Zkladn kola st nad Labem Aneky esk 70217

  • Slides: 24
Download presentation
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1.

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1. 4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_06_24_Opakování cévní soustavy AZ kvíz Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Jana Střížková Vzdělávací obor/Předmět/Téma: ČLOVĚK A PŘÍRODA / PŘÍRODOPIS / ČLOVĚK Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list: ne Anotace: Formou AZ kvízu procvičovaní pojmů z cévní soustavy. Vybereme dva žáky a ti si střídavě vybírají políčka. Kliknutím na písmeno se zobrazí otázka. Cílem hry je propojit tři strany trojúhelníka. Kliknutím na pole „zpět „ se dostaneme na hrací pole. Kliknutím na šestiúhelník se mění barva pole (červená, zelená, modrá). Ověřeno ve třídě: VIII. A Datum ověření: 26. 2. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 26. 2. 2013 Podpis:

AZ-KVÍZ – CÉVNÍ SOUSTAVA A C B Č G F K J P D

AZ-KVÍZ – CÉVNÍ SOUSTAVA A C B Č G F K J P D S E L Š CH H N T O V Ž

A Jak se jmenuje největší tepna v našem těle? aorta ZPĚT na AZ kvíz

A Jak se jmenuje největší tepna v našem těle? aorta ZPĚT na AZ kvíz

B Jaké krevní buňky zajišťují obranu našeho těla? Bílé krvinky ZPĚT na AZ kvíz

B Jaké krevní buňky zajišťují obranu našeho těla? Bílé krvinky ZPĚT na AZ kvíz

C Jaké chlopně se nachází mezi síněmi a komorami? cípaté ZPĚT na AZ kvíz

C Jaké chlopně se nachází mezi síněmi a komorami? cípaté ZPĚT na AZ kvíz

Č Jaké krevní buňky zajištují transport kyslíku po těle? Červené krvinky ZPĚT na AZ

Č Jaké krevní buňky zajištují transport kyslíku po těle? Červené krvinky ZPĚT na AZ kvíz

D Jak se jmenuje žíla, která přivádí neokysličenou krev z dolní poloviny těla do

D Jak se jmenuje žíla, která přivádí neokysličenou krev z dolní poloviny těla do pravé síně. dolní dutá žíla ZPĚT na AZ kvíz

E Jak se řeknou latinsky červené krvinky. erytrocyty ZPĚT na AZ kvíz

E Jak se řeknou latinsky červené krvinky. erytrocyty ZPĚT na AZ kvíz

F Řekni jiným slovem pohlcování cizorodých látek bílými krvinkami. fagocytóza ZPĚT na AZ kvíz

F Řekni jiným slovem pohlcování cizorodých látek bílými krvinkami. fagocytóza ZPĚT na AZ kvíz

G Jaká je hlavní živina srdečního svalu? glukóza ZPĚT na AZ kvíz

G Jaká je hlavní živina srdečního svalu? glukóza ZPĚT na AZ kvíz

H Jak se jmenuje žíla, která přivádí neokysličenou krev z horní poloviny těla do

H Jak se jmenuje žíla, která přivádí neokysličenou krev z horní poloviny těla do pravé síně. horní dutá žíla ZPĚT na AZ kvíz

CH Jak se nazývají útvary v žilách dolních končetin, které zabraňují zpětnému toku krve.

CH Jak se nazývají útvary v žilách dolních končetin, které zabraňují zpětnému toku krve. chlopně ZPĚT na AZ kvíz

J Kdo objevil krevní skupiny? Jan Jánský ZPĚT na AZ kvíz

J Kdo objevil krevní skupiny? Jan Jánský ZPĚT na AZ kvíz

K Z jakých částí srdce se krev vylévá do velkých tepen (do plicnice a

K Z jakých částí srdce se krev vylévá do velkých tepen (do plicnice a aorty)? Kloub kyčelní z komor ZPĚT na AZ kvíz

L Do jaké části srdce se vlévá krev z plicních žil? do levé síně

L Do jaké části srdce se vlévá krev z plicních žil? do levé síně ZPĚT na AZ kvíz

N Která soustava řídí srdce? nervová ZPĚT na AZ kvíz

N Která soustava řídí srdce? nervová ZPĚT na AZ kvíz

O Jaká krev proudí v aortě? okysličená ZPĚT na AZ kvíz

O Jaká krev proudí v aortě? okysličená ZPĚT na AZ kvíz

P Jaká céva vychází z pravé komory? Plicnice = plicní tepna ZPĚT na AZ

P Jaká céva vychází z pravé komory? Plicnice = plicní tepna ZPĚT na AZ kvíz

S Jak jinak říkáme aortě? Srdečnice ZPĚT na AZ kvíz

S Jak jinak říkáme aortě? Srdečnice ZPĚT na AZ kvíz

Š Nedomykavost chlopní. šelest ZPĚT na AZ kvíz

Š Nedomykavost chlopní. šelest ZPĚT na AZ kvíz

T Jaké cévy vedou zpravidla krev okysličenou ze srdce do těla? tepny ZPĚT na

T Jaké cévy vedou zpravidla krev okysličenou ze srdce do těla? tepny ZPĚT na AZ kvíz

V Jaké cévy zásobují kyslíkem samotné srdce? Věnčité tepny ZPĚT na AZ kvíz

V Jaké cévy zásobují kyslíkem samotné srdce? Věnčité tepny ZPĚT na AZ kvíz

Ž Jaké cévy vedou zpravidla krev neokysličenou z těla do srdce? žíly ZPĚT na

Ž Jaké cévy vedou zpravidla krev neokysličenou z těla do srdce? žíly ZPĚT na AZ kvíz

Zdroje: Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora.

Zdroje: Není-li uvedeno jinak, vlastní práce autora.