francii, Itálii československé legie. Známe osobnosti zahraničního odboje – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Československá republika vznikla 28. října 1918. Prvním prezidentem byl zvolen T. G. Masaryk.

CITACE: Snímek č. 0 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St.

CITACE: Snímek č. 0 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Europe_1914. jpg/220 px-Europe_1914. jpg Snímek č. 1 – Gavrilo Princip - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/d/d 3/Gavrilloprincip. jpg/220 px-Gavrilloprincip. jpg Snímek č. 2 – František Ferdinand d´Este s rodinou - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/a 9/Franzferdinand. jpg/220 px-Franzferdinand. jpg Snímek č. 3 – Automobil F. Ferdinanda d´Este - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Franz. Ferdinand. Car. jpg/220 px-Franz. Ferdinand. Car. jpg Snímek č. 4 – Dokument – vyhlášení války - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Kriegserkl%C 3%A 4 rung_Erster_Weltkrieg. jpg/220 px. Kriegserkl%C 3%A 4 rung_Erster_Weltkrieg. jpg Snímek č. 5, 6, 7 – Vojenská technika, boje v zákopech - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/8/86/WW 1_Title. Picture_For_Wikipedia_Article. jpg/300 px. WW 1_Title. Picture_For_Wikipedia_Article. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Bundesarchiv_Bild_104 -0472 A%2 C_Flak-MG-Stellung. jpg/220 px-Bundesarchiv_Bild_1040472 A%2 C_Flak-MG-Stellung. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/c/c 9/Aero_Ae-01. jpg/220 px-Aero_Ae-01. jpg Snímek č. 8, 9, 10 – Zahraniční odboj – T. G. M, , M. R. Štefánik, E. Beneš - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/6 c/Tom%C 3%A 1%C 5%A 1_Garrigue_Masaryk_1925. PNG/220 px. Tom%C 3%A 1%C 5%A 1_Garrigue_Masaryk_1925. PNG http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/b 2/Milan_Rastislav_%C 5%A 0 tef%C 3%A 1 nik. jpg/220 px-Milan_Rastislav_%C 5%A 0 tef%C 3%A 1 nik. jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Edvard_Bene%C 5%A 1. jpg/195 px-Edvard_Bene%C 5%A 1. jpg Snímek č. 11 – Hladové děti - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Fronta_hladov%C 3%BDch_d%C 4%9 Bt%C 3%AD_%C 4%8 Dekaj%C 3%ADc%C 3%AD_na_pol% C 3%A 9 vku_1_WW. jpg/220 px-Fronta_hladov%C 3%BDch_d%C 4%9 Bt%C 3%AD_%C 4%8 Dekaj%C 3%ADc%C 3%AD_na_pol%C 3%A 9 vku_1_WW. jpg Snímek č. 12 – Leták proti bídě - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Trp%C 3%ADc%C 3%ADmu_lidu. jpg/220 px-Trp%C 3%ADc%C 3%ADmu_lidu. jpg Snímek č. 13 – Mapa - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www : http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Map_Europe_1923 -cs. svg/220 px-Map_Europe_1923 -cs. svg. png Snímek č. 14 – Václavské nám. 28. 10. 1918 - In wikipedia: the free encyklopeddia [online]. St. Petersburg (Florida): [cit. 9. 12. 2012]. Dostupné z www: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/28. _%C 5%99%C 3%ADjen_1918. jpg/220 px-28. _%C 5%99%C 3%ADjen_1918. jpg l ČAPKA, František. Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005, ISBN 80 -7289 -070 -0. Ò Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Suchá.