Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 24
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_16_11_Stát Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Klára Tyllová Vzdělávací obor/Předmět/Téma: Výchova k občanství/Výchova k obćanství a zdraví/Člověk a společnost Druh učebního materiálu: prezentace Metodický list: ne Anotace: Žáci se seznamují s formami státu. Ověřeno ve třídě: VII. A Datum ověření: 11. 12. 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 11. 12. 2012 Podpis: Mgr. Klára Tyllová

STÁT

STÁT

Co je to stát?

Co je to stát?

Je to instituce, která má moc vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti.

Je to instituce, která má moc vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti.

Fungovala by lidská společnost i bez státní formy? Zapřemýšlejte!

Fungovala by lidská společnost i bez státní formy? Zapřemýšlejte!

Lidé by měli svobodu, nic by je neomezovalo v jejich počínání. To by zákonitě

Lidé by měli svobodu, nic by je neomezovalo v jejich počínání. To by zákonitě vedlo k rozšíření násilí, vandalismu, krádeží. . . Nikdo by si nemohl být ničím jistý.

Proč je tedy státní forma důležitá? Odpověz na základě předchozích informací. . .

Proč je tedy státní forma důležitá? Odpověz na základě předchozích informací. . .

Ve společnosti je nutná autorita, která sice omezuje svobodu jednotlivců, ale zároveň nás ochraňuje

Ve společnosti je nutná autorita, která sice omezuje svobodu jednotlivců, ale zároveň nás ochraňuje a dává nám pocit bezpečí za pomoci různých zákonů a nařízení.

Jaké existují státní formy?

Jaké existují státní formy?

AUTOKRACIE Samovláda jednotlivce či uzavřené skupiny lidí. Oporou bývá většinou ozbrojená síla.

AUTOKRACIE Samovláda jednotlivce či uzavřené skupiny lidí. Oporou bývá většinou ozbrojená síla.

TEOKRACIE Vláda, která se odvolává na boží moc a právo. Panovník je ztělesněním boží

TEOKRACIE Vláda, která se odvolává na boží moc a právo. Panovník je ztělesněním boží vůle. Vládnout mu pomáhají převážně kněží.

MONARCHIE Panovník získává titul dědičně. Obvykle vládne doživotně. Má v rukou veškerou moc (někdy

MONARCHIE Panovník získává titul dědičně. Obvykle vládne doživotně. Má v rukou veškerou moc (někdy je moc omezena ústavou či parlamentem).

DIKTATURA Moc je držena v rukou diktátora či politické skupiny. Není většinou dědičná. Nástup

DIKTATURA Moc je držena v rukou diktátora či politické skupiny. Není většinou dědičná. Nástup i moc za pomoci vojenské síly.

DEMOKRACIE Forma vlády, kdy zdrojem moci je lid. Buď vykonává moc přímo svým rozhodnutím

DEMOKRACIE Forma vlády, kdy zdrojem moci je lid. Buď vykonává moc přímo svým rozhodnutím nebo si nepřímo volí své zástupce.

Všechny obrázky staženy přes www. cmis. cz/dum dne 10. 12. 2012 2. slide http:

Všechny obrázky staženy přes www. cmis. cz/dum dne 10. 12. 2012 2. slide http: //pixabay. com/cs/globalalisierung-mapa-světa-pavučina 63771/ 7. slide http: //pixabay. com/de/graffiti-zeichnung-kunst-skizze-18832/ 7. slide http: //pixabay. com/cs/mrtv%C 3%AD-obrys-značky-osoba-lidské -30112/ 7. slide http: //pixabay. com/cs/hurikán-devastace-ničen%C 3%ADgalveston-60550/

10. slide http: //pixabay. com/cs/spravedlnostiodsuzuj%C 3%ADc%C 3%AD-justitia-9016/ 13. slide http: //pixabay. com/en/ancient-armor-caesar-culture-roman 18496/ 15.

10. slide http: //pixabay. com/cs/spravedlnostiodsuzuj%C 3%ADc%C 3%AD-justitia-9016/ 13. slide http: //pixabay. com/en/ancient-armor-caesar-culture-roman 18496/ 15. slide http: //www. arteyfotografia. com. ar/8823/fotos/289488/ 17. slide http: //www. geograph. org. uk/photo/2689002

19. slide http: //pixabay. com/id/satu-warna-jenggot-politik-castro-43155/ 21. slide http: //photozou. jp/photo_only/279944/34857005

19. slide http: //pixabay. com/id/satu-warna-jenggot-politik-castro-43155/ 21. slide http: //photozou. jp/photo_only/279944/34857005