Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 15
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_42_INOVACE_14_2_Zlomky – porovnávání zlomků Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Roman Marschner Vzdělávací oblast / Téma: Matematika a její aplikace / Číslo a proměnná Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Pomocí prezentace seznámení s porovnáváním zlomků. Následné porovnávání zlomků se stejnými, různými jmenovateli a stejnými čitateli. Ověřeno ve třídě: VII. A Datum ověření: 3. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 3. 12. 2012 Podpis:

Zlomky Porovnávání zlomků

Zlomky Porovnávání zlomků

Porovnávání zlomků se stejnými jmenovateli Který zlomek je větší? < 0 1 Vždy je

Porovnávání zlomků se stejnými jmenovateli Který zlomek je větší? < 0 1 Vždy je větší ten zlomek, který má většího čitatele. 3<5

Porovnej zlomky < > < Uspořádej zlomky od nejmenšího po největší

Porovnej zlomky < > < Uspořádej zlomky od nejmenšího po největší

Porovnávání zlomků s různými jmenovateli Který zlomek je větší? < Zlomky převedeme na společného

Porovnávání zlomků s různými jmenovateli Který zlomek je větší? < Zlomky převedeme na společného jmenovatele: < Porovnáme rozšířené zlomky se společným jmenovatelem. Mezi původními zlomky platí stejná nerovnost.

Jak převést zlomky na společného jmenovatele? 1) Zlomek rozšíříme číslem, které je ve jmenovateli

Jak převést zlomky na společného jmenovatele? 1) Zlomek rozšíříme číslem, které je ve jmenovateli druhého zlomku = =

Porovnej zlomky > > < <

Porovnej zlomky > > < <

Jak převést zlomky na společného jmenovatele? 2) Zlomek rozšíříme na společného jmenovatele, který je

Jak převést zlomky na společného jmenovatele? 2) Zlomek rozšíříme na společného jmenovatele, který je nejmenším společným násobkem obou jmenovatelů. = = 4=2· 2 6=2· 3 n(4; 6) = 2 · 3 = 12

Porovnej zlomky pomocí nejmenšího společného jmenovatele > Společný jmenovatel: 40 > > Společný jmenovatel:

Porovnej zlomky pomocí nejmenšího společného jmenovatele > Společný jmenovatel: 40 > > Společný jmenovatel: 24 > < Společný jmenovatel: 35 <

Porovnej zlomky > > > <

Porovnej zlomky > > > <

Porovnávání zlomků • Je – li čitatel zlomku menší než jeho jmenovatel, je hodnota

Porovnávání zlomků • Je – li čitatel zlomku menší než jeho jmenovatel, je hodnota zlomku menší něž 1. <1 • Je – li čitatel zlomku stejný jako jeho jmenovatel, je hodnota zlomku rovna 1. =1 • Je – li čitatel zlomku větší než jeho jmenovatel, je hodnota zlomku větší než 1. >1

Porovnej zlomky < < > > > =

Porovnej zlomky < < > > > =

Porovnávání zlomků se stejným čitatelem Větší je ten zlomek, který má menšího jmenovatele.

Porovnávání zlomků se stejným čitatelem Větší je ten zlomek, který má menšího jmenovatele.

Porovnej zlomky < > >

Porovnej zlomky < > >

Zdroje • Vlastní archiv autora

Zdroje • Vlastní archiv autora