Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 16
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_20_8_Ověřování znalostí Schulsachen Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Schulsachen Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: ne Anotace: Procvičování názvů školních potřeb, doplnění německého překladu, upevnění si znalostí správného pravopisu – zapisování názvů školních potřeb, určování členu určitého u podstatných jmen – školních potřeb Ověřeno ve třídě: VII. A Datum ověření: 17. 9. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 17. 9. 2013 Podpis:

Ověřování znalostí Schulsachen (školní potřeby)

Ověřování znalostí Schulsachen (školní potřeby)

Ověřování znalostí Schulsachen 1. Přiřaď správný překlad: die Tafel das Bild der Kuli das

Ověřování znalostí Schulsachen 1. Přiřaď správný překlad: die Tafel das Bild der Kuli das Arbeitsheft die Kreide obraz propisovací tužka křída tabule pracovní sešit

Ověřování znalostí Schulsachen 2. Z následujících hlásek vyber školní potřeby: MPERFEDERTASCHEAIUNDSCHEREB COOLKLEBSTOFFSIEMÄPPCHEN

Ověřování znalostí Schulsachen 2. Z následujících hlásek vyber školní potřeby: MPERFEDERTASCHEAIUNDSCHEREB COOLKLEBSTOFFSIEMÄPPCHEN

Ověřování znalostí Schulsachen 3. Doplň chybějící hlásky a slova napiš: Radi-rgu--i F-rb--i-t -pi--er P-ns-l

Ověřování znalostí Schulsachen 3. Doplň chybějící hlásky a slova napiš: Radi-rgu--i F-rb--i-t -pi--er P-ns-l Ru--sa--

Ověřování znalostí Schulsachen 4. Přiřaď člen určitý k zadaným předmětům ze školního prostředí: člen

Ověřování znalostí Schulsachen 4. Přiřaď člen určitý k zadaným předmětům ze školního prostředí: člen - Stuhl Tasche Bild Tafel Fenster Schere

Ověřování znalostí Schulsachen 5. a) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist der Zirkel rot? Ist

Ověřování znalostí Schulsachen 5. a) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist der Zirkel rot? Ist der Füller schwarz?

Ověřování znalostí Schulsachen 5. b) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist die Tafel schwarz? Ist

Ověřování znalostí Schulsachen 5. b) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist die Tafel schwarz? Ist die Kreide braun?

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 1. Přiřaď správný překlad: die Tafel das Bild der

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 1. Přiřaď správný překlad: die Tafel das Bild der Kuli das Arbeitsheft die Kreide obraz propisovací tužka křída tabule pracovní sešit

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 2. Z následujících hlásek vyber školní potřeby: FEDERTASCHERE KLEBSTOFF

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 2. Z následujících hlásek vyber školní potřeby: FEDERTASCHERE KLEBSTOFF MÄPPCHEN

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 3. Doplň chybějící hlásky a slova napiš: Radiergummi Spitzer

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 3. Doplň chybějící hlásky a slova napiš: Radiergummi Spitzer Pinsel Farbstift Rucksack

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 4. Přiřaď člen určitý k zadaným předmětům ze školního

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 4. Přiřaď člen určitý k zadaným předmětům ze školního prostředí: člen der die das die Stuhl Tasche Bild Tafel Fenster Schere

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 5. a) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist der Zirkel

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 5. a) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist der Zirkel rot? Nein, der Zirkel ist gelb. Nein, der Zirkel ist nicht rot. Ist der Füller schwarz? Ja, der Füller ist schwarz.

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 5. b) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist die Tafel

Správné řešení Ověřování znalostí Schulsachen 5. b) Odpověz pravdivě dle obrázků: Ist die Tafel schwarz? Ja, der Füller ist schwarz. Ist die Kreide braun? Nein, die Kreide ist nicht braun. Nein, sie ist weiβ.

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft Power. Point

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová

Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová