Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 33
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_09_4_HS 1 - AZ KVÍZ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ AZ KVÍZ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list: Anotace: ne Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 3. ročníku dle učebnice HAPPY STREET 1. Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě: III. A Datum ověření: 28. 5. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 28. 5. . 2013 Podpis:

AZ KVÍZ Opakování učiva 3. ročníku HAPPY STREET 1

AZ KVÍZ Opakování učiva 3. ročníku HAPPY STREET 1

POKYNY K OVLÁDÁNÍ � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na

POKYNY K OVLÁDÁNÍ � Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. � Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. � Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. � Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. � Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

1 2 4 7 11 16 22 12 9 13 18 24 6 5

1 2 4 7 11 16 22 12 9 13 18 24 6 5 8 17 23 3 10 20 19 25 15 14 26 21 27 28

OTÁZKA č. 1 POZDRAV A PŘEDSTAV SE: HELLO / HI, I´M …. .

OTÁZKA č. 1 POZDRAV A PŘEDSTAV SE: HELLO / HI, I´M …. .

OTÁZKA č. 2 JAKÉ ZNÁŠ POZDRAVY PŘI LOUČENÍ? GOOD BYE. SEE YOU TOMORROW.

OTÁZKA č. 2 JAKÉ ZNÁŠ POZDRAVY PŘI LOUČENÍ? GOOD BYE. SEE YOU TOMORROW.

OTÁZKA č. 3 VYJMENUJ ANGLICKOU ABECEDU: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-XY-Z

OTÁZKA č. 3 VYJMENUJ ANGLICKOU ABECEDU: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-XY-Z

OTÁZKA č. 4 POČÍTEJ OD 1 DO 10: ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX,

OTÁZKA č. 4 POČÍTEJ OD 1 DO 10: ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN.

OTÁZKA. 5 VYJMENUJ 6 VĚCÍ, KTERÉ POUŽÍVÁŠ VE ŠKOLE: A PENCIL, A PEN, A

OTÁZKA. 5 VYJMENUJ 6 VĚCÍ, KTERÉ POUŽÍVÁŠ VE ŠKOLE: A PENCIL, A PEN, A RULER, A RUBBER, A PENCIL-CASE, A BOOK

OTÁZKA č. 6 VYJMENUJ ALESPOŇ 8 BAREV: WHITE, YELLOW, ORANGE, PINK, RED, PURPLE, BLUE,

OTÁZKA č. 6 VYJMENUJ ALESPOŇ 8 BAREV: WHITE, YELLOW, ORANGE, PINK, RED, PURPLE, BLUE, GREEN, BROWN, BLACK.

OTÁZKA č. 7 ODPOVĚZ NA OTÁZKU: WHAT´S YOUR NAME? MY NAME IS….

OTÁZKA č. 7 ODPOVĚZ NA OTÁZKU: WHAT´S YOUR NAME? MY NAME IS….

OTÁZKA č. 8 VYJMENUJ PĚT HRAČEK: A DOLL, A CAR, A TRAIN, A LORRY,

OTÁZKA č. 8 VYJMENUJ PĚT HRAČEK: A DOLL, A CAR, A TRAIN, A LORRY, A DINOSAUR, …

OTÁZKA č. 9 VYJMENUJ ALESPOŇ 3 DRUHY OVOCE AN APPLE, A BANANA, AN ORANGE,

OTÁZKA č. 9 VYJMENUJ ALESPOŇ 3 DRUHY OVOCE AN APPLE, A BANANA, AN ORANGE, A PEAR

OTÁZKA č. 10 VYJMENUJ ALESPOŇ 5 DRUHŮ POTRAVIN: PIZZA, PASTA, STEAK, MUSHROOMS, OLIVES, BISCUITS,

OTÁZKA č. 10 VYJMENUJ ALESPOŇ 5 DRUHŮ POTRAVIN: PIZZA, PASTA, STEAK, MUSHROOMS, OLIVES, BISCUITS, CHOCOLATE, AN ICE CREAM, A CAKE.

OTÁZKA č. 11 PŘELOŽ: „MOHU DOSTAT 10 BANÁNŮ, PROSÍM. “ CAN I HAVE TEN

OTÁZKA č. 11 PŘELOŽ: „MOHU DOSTAT 10 BANÁNŮ, PROSÍM. “ CAN I HAVE TEN BANANAS, PLEASE.

OTÁZKA č. 12 ODPOVĚZ NA OTÁZKU: “ DO YOU LIKE BROCOLLI? “ YES, I

OTÁZKA č. 12 ODPOVĚZ NA OTÁZKU: “ DO YOU LIKE BROCOLLI? “ YES, I DO. // NO, I DON´T.

OTÁZKA č. 13 CO ODPOVÍŠ NA OTÁZKU: “ HAVE YOU GOT A BIKE? “

OTÁZKA č. 13 CO ODPOVÍŠ NA OTÁZKU: “ HAVE YOU GOT A BIKE? “ YES, I HAVE. // NO, I HAVEN´T.

OTÁZKA č. 14 S ČÍM SI MŮŽEŠ HRÁT V PARKU? VYJMENUJ ALESPOŇ 4 VĚCI.

OTÁZKA č. 14 S ČÍM SI MŮŽEŠ HRÁT V PARKU? VYJMENUJ ALESPOŇ 4 VĚCI. A BALL, A PLANE, A BIKE, A SKATEBOARD, A BOAT, A KITE

OTÁZKA č. 15 POČÍTEJ OD 11 DO 20. ELEVEN, TWELVE, THIRTEEN, FOURTEEN, FIFTEEN, SIXTEEN,

OTÁZKA č. 15 POČÍTEJ OD 11 DO 20. ELEVEN, TWELVE, THIRTEEN, FOURTEEN, FIFTEEN, SIXTEEN, SEVENTEEN, EIGHTEEN, NINETEEN, TWENTY.

OTÁZKA č. 16 VYJMENUJ, JAKÝ NÁBYTEK MÁŠ V POKOJÍČKU A TABLE, A CHAIR, A

OTÁZKA č. 16 VYJMENUJ, JAKÝ NÁBYTEK MÁŠ V POKOJÍČKU A TABLE, A CHAIR, A BOOKCASE, A WARDROBE, A CUPBOARD, A BED

OTÁZKA č. 17 VYJMENUJ, JAKÉ ZNÁŠ MÍSTNOSTI A KITCHEN, A SITTING ROOM, A BEDROOM,

OTÁZKA č. 17 VYJMENUJ, JAKÉ ZNÁŠ MÍSTNOSTI A KITCHEN, A SITTING ROOM, A BEDROOM, A BATHROOM

OTÁZKA č. 18 PŘELOŽ DO ANGLIČTINY: JE TO NA STOLE. JE TO POD ŽIDLÍ.

OTÁZKA č. 18 PŘELOŽ DO ANGLIČTINY: JE TO NA STOLE. JE TO POD ŽIDLÍ. JE TO V KNIHOVNĚ. IT´S ON THE TABLE. IT´S UNDER THE CHAIR. IT´S IN THE BOOKCASE.

OTÁZKA č. 19 PŘELOŽ OTÁZKU: JE TO NA POSTELI? A ODPOVĚZ: NE, NENÍ. IS

OTÁZKA č. 19 PŘELOŽ OTÁZKU: JE TO NA POSTELI? A ODPOVĚZ: NE, NENÍ. IS IT ON THE BED? NO, IT ISN´T.

OTÁZKA č. 20 PŘELOŽ DO ČEŠTINY: THERE IS A RADIO ON THE CUPBOARD. NA

OTÁZKA č. 20 PŘELOŽ DO ČEŠTINY: THERE IS A RADIO ON THE CUPBOARD. NA SKŘÍŇCE JE RÁDIO.

OTÁZKA č. 21 JAKÉ LIDI MŮŽEŠ POTKAT NA ULICI? A MAN, A WOMAN, A

OTÁZKA č. 21 JAKÉ LIDI MŮŽEŠ POTKAT NA ULICI? A MAN, A WOMAN, A BABY, A BOY, A GIRL.

OTÁZKA č. 22 PŘELOŽ: VYSOKÝ, KRÁTKÝ, TLUSTÝ, HUBENÝ, STARÝ, MLADÝ TALL, SHORT, FAT, THIN,

OTÁZKA č. 22 PŘELOŽ: VYSOKÝ, KRÁTKÝ, TLUSTÝ, HUBENÝ, STARÝ, MLADÝ TALL, SHORT, FAT, THIN, OLD, YOUNG

OTÁZKA č. 23 VYJMENUJ ALESPOŇ PĚT DRUHŮ OBLEČENÍ. A T-SHIRT, A SKIRT, TROUSERS, A

OTÁZKA č. 23 VYJMENUJ ALESPOŇ PĚT DRUHŮ OBLEČENÍ. A T-SHIRT, A SKIRT, TROUSERS, A JUMPER, SHOES, SOCKS

OTÁZKA č. 24 PŘELOŽ: NEMÁM RÁD TENTO SVETŘÍK. I DON´T LIKE THIS JUMPER.

OTÁZKA č. 24 PŘELOŽ: NEMÁM RÁD TENTO SVETŘÍK. I DON´T LIKE THIS JUMPER.

OTÁZKA č. 25 CO NOSÍ NA SOBĚ ANGLICKÉ DĚTI VE ŠKOLE? A SCHOOL UNIFORM

OTÁZKA č. 25 CO NOSÍ NA SOBĚ ANGLICKÉ DĚTI VE ŠKOLE? A SCHOOL UNIFORM

OTÁZKA č. 26 VYJMENUJ ČÁSTI TĚLA. A BODY, A LEG, A FOOT, A HAND,

OTÁZKA č. 26 VYJMENUJ ČÁSTI TĚLA. A BODY, A LEG, A FOOT, A HAND, AN ARM, A HEAD

OTÁZKA č. 27 ODPOVĚZ: CAN YOU SWIM? YES, I CAN // NO, I CAN´T.

OTÁZKA č. 27 ODPOVĚZ: CAN YOU SWIM? YES, I CAN // NO, I CAN´T.

OTÁZKA č. 28 JAK OSLOVÍŠ SVÉHO KAMARÁDA, S KTERÝM SI DOPISUJEŠ? DEAR PENFRIEND

OTÁZKA č. 28 JAK OSLOVÍŠ SVÉHO KAMARÁDA, S KTERÝM SI DOPISUJEŠ? DEAR PENFRIEND

ZDROJ Lorena. HAPPY �MAIDMENT, Stella, ROBERTS, STREET New Edition 1 první vydání. SPAIN: OXFORD,

ZDROJ Lorena. HAPPY �MAIDMENT, Stella, ROBERTS, STREET New Edition 1 první vydání. SPAIN: OXFORD, 2009, ISBN 978 -0 -19 -475106 -3. �VLASTNÍ.